Facebook prijava korisnika

Ukoliko nemate registriran korisnički profil na portalu CentarZdravlja, registrirajte se ovdje te iskoristite sve pogodnosti.

Google prijava korisnika

Ukoliko nemate registriran korisnički profil na portalu CentarZdravlja, registrirajte se ovdje te iskoristite sve pogodnosti.

Prijava korisnika

Ukoliko nemate registriran korisnički profil na portalu CentarZdravlja, registrirajte se ovdje te iskoristite sve pogodnosti.

Retafilin

Sve informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima isključivo su informativne prirode. Svrha objavljenih informacija nije davanje potpunih informacija o primjeni, doziranju, mjerama opreza, uputama, upozorenjima i mogućim nuspojavama, interakcijama s drugima lijekovima i alergijskim reakcijama.

Napomena
Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svoj liječnika ili ljekarnika.
Retafilin

SASTAV

Retafilin injekcije: jedna ampula s 10 ml otopine za injekcije sadržava 250 mg aminofilina (teofilin-etilendiamina).
Pomocne tvari: etilendiamin, natrij-edetat i voda za injekcije.

FARMAKOTERAPIJSKA SKUPINA

Aminofilin je antiastmatik za sustavnu primjenu iz skupine ksantina.

NAČIN I MJESTO IZDAVANJA

Može se primjenjivati samo u zdravstvenim ustanovama.

PAKOVANJE

50 ampula (250 mg/10 ml)

TERAPIJSKE INDIKACIJE

Retafilin injekcije se primjenjuju u:
• simptomatskom lijecenju i prevenciji bronhalne astme i astmatskog statusa;
• lijecenju reverzibilnog bronhospazma koji se javlja u sklopu kronicne opstruktivne bolesti pluca;
• lijecenju idiopatske apneje u nedonošcadi;
• lijecenju Cheyne-Stokesovog disanja.

DOZIRANJE I NACIN PRIMJENE

Odrasli i djeca starija od 6 mjeseci
Aminofilin je potrebno individualno dozirati te temeljiti doziranje na klinickom odgovoru i poboljšanju plucne funkcije, a uz pažljivo pracenje koncentracija lijeka u plazmi. Potrebno je održavati koncentracije teofilina (oslobodenog iz aminofilina) u plazmi izmedu 10-20 µg/ml.
Koncentracije vece od 20 µg/ml mogu biti toksicne, ali toksicni ucinci se mogu pojaviti i pri manjim plazmatskim koncentracijama, u slucaju kada postoje cimbenici koji smanjuju klirens teofilina (npr. poremecena funkcija jetre, starija životna dob, osobito u muškaraca s kronicnom bolesti pluca, zatajenje srca, stalno povišena tjelesna temperatura, dob ispod 1 godine). Dozu je u pravilu potrebno izracunati na temelju tjelesne mase bez masnog tkiva jer se teofilin ne raspodjeljuje u masno tkivo.
U lijecenju akutnog bronhospazma aminofilin se primjenjuje intravenski i to ne brže od 25 mg/min što je ekvivalentno 1ml/min Retafilin injekcije. Bolesnici koji ne uzimaju teofilinske pripravke zapocinju terapiju pocetnom dozom aminofilina od 5 - 6,3 mg/kg kroz 20-30 min. Ako bolesnik vec uzima aminofilin/teofilin, potrebno je odrediti koncentraciju teofilina u plazmi i pocetnu dozu aminofilina izracunati prema pretpostavci da teofilin u dozi od 0,5 mg/kg, odnosno aminofilin u dozi od 0,6 mg/kg povecava koncentraciju teofilina u plazmi za 1 µg/ml. Ako nije moguce odrediti koncentraciju teofilina u plazmi preporucuje se pocetna doza teofilina od 2,5 mg/kg, odnosno doza aminofilina od 3,1 mg/kg, što povecava koncentraciju teofilina u plazmi za otprilike 5µg/ml. Nakon pocetne doze nastavlja se s dozom održavanja prema sljedecoj tablici:

SKUPINA BOLESNIKA   Doza održavanja aminofilina (mg/kg/h) 
    prvih 12 sati   nakon 12 sati
 djeca od 6 mj. do 9 godina 1,2 1,0
 djeca od 9 do 16 godina i mladi odrasli pušaci 1,0 0,8
 odrasli nepušaci 0,7 0,5
 starije osobe i bolesnici s cor pulmonale 0,6 0,3
 bolesnici s kronicnim zatajenjem srca, odnosno s bolešcu jetre 0,5 0,1-0,2

