Cerson tablete

Sve informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima isključivo su informativne prirode. Svrha objavljenih informacija nije davanje potpunih informacija o primjeni, doziranju, mjerama opreza, uputama, upozorenjima i mogućim nuspojavama, interakcijama s drugima lijekovima i alergijskim reakcijama.

Napomena
Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svoj liječnika ili ljekarnika.
Opis

Što Cerson tablete sadrže?

Jedna tableta sadrži 5 mg nitrazepama.

Pomoćne tvari su: laktoza hidrat; kukuruzni škrob; povidon; mikrokristalična celuloza; magnezijev stearat.

Kako Cerson tablete izgledaju i sadržaj pakiranja?

Cerson tablete su okrugle, svjetložute tablete ukošenih rubova s razdjelnom crtom na jednoj strani.

Razdjelna crta služi dijeljenju tablete na dvije jednake doze.

10 (1x10) tableta u PVC//Al blister pakiranju, u kutiji.

30 (3x10) tableta u PVC//Al blister pakiranju, u kutiji.

Kako čuvati Cerson?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Cerson tablete čuvajte na temperaturi ispod 25°C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji.

Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad.

Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite.

Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

Primjena

Što je Cerson i za što se koristi?

Cerson tablete sadrže nitrazepam.

Nitrazepam je lijek iz skupine benzodiazepina.

Cerson tablete su namijenjene za kratkotrajno liječenje teške nesanice.

Ovaj lijek Vam pomaže da zaspite, ali ne liječi uzrok Vaše nesanice.

O tome se morate savjetovati s liječnikom.

Doziranje

Kako uzimati Cerson?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Cerson tabletu progutajte cijelu s čašom vode ili bezalkoholnog pića neposredno prije spavanja. Uzimanje lijeka se preporučuje samo ako ćete moći neometano spavati 7 do 8 sati bez prekida.

Liječenje mora trajati što je kraće moguće. Liječenje traje od nekoliko dana do dva tjedna, a najdulje četiri tjedna, uključujući i razdoblje postupnog smanjivanja doze.

Liječenje se ne smije prekinuti naglo jer se mogu vratiti pojačani početni simptomi bolesti (nesanica i tjeskoba), što se naziva povratni simptomi bolesti. Liječenje se prekida postupnim smanjivanjem doze lijeka.

Odrasli

Preporučena ukupna dnevna doza je 5 do 10 mg (1 do 2 tablete) prije spavanja. U bolnici se može dati jednokratna doza od 20 mg. Liječenje mora započeti primjenom najniže doze, a ne smije se prijeći najveća preporučena doza.

Starije osobe ili bolesnici s oštećenom funkcijom bubrega i/ili jetre

Preporučena početna doza je 2,5 mg (pola tablete) prije spavanja. Starije osobe ili bolesnici s oštećenom funkcijom bubrega i/ili jetre su osobito osjetljivi na nuspojave Cerson tableta. Stoga u njih doza lijeka ne smije prijeći pola preporučene doze, što znači najviše 5 mg (1 tableta) dnevno. Potrebnu dozu od 2,5 mg dobit ćete lomljenjem tablete od 5 mg na dva jednaka dijela po razdjelnom urezu.

Ako uzmete više Cerson tableta nego što ste trebali

Ukoliko ste slučajno uzeli više Cerson tableta nego što Vam je liječnik propisao, odmah se javite najbližoj hitnoj pomoći ili o tome obavijestite svog liječnika ili ljekarnika. Uzmite preostale tablete ili uputu o lijeku sa sobom kako bi zdravstveni djelatnici kojima ste se obratili znali točno koji ste lijek uzeli. Simptomi previsoke doze lijeka su pospanost, smetenost i umor. U težim slučajevima simptomi su oslabljeno disanje, nesvjestica i koma.

Ako ste zaboravili uzeti Cerson

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Umjesto toga jednostavno nastavite sa sljedećom dozom u uobičajeno vrijeme.

