Copaxone 20 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

Sve informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima isključivo su informativne prirode. Svrha objavljenih informacija nije davanje potpunih informacija o primjeni, doziranju, mjerama opreza, uputama, upozorenjima i mogućim nuspojavama, interakcijama s drugima lijekovima i alergijskim reakcijama.

Napomena
Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svoj liječnika ili ljekarnika.
Opis

Što Copaxone 20 mg/ml sadrži?

Djelatna tvar je glatiramer acetat.

1 ml otopine za injekciju (sadržaj jedne napunjene štrcaljke) sadrži 20 mg glatiramer acetata.

Drugi sastojci su manitol i voda za injekcije.

Kako Copaxone 20 mg/ml izgleda i sadržaj pakiranja?

Copaxone 20 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki je sterilna, bistra otopina bez vidljivih čestica.

Ukoliko otopina sadrži čestice, štrcaljku bacite i počnite ispočetka. Upotrijebite novu štrcaljku.

Copaxone je dostupan u pakiranjima koja sadrže 7, 28 ili 30 napunjenih štrcaljki s 1 ml otopine za injekciju ili u višestrukom pakiranju koje sadrži 90 (3 pakiranja od 30) napunjenih štrcaljki s 1 ml otopine za injekciju.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Kako čuvati Copaxone 20 mg/ml?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C).

Copaxone 20 mg/ml napunjene štrcaljke mogu se čuvati do najviše mjesec dana van hladnjaka na temperaturi između 15°C i 25°C. To možete napraviti samo jednom. Nakon mjesec dana, Copaxone 20 mg/ml napunjene štrcaljke koje nisu bile uporabljene i još se nalaze u originalnom pakiranju, moraju se ponovno pohraniti u hladnjak.

Ne zamrzavati.

Štrcaljke čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici i kutiji (EXP).

Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti ako primijetite čestice.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad.

Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite.

Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Primjena

Što je Copaxone 20 mg/ml i za što se koristi?

Copaxone 20 mg/ml je lijek koji mijenja način na koji radi imunološki sustav Vašeg tijela (imunomodulator). Smatra se da simptome multiple skleroze izazivaju upravo nedostaci tjelesnog imunološkog sustava, pa tako nastaju upalna područja u mozgu i leđnoj moždini.

Copaxone 20 mg/ml se koristi za smanjenje učestalosti napada (relapsa) multiple skleroze. Neće Vam pomoći ukoliko imate oblik multiple skleroze koji nije praćen ponovnom pojavom napada (relapsa) ili s jedva nešto relapsa. Copaxone 20 mg/ml možda neće imati učinak na duljinu trajanja napada multiple skleroze niti na njegovu težinu.

Koristi se za liječenje bolesnika koji mogu hodati bez tuđe pomoći.

Copaxone se također može koristiti i za liječenje bolesnika koji su po prvi puta imali simptome koji ukazuju na visok rizik za razvoj multiple skleroze. U tom slučaju, prije nego počnete primjenjivati Copaxone, Vaš će liječnik isključiti neke druge bolesti koje bi mogle biti uzrok tim simptomima.

Doziranje

Kako primjenjivati Copaxone 20 mg/ml?

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Ukoliko niste sigurni, provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom.

Dnevna doza za odrasle i adolescente s navršenih 12 godina i starije je jedna napunjena štrcaljka (doza od 20 mg glatiramer acetata) koja se primjenjuje potkožnom injekcijom (supkutano).

Vrlo je važno da ispravno primjenjujete injekciju lijeka Copaxone 20 mg/ml:

 • Samo u potkožno tkivo (supkutano tkivo) (vidjeti dio "Upute za primjenu" niže).
 • U dozi koju Vam je odredio Vaš liječnik. Smijete uzeti samo dozu koju Vam je propisao Vaš liječnik.
 • Istu štrcaljku smijete koristiti samo jedanput. Sav neiskorišteni lijek ili otpadni materijal mora se ukloniti.
 • Ne smijete miješati niti istodobno primjenjivati sadržaj napunjene štrcaljke lijeka Copaxone 20 mg/ml s bilo kojim drugim lijekom.
 • Ako otopina sadrži bilo kakve vidljive čestice, nemojte je primijeniti. Uzmite novu štrcaljku.

Kada prvi puta budete primjenjivali Copaxone 20 mg/ml, dobit ćete sve upute i postupak će nadzirati liječnik ili medicinska sestra. Oni će biti s Vama dok si budete davali injekciju i pola sata nakon toga, kako bi bili sigurni da je sve proteklo bez problema.

Upute za primjenu

Pročitajte pažljivo ove upute prije nego primijenite lijek Copaxone 20 mg/ml.

Prije davanja injekcije provjerite imate li sve što vam treba:

 • Jedan blister s jednom napunjenom štrcaljkom lijeka Copaxone 20mg/ml
 • Spremnik za odlaganje upotrijebljenih igala i štrcaljki.
 • Za svaku injekciju, iz pakiranja uzmite samo jedan blister s jednom napunjenom štrcaljkom. Sve preostale štrcaljke čuvajte u kutiji.
 • Ako ste štrcaljku čuvali u hladnjaku, blister sa štrcaljkom izvadite i ostavite na sobnoj temperaturi najmanje 20 minuta prije nego što ćete injicirati lijek tako da se otopina zagrije do sobne temperature.

Temeljito operite ruke sapunom i vodom.

Ako biste željeli primjenjivati Copaxone autoinjektor za injiciranje lijeka, molimo Vas pročitajte upute za primjenu koje ste dobili zajedno s Copaxone autoinjektorom.

Izaberite mjesto za davanje injekcije.

Sedam je mogućih mjesta na tijelu gdje se može dati injekcija i to na rukama, bedrima, bokovima i trbuhu. Unutar svakog područja na kojem se može dati injekcija nekoliko je mjesta za ubod. Svaki dan odaberite drugo mjesto za davanje injekcije jer ćete tako smanjiti vjerojatnost bilo kakve iritacije ili boli na mjestu primjene injekcije. Mijenjajte mjesta davanja injekcija unutar svakog područja. Nemojte davati injekciju svaki put u isto mjesto.

Napomena: nemojte davati injekciju na bolno mjesto, na mjesto koje je promijenilo boju ili na mjesta gdje pod kožom osjećate čvrste čvorove ili kvržice.

Preporuča se izraditi plan mjesta na koja će se davati injekcije i to zabilježiti u neku vrstu dnevnika. Postoje neka mjesta na tijelu na koja će biti teže samostalno dati injekciju (primjerice stražnji dio nadlaktice). Ukoliko želite koristiti takva mjesta, za to će Vam trebati pomoć.

Kako primijeniti injekciju:

 • Izvadite štrcaljku iz zaštitnog omota (blistera) skidajući pokrov na stražnjoj strani blistera.
 • Skinite štitnik s igle.
 • Lagano naberite kožu palcem i kažiprstom slobodne ruke.
 • Ubodite iglu u kožu.
 • Uštrcajte lijek neprekidnim pritiskanjem klipa dok se štrcaljka neisprazni.
 • Iglu i štrcaljku izvucite ravno van.
 • Odložite iglu i štrcaljku u za to predviđeni spremnik. Upotrijebljene štrcaljke nemojte odlagati u kućni otpad već ih pažljivo odložite u zato predviđene spremnike, kako Vam je preporučio liječnik ili medicinska sestra.

Ako imate dojam da je učinak lijeka Copaxone 20 mg/ml prejak ili preslab, savjetujte se s liječnikom.

Ako primijenite više lijeka Copaxone 20 mg/ml nego što ste trebali (više od jedne štrcaljke dnevno)

Odmah obavijestite svog liječnika.

Ako ste zaboravili primijeniti Copaxone 20 mg/ml

Primijenite ga čim se sjetite, ali nemojte primijeniti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu pojedinačnu dozu. Sljedeću dozu primijenite nakon 24 h.

Ako prestanete primjenjivati Copaxone 20 mg/ml

Copaxone 20 mg/ml ne smijete prestati primjenjivati bez prethodnog savjetovanja s Vašim liječnikom.

U slučaju bilo kakvih dodatnih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Mjere opreza

Nemojte primjenjivati Copaxone 20 mg/ml

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na glatiramer acetat ili