Manit 10% otopina za infuziju

Sve informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima isključivo su informativne prirode. Svrha objavljenih informacija nije davanje potpunih informacija o primjeni, doziranju, mjerama opreza, uputama, upozorenjima i mogućim nuspojavama, interakcijama s drugima lijekovima i alergijskim reakcijama.

Napomena
Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svoj liječnika ili ljekarnika.
Opis

Što Manit 10% + elektroliti HZTM otopina za infuziju sadrži?

Manit 10% + elektroliti HZTM je sterilna otopina koja u 1000 ml sadržava 100 g manitola, 2,6 g natrijevog klorida, 2,7 g natrijevog acetata trihidrata (549 mmola manitola, 65 mmola natrija, 45 mmola klorida i 20 mmol acetata).

Pomoćne tvari: kloridna kiselina (za podešavanje pH), voda za injekcije.

Kako Manit 10% + elektroliti HZTM otopina za infuziju izgleda i sadržaj pakiranja?

Manit 10% + elektroliti HZTM je bistra i bezbojna do gotovo bezbojna otopina bez vidljivih čestica.

Pakiranje: 500 ml Manit 10% + elektroliti HZTM otopina za infuziju u staklenoj boci, 10 boca u kutiji.

Kako čuvati Manit 10% + elektroliti HZTM otopinu za infuziju?

Manit 10% + elektroliti HZTM čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Ne odlagati u hladnjak ili zamrzavati.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici.

Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ovaj lijek se ne smije primijeniti ukoliko otopina nije bistra i gotovo bezbojna, ukoliko sadrži čestice ili se nalazi u oštećenoj boci.

Manit 10% + elektroliti HZTM primijeniti će vam se odmah nakon probadanja čepa, setom za infuziju s filtrom.

Primjena

Što je Manit 10% + elektroliti HZTM otopina za infuziju i za što se koristi?                         

Manit 10% + elektroliti HZTM je otopina za infuziju.

Djelatne tvari u Manit 10% + elektroliti HZTM su manitol, natrijev klorid i natrijev acetat trihidrat.

Djelovanje:

 • Manitol je osmotski diuretik. Osmotski diuretici djeluju na bubrege povećavajući izlučivanje mokraće. To dovodi do smanjenja vode u vašem tijelu.

Manit 10% + elektroliti HZTM se koristi za:

 • Povećanje izlučivanja mokraće (diureza) kada vam bubrezi ne rade dobro, odnosno izlučuju premalo mokraće. To pomaže da se spriječi daljnje trajno oštećenje bubrega.
 • Smanjenje tlaka u lubanji (glave) koji je uzrokovan nakupljanjem tekućine u mozgu (edem mozga). To je ponekad nužno nakon povrede mozga ili prije operacije mozga uz uvjet da je krvno-moždana pregrada neoštećena.
 • Smanjenje tlaka u oku (intraokularni tlak). To je ponekad potrebno kod operacije oka ili kod napadaja glaukoma (bolest koja izaziva povećanje tlaka u oku).
 • Poticanje odstranjenja nekih supstancija prilikom otrovanja ili prekoračenja doze nekih lijekova. Manitol pomaže bubrezima da otrovne supstancije odstrani iz krvi, nakon čega se izluče iz tijela putem mokraće.

Primjena

Manit 10% + elektroliti HZTM daje se u venu.

Liječnik odlučuje o količini koja se primjenjuje.

Količina ovisi o Vašoj dobi i težini, Vašem kliničkom stanju te popratnom liječenju.

Doziranje lijeka je individualno.

Doziranje

Kako primjenjivati Manit 10% + elektroliti HZTM otopinu za infuziju?

Manit 10% + elektroliti HZTM liječnik će vam dati u venu.

Liječnik će odlučiti koju količinu lijeka ćete primiti i koliko dugo ćete primati lijek.

Ukoliko bolujete ili postoji sumnja da bolujete od bubrežne bolesti liječnik će vam prije primjene Manit 10% + elektroliti HZTM dati test dozu otopine za infuziju. Mjerit će vam se količina mokraće koju ste izlučili u određenom vremenu. Ukoliko se izluči nedovoljna količina mokraće ne smije vam se primijeniti Manit 10% + elektroliti HZTM.

