Dorzol 20 mg/ml kapi za oko, otopina

Sve informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima isključivo su informativne prirode. Svrha objavljenih informacija nije davanje potpunih informacija o primjeni, doziranju, mjerama opreza, uputama, upozorenjima i mogućim nuspojavama, interakcijama s drugima lijekovima i alergijskim reakcijama.

Napomena
Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svoj liječnika ili ljekarnika.
Opis
Dorzol 20 mg/ml kapi za oko, otopina

Što Dorzol sadrži?

Djelatna tvar je dorzolamid.

1 ml otopine sadrži 20 mg dorzolamida u obliku dorzolamid klorida.

Pomoćne tvari su: benzalkonijev klorid, otopina; manitol; natrijev citrat; natrijev hidroksid; hidroksietilceluloza; voda, pročišćena.

Kako Dorzol izgleda i sadržaj pakiranja?

Bistra, bezbojna otopina.

Plastična bočica s 5 ml otopine, uloženim nastavkom za kapanje i čepom, u kutiji.

Kako čuvati Dorzol?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 30°C, u originalnom pakiranju, zaštićeno od svjetlosti.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza kratice EXP.

Nakon prvog otvaranja bočice, rok valjanosti otopine je 28 dana.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad.

Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite.

Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Primjena

Što je Dorzol i za što se koristi?

Dorzol kapi za oko sadrže dorzolamid koji pripada skupini lijekova koji se zovu „inhibitori karboanhidraze”.

Dorzol se propisuje za snižavanje povišenog očnog tlaka i za liječenje glaukoma. Može se koristiti sam ili kao dodatak drugim lijekovima za snižavanje povišenog očnog tlaka (tzv. beta- blokatorima).

Doziranje

Kako primjenjivati Dorzol?

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Vaš liječnik će Vam propisati odgovarajuću dozu i trajanje liječenja.

Ako primjenjujete samo ovaj lijek, doza je po jedna kap u zahvaćeno oko (oči), tri puta dnevno (ujutro, poslijepodne i navečer).

Uzimate li Dorzol istodobno s drugim kapima za oko koje sadržavaju beta-blokator, Dorzol se primjenjuje po jedna kap u zahvaćeno oko (oči), dva puta dnevno (ujutro i navečer).

Uzimate li Dorzol istodobno s drugim kapima za oči, između primjene jednih i drugih kapi mora proći najmanje 10 minuta.

Pazite da vrhom kapaljke ne dotaknete oko ni područje oko njega. Vrh se može onečistiti bakterijama koje mogu izazvati infekcije oka, zbog čega su moguća oštećenja oka, pa i gubitak vida. Da biste izbjegli moguće onečišćenje bočice, operite ruke prije primjene lijeka i pazite da vrhom kapaljke ne dodirujete nikakvu površinu. Ako smatrate da je lijek onečišćen ili da ste dobili infekciju oka, javite se odmah liječniku zbog nastavka korištenja bočice.

Uputa za uporabu / rukovanje

  • Operite ruke.
  • Skinite čep s bočice.
  • Glavu zabacite prema natrag i donji kapak lagano povucite da nastane džep između donjeg kapka i oka te ukapajte jednu kap u oko. Lagani pritisak u području suzne vrećice (unutarnji kut oka uz nos) odmah nakon primjene kapi smanjiti će mogućnost apsorpcije lijeka u tijelo. Držite pritisak jednu minutu i neka oko bude zatvoreno.
  • Pazite da vrhom kapaljke ne dotaknete oko ili kapak.
  • Postupak ponovite s drugim okom, ako Vas je tako uputio liječnik.
  • Bočicu zatvorite čepom odmah nakon primjene.

Ako primijenite više Dorzola nego što ste trebali

Ako nakapate previše kapi ili progutate sadržaj bočice, odmah se javite liječniku.

Ako ste zaboravili primijeniti Dorzol

Važno je da primjenjujete ovaj lijek kako Vam je liječnik propisao.

Ako ipak propustite dozu, primijenite je što prije možete. Međutim, ako je uskoro vrijeme za novu dozu, propuštenu dozu jednostavno preskočite i nastavite primjenjivati lijek prema uobičajenom rasporedu.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete primjenjivati Dorzol

Ako želite prekinuti primjenjivati ovaj lijek, obratite se svom liječniku.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Mjere opreza

Nemojte primjenjivati Dorzol

  • ako ste alergični na dorzolamid ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka.
  • ako imate teško oštećenje funkcije bubrega ili poteškoće s bubrezima ili ste imali bubrežne kamence.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Dorzol.