Ako prestanete uzimati Cerson

Ne smijete naglo prekinuti uzimanje Cerson tableta bez savjeta liječnika jer se mogu pojaviti simptomi ustezanja. Simptomi ustezanja uključuju poremećaje spavanja, depresiju, nervozu, jaku tjeskobu, napetost, nemir, konfuziju, promjene raspoloženja, razdražljivost, znojenje, proljev, glavobolju i mišićne bolove. U težim slučajevima mogu se javiti promjene ponašanja, poremećaj misli, priviđenja (halucinacije), obamrlost ili trnci u rukama ili nogama, grčevi, preosjetljivost na svjetlo, buku i dodir. Njihova je pojava rjeđa ako se doza postupno smanjuje do potpunog prekida liječenja.

Ne smijete naglo prekinuti uzimanje Cerson tableta jer se mogu vratiti pojačani početni simptomi bolesti (nesanica i tjeskoba) što se naziva povratni simptomi bolesti. Njihova je pojava rjeđa ako se doza postupno smanjuje do potpunog prekida liječenja.

Ako ovaj lijek uzimate tijekom duljeg vremena, razdoblje smanjivanja doze do potpunog prestanka uzimanja bit će dulje nego uobičajeno. Možda će Vam biti potrebna pomoć liječnika.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Mjere opreza

Nemojte uzimati Cerson:

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na nitrazepam, na neki od sličnih lijekova iz skupine benzodiazepina ili na bilo koji drugi sastojak ovog lijeka.
 • ako imate tešku plućnu bolest
 • ako teško dišete
 • ako imate apneje u spavanju (kratkotrajni prestanak disanja tijekom spavanja)
 • ako bolujete od miastenije gravis (teška mišićna slabost)
 • ako imate tešku bolest jetre
 • ako bolujete od psihičkih (mentalnih) bolesti.

Djeca i adolescenti

Cerson tablete se ne smiju primjenjivati u djece i osoba mlađih od 18 godina.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Cerson:

 • ako bolujete od dugotrajne (kronične) bolesti pluća, jetre ili bubrega
 • ako pretjerano pijete alkoholna pića ili lijekove. Tijekom primjene ovog lijeka ne smijete piti alkoholna pića niti samoinicijativno uzimati druge lijekove.
 • ako bolujete od depresije ili tjeskobe
 • ako imate psihičke teškoće kao što su strah, čudne misli, bijes i osjećaji zgubljenosti.

U starijih osoba postoji rizik od pada i prijeloma kosti, posebice prilikom ustajanja iz kreveta noću.

Možete postati ovisni o Cerson tabletama ako uzimate visoke doze lijeka dulje vrijeme (vidjeti dio Ako prestanete uzimati Cerson). Budući da Cerson tablete nisu za dugotrajnu primjenu, pokušajte nakon nekog vremena spavati bez njih. Na taj način ćete spriječiti navikavanje i smanjiti rizik razvoja ovisnosti.

Kod prestanka uzimanja Cerson tableta mogu se pojaviti simptomi ustezanja (vidjeti dio Ako  prestanete uzimati Cerson).

Učinak Cerson tableta se može smanjiti u slučaju primjene lijeka dulje od četiri tjedna. Ako Vam se čini   da lijek u Vas više ne djeluje ili nema poboljšanja nesanice, posavjetujte se s Vašim liječnikom.

Drugi lijekovi i Cerson

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Obavezno obavijestite Vašeg liječnika ako uzimate:

 • druge lijekove za spavanje
 • antidepresive (lijekove za liječenje sniženog raspoloženja)
 • lijekove zasmirenje
 • lijekove za liječenje psihičkih(mentalnih) bolesti (npr. antipsihotici)
 • lijekove za liječenje jakih bolova (npr. morfij) ili anestetike
 • lijekove za liječenje alergija (antihistaminici) koji uzrokuju pospanost
 • lijekove za liječenje epilepsije (npr. hidantoin ili barbiturati)
 • lijekove koji imaju utjecaj na rad jetre (npr. antibiotik rifampicin).