Manit 10% + elektroliti HZTM ne smije se davati istovremeno s transfuzijom krvi, niti kroz isti set zbog opasnosti od nespecifičnog skupljanja ili gomilanja eritrocita (pseudoaglutinacija).

Tijekom davanja lijeka liječnik će vas promatrati.

Prevelike količine lijeka Manit 10% + elektroliti HZTM i prebrzo davanje mogu uzrokovati ozbiljne nuspojave, ugroziti zdravlje i život:

 • preopterećenje krvotoka (hipervolemija)
 • kiselost krvi (acidoza)
 • glavobolja
 • mučnina
 • tresavica bez temperature
 • smetenost
 • letargija
 • umor
 • napadaji
 • smanjenje svijesti (stupor)
 • nesvijest (koma)

Ukoliko se pojavi bilo koji od ovih simptoma molimo vas obavijestite liječnika. Infuzija će se odmah prekinuti i po potrebi dati terapija ovisno o simptomima.

Ukoliko je u Manit 10% + elektroliti HZTM dodan drugi lijek i on može izazvati simptome predoziranja, pa Vas molimo da pročitate nuspojave doziranja u uputi o lijeku dodanog lijeka.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Manit 10% + elektroliti HZTM obratite se liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

Mjere opreza

Ne smijete primati Manit 10% + elektroliti HZTM ukoliko ste:

 • preosjetljivi na manitol ili druge supstancije koje su ugrađene u Manit 10% + elektroliti HZTM

ili ukoliko imate:

 • previsoke koncentracije soli u krvi (hiperosmolarnost krvi)
 • veliki gubitak vode iz organizma (teška dehidracija)
 • bubrezi vam ne izlučuju mokraću (anurija)
 • teško oštećenje srca (insuficijencija srca)
 • teško oštećenje pluća (plućni edem povezan s oštećenjem srca)
 • šećernu bolest (nekompenzirani dijabetes, hiperosmolarna koma)
 • krvarenje u lubanji (aktivno intrakranijalno krvarenje), osim za vrijeme operacije mozga (kraniotomija)
 • oštećenje prirodne pregrade u mozgu (krvno-moždana pregrada)

Upozorenja i mjere opreza

Molimo Vas recite liječniku ako imate:

 • bolest bubrega ili oslabljen rad bubrega
 • bolest srca
 • nižu koncentraciju natrija u krvi (hiponatrijemija)
 • nižu količinu vode u organizmu (dehidracija)
 • manjak krvi (hipovolemija)

U tim slučajevima ovisno o stupnju poremećaja u vašem organizmu i vašeg stanja, te stupnja težine ostalih bolesti i uzimanja lijekova liječnik će s oprezom odrediti količine i primijeniti Manit 10% + elektroliti HZTM.

Drugi lijekovi i Manit 10% + elektroliti HZTM otopina za infuziju

Obavijestite svog liječnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali druge lijekove:

 • diuretike
 • litij
 • metotreksat
 • aminoglikozide
 • depolarizirajuće mišićne relaksanse
 • oralne antikoagulanse
 • digoksin
 • ciklosporin

jer primjena Manit 10% + elektroliti HZTM mijenja očekivani učinak lijekova zbog čega liječnik može promijeniti dozu lijekova u odnosu na ranije propisanu dozu.

Prilikom davanja Manit 10% + elektroliti HZTM liječnik će provjeravati:

 • rad srca, bubrega i pluća
 • količinu vode u organizmu
 • krvni tlak (središnji venski tlak)
 • koncentraciju natrija i kalija u krvi
 • pH krvi (kiselost i lužnatost krvi)

Trudnoća i dojenje

Ukoliko ste trudni ili dojite lijek se može primijeniti, ali upoznajte liječnika sa svojim stanjem.

Nije poznato da li manitol može djelovati na nerođeno dijete ili na vašu trudnoću.

Također nije poznato da li manitol prelazi u majčino mlijeko.