 

Pocetna doza može biti primijenjena u 100-200 ml 5%-tne otopine dekstroze ili 0,9%-tne otopine natrij-klorida. Dozu održavanja svakako treba modificirati ako dode do nuspojava ili se ustanovi neodgovarajuca koncentracija teofilina u plazmi. Najbolje vrijeme za mjerenje vršne koncentracije lijeka u plazmi je 15-30 min nakon iv. primjene pocetne doze. Preporucuje se što prije prijeci na peroralni nacin primjene aminofilina, kada to klinicki uvjeti dozvole.

Djeca mlada od 1 godine
Pocetna doza održavanja aminofilina (izražena u miligramima teofilina po kilogramu tjelesne mase) je sljedeca: u prematurusa 24 sata postnatalno = 1,0 mg teofilina po kilogramu tjelesne mase svakih 12 sati; 24 sata postnatalno = 1,5 mg teofilina po kilogramu tjelesne mase svakih 12 sati);
u djece od 6 do 52 tjedna starosti: doza teofilina izracunava se prema formuli: (0,2 x dob u tjednima) +5 x kg = 24-satna doza u miligramima, te se u djece od 6 do 26 tjedana starosti primjenjuje podijeljena u tri pojedinacne doze, a u djece od 26 do 52 tjedna starosti podijeljena u cetiri pojedinacne doze.

Inkompatibilnosti
Aminofilin je kompatibilan s uobicajenim iv. otopinama.
NE MIJEŠATI sljedece otopine zajedno s aminofilinom u otopini za iv. primjenu: anileridin-klorid, askorbinsku kiselinu, klorpromazin, kodein-fosfat, dimenhidrinat, dobutamin-klorid, adrenalin, eritromicin gluceptat, hidralazin, inzulin, levorfanol tartarat, meperidin, metadon, meticilin, morfin sulfat, noradrenalin bitartarat, oksitetraciklin, penicilin G (s kalijem), fenobarbital, fenitoin, proklorperazin, promazin, prometazin, tetraciklin, vankomicin, verapamil, vitamin B kompleks s vitaminom C.

PREDOZIRANJE

Prekomjerne doze aminofilina mogu biti uzrokom teških toksicnih ucinaka. Toksicnost se znacajno povecava s koncentracijama teofilina u plazmi iznad 20 µg/ml (u 75% bolesnika s koncentracijama vecim od 25 µg/ml). Iako je pojava toksicnosti pri preporucenom doziranju rijetka, neka stanja koja uzrokuju smanjeni klirens lijeka mogu biti njezinim uzrokom i pri uobicajenim dozama.
Klinicke manifestacije predoziranja teofilinom mogu se javiti u obliku simptoma kao što su anoreksija, mucnina, povracanje, nemir, nesanica, razdražljivost, glavobolja, tahikardija, ekstrasistole, tahipneja, fascikulacije.
Kao prvi znaci toksicnosti mogu se javiti i ventrikularne aritmije, konvulzije ili cak nagla smrt, bez prethodno navedenih blažih simptoma predoziranja.

Terapija kod predoziranja

Kako ne postoji specificni antidot za aminofilin, lijecenje predoziranja je simptomatsko uz uobicajene mjere za održavanje normalne funkcije organizma, pri cemu treba stalno pratiti koncentracije teofilina u plazmi. Hemoperfuzija može biti od koristi i trebalo bi je primijeniti kod kronicnog predoziranja uz koncentraciju teofilina u plazmi od 60 µg/ ml ili vecu, odnosno kod akutnog predoziranja uz koncentraciju teofilina u plazmi od 100 µg/ ml ili vecu. Hemodijaliza je manje ucinkovita, a peritonealna dijaliza nema ucinak.

Napomena

Sve informacije o lijekovima i homeopatskim proizvodima sadržane na ovim stranicama su namijenjene zdravstvenim djelatnicima u RH.

Svaka osoba koja je dobila pristup podacima na ovim stranicama snosi potpunu odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ove stranice.

Što su lijekovi na recept?

Većinu lijekova treba uzimati pod nadzorom liječnika.

Oni su namijenjeni bolesnicima, za određeno stanje organizma i zato moraju biti propisani od liječnika na recept.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijekupriloženu u ambalaži. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.