Afagia

Objašnjenje pojma Afagia:


Nemogućnost gutanja.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173