Obavijestite svog liječnika o zdravstvenim tegobama koje imate ili ste imali uključujući  probleme s očima ili operativni zahvat na očima te o reakcijama preosjetljivosti (alergijama) na bilo koji lijek.

Ako primijetite da Vam je oko nadraženo ili se pojave smetnje kao što su crvenilo oka ili oticanje očnih kapaka, odmah se obratite liječniku.

Ako sumnjate da je zbog primjene ovog lijeka došlo do reakcije preosjetljivosti (npr. kožni osip, teške kožne reakcije ili svrbež kože) prestanite uzimati lijek i odmah se obratite liječniku.

Djeca

Kapi za oko koje sadrže dorzolamid ispitane su u dojenčadi i djece do 6 godina s povišenim očnim tlakom ili glaukomom. Za dodatne informacije pitajte svog liječnika.

Starije osobe

Učinci Dorzol kapi za oko slični su u starijih i u mlađih osoba.

Bolesnici s oštećenjem funkcije jetre

Obavijestite svog liječnika ako imate ili ste ikada imali poteškoće s jetrom.

Drugi lijekovi i Dorzol

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove (uključujući i kapi za oči).

Osobito je važno da vaš liječnik zna ako uzimate druge inhibitore karboanhidraze, poput acetazolamida ili sulfa lijekove.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Dorzol se ne smije primjenjivati u trudnoći.

Dojenje se ne preporuča ako je korištenje ovog lijeka neophodno. Obavijestite svog liječnika ako dojite ili planirate dojiti.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nisu provedena klinička ispitivanja o utjecaju na sposobnost upravljanja vozilima ili rada sa strojevima. Pri uporabi Dorzol kapi za oko moguće su nuspojave poput omaglice i zamućenog vida, koje mogu utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. Nemojte voziti ili raditi na stroju ako se ne osjećate dobro ili dok Vam se ne razbistri vid.

Dorzol sadrži benzalkonijev klorid

Benzalkonijev klorid je konzervans koji može nadražiti oči. Izbjegavajte kontakt s mekim kontaktnim lećama. Uklonite kontaktne leće prije primjene lijeka te pričekajte najmanje 15 minuta prije ponovnog stavljanja leća. Poznato je da benzalkonijev klorid mijenja boju mekih kontaktnih leća.

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Ako se pojave reakcije preosjetljivosti pri primjeni Dorzol kapi za oko, uključujući koprivnjaču, oticanje lica, usana, jezika i/ili grla koje može uzrokovati teškoće pri disanju ili gutanju, prestanite primjenjivati lijek i odmah potražite medicinsku pomoć.

Zabilježene su sljedeće nuspojave tijekom kliničkih ispitivanja ili nakon stavljanja lijeka u promet:

Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba)

Žarenje i peckanje u očima.

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba)

Bolesti rožnice s bolovima u oku i zamućenim vidom (površinski točkasti keratitis), suzenje i svrbež oka (konjunktivitis), upala/nadražaj očnog kapka, zamućen vid, glavobolja, mučnina, gorak okus u ustima i umor.

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba)

Upala šarenice.

Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba)

Trnci ili utrnulost dlanova ili stopala, privremena kratkovidnost koja može prestati nakon prestanka uzimanja lijeka, pojava tekućine ispod mrežnice (odvajanje žilnice nakon filtracijskog operativnog zahvata), bol u oku, ljuskanje (kruste) očnog kapka, nizak očni tlak, oticanje rožnice (sa znakovima poremećenog vida), nadražaj oka s crvenilom, bubrežni kamenci, omaglica, krvarenje iz nosa, nadražaj grla, suha usta, ograničeni kožni osip (kontaktni dermatitis), teške kožne reakcije, znakovi alergije poput osipa, koprivnjače, svrbeža, u rijetkim slučajevima mogućeg oticanja usana, očiju, usta, nedostatak zraka i zviždanja u prsima.

Prijavljivanje nuspojava

Ako  primijetite  bilo  koju  nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Preuzmite uputu u lijeku u PDF formatu.
Napomena

Sve informacije o lijekovima i homeopatskim proizvodima sadržane na ovim stranicama su namijenjene zdravstvenim djelatnicima u RH.

Svaka osoba koja je dobila pristup podacima na ovim stranicama snosi potpunu odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ove stranice.

Što su lijekovi na recept?

Većinu lijekova treba uzimati pod nadzorom liječnika.

Oni su namijenjeni bolesnicima, za određeno stanje organizma i zato moraju biti propisani od liječnika na recept.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku priloženu u ambalaži. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.