Cerson s hranom, pićem i alkoholom

Ne smijete piti alkoholna pića za vrijeme liječenja ovim lijekom jer alkohol pojačava uspavljujući učinak lijeka, što može biti opasno.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ne smijete uzimati Cerson tablete ako ste trudni ili dojite jer mogu štetiti djetetu. Zabilježeni su poremećaji ponašanja u novorođenčadi. Ako je Vaš liječnik odlučio da trebate uzimati ovaj lijek u kasnijem razdoblju trudnoće ili tijekom poroda, u Vašeg novorođenčeta mogu se pojaviti snižena tjelesna temperatura, mlohavost mišića te poteškoće s disanjem i sisanjem. Također u djeteta može doći do razvoja fizičke ovisnosti te pojave simptoma ustezanja u razdoblju poslije poroda.

Upravljanje vozilima i strojevima

Cerson može uzrokovati nuspojave kao što su pospanost, gubitak pamćenja, konfuzija (smetenost), umor i mišićna slabost, koje smanjuju Vašu sposobnost upravljanja vozilima i strojevima. Ne smijete voziti niti upravljati strojevima ako primijetite neku od spomenutih nuspojava.

Cerson tablete sadrže laktozu.

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti u svakoga.

U slučaju pojave sljedećih nuspojava, odmah prestanite s uzimanjem lijeka te se javite liječniku:

 • teške reakcije preosjetljivosti s oteklinom lica, usana, očnih vjeđa, jezika ili grla, otežanim disanjem, ubrzanim radom srca, padom krvnog tlaka (javljaju se vrlo rijetko, u manje od 1 na 10 000 osoba)
 • teške reakcije na koži (osip, svrbež, guljenje, ljuštenje ili stvaranje mjehurića na koži) (javljaju se rijetko, u manje od 1 na 1000 osoba).

Ostale nuspojave su navedene prema učestalosti i ozbiljnosti, te uključuju:

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

 • emocionalni poremećaji, konfuznost, depresija (sniženo raspoloženje)
 • pospanost, glavobolja, zaboravnost (amnezija), ošamućenost
 • dvoslike
 • poremećaji disanja, pojačano izlučivanje sluzi u dišnim putevima
 • mišićna slabost
 • zadržavanje mokraće
 • umor.

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

 • smetenost (delirij), poremećaj pamćenja (kognicije), nesanica
 • poremećaj ravnoteže, smanjenje tjelesnih pokreta,drhtanje
 • otežano kretanje (ataksija).

Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

 • padavica (epilepsija), vrtoglavica
 • ovisnost o lijeku, sindrom ustezanja, zlouporaba lijeka, psihoza, poremećaj misli, vidna i slušna priviđenja, nasilnost, noćne more, napetost, nemir, ljutnja, promjene spolnog nagona, promjenjivo raspoloženje, otežano disanje posebice tijekom noći
 • žutica
 • razdražljivost, povratni simptomi (ponovna pojava pojačanih početnih simptoma bolesti)
 • grčevi u mišićima
 • poremećaji vrijednosti krvnih stanica
 • kožni osip, koprivnjača (urtikarija), svrbež, upala kože
 • hipotenzija (sniženi krvni tlak)
 • poremećaji vida
 • probavne smetnje.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Preuzmite uputu u lijeku u PDF formatu.
Napomena

Sve informacije o lijekovima i homeopatskim proizvodima sadržane na ovim stranicama su namijenjene zdravstvenim djelatnicima u RH.

Svaka osoba koja je dobila pristup podacima na ovim stranicama snosi potpunu odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ove stranice.

Što su lijekovi na recept?

Većinu lijekova treba uzimati pod nadzorom liječnika.

Oni su namijenjeni bolesnicima, za određeno stanje organizma i zato moraju biti propisani od liječnika na recept.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku priloženu u ambalaži. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.