Liječnik će vam primijeniti Manit 10% + elektroliti HZTM u trudnoći ili dojenju jedino ako procijeni da vam je to neophodno.

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Molimo Vas recite liječniku ili medicinskoj sestri odmah ukoliko imate niže navedene simptome:

 • oticanje kože lica ili vrata
 • teškoće u disanju
 • niski krvni tlak
 • crvenilo kože
 • koprivnjaču (urtikariju)

Ovisno o simptomima primijenit će se odgovarajuća terapija.

Ostali simptomi su navedeni prema niže navedenim kategorijama:

 • Manje često: zahvaća od 1 do 10 bolesnika na 1.000
 • Rijetko: zahvaća od 1 do 10 bolesnika na 10.000 
 • Vrlo rijetko: zahvaća manje od 1 bolesnika na 10.000

Manje često:

 • previše ili premalo tekućine u tijelu (neravnoteža tekućine, dehidracija),
 • neravnoteža elektrolita (minerala),
 • niski krvni tlak (hipotenzija),
 • upala vena s crvenilom, oticanjem i boli u veni (tromboflebitis).

Rijetko:

 • reakcija preosjetljivosti (alergija)
 • nedostatak tekućine u organizmu (dehidracija); uzrokuje žeđ, gubitak apetita, suhoću kože, crvenilo kože, jače obojenje mokraće, suhoću usta, umor, slabost, zimicu, vrtoglavicu, nesvijest
 • nakupljanje tekućine ispod kože, najčešće oko zglobova (edem)
 • glavobolja
 • grčevi
 • vrtoglavica
 • povišenje tlaka u lubanji (povećani intrakranijalni tlak) koji uzrokuje glavobolju, mučninu, povraćanje, bol u leđima, zamagljeni vid, teškoće s pokretanjem očiju
 • zamagljeni vid
 • nepravilan rad srca (aritmija)
 • povišen krvni tlak (hipertenzija)
 • povišen krvni tlak u plućima (kongestija pluća) koja uzrokuje otežano disanje, dahtanje, kašalj, tjeskobu, nemir, znojenje i bljedilo kože
 • tekućina u plućima (edem pluća) koji uzrokuje otežano disanje
 • hunjavica (rinitis)
 • suhoća usta
 • odumiranje dijela kože (nekroza)
 • žeđ
 • mučnina
 • povraćanje
 • koprivnjača (urtikarija)
 • grčevi
 • izlučivanje velikih količina mokraće
 • oštećenje bubrega (osmotska nefroza) koja uzrokuje teškoće s prolaskom vode (mokrenje), oticanje zglobova, prstiju ili lica zbog povećane količine tekućine u organizmu
 • zadržavanje tekućine (zadržavanje mokraće)
 • tresavica
 • bol u prsima (bol u sredini prsa)
 • temperatura

Vrlo rijetko:

 • zatajenje srca povezano s tekućinom u plućima i oticanjem zglobova (kongestivno zatajenje srca)
 • iznenadno zatajenje bubrega sa značajnim smanjenjem mokrenja (akutno bubrežno zatajenje)

Osim ovih nuspojava možete imati i one koje su povezane s davanjem drugih lijekova u Manit 10% + elektroliti HZTM. Molimo Vas pročitajte upute i ostalih lijekova koje primate.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava direktno na:

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)

Odsjek za farmakovigilanciju
Roberta Frangeša Mihanovića 9
10 000 Zagreb
Republika Hrvatska
Fax: + 385 (0)1 4884 119
Website: www.halmed.hr
e-mail: nuspojave@halmed.hr

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Preuzmite uputu u lijeku u PDF formatu.
Napomena

Sve informacije o lijekovima i homeopatskim proizvodima sadržane na ovim stranicama su namijenjene zdravstvenim djelatnicima u RH.

Svaka osoba koja je dobila pristup podacima na ovim stranicama snosi potpunu odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ove stranice.

Što su lijekovi na recept?

Većinu lijekova treba uzimati pod nadzorom liječnika.

Oni su namijenjeni bolesnicima, za određeno stanje organizma i zato moraju biti propisani od liječnika na recept.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijekupriloženu u ambalaži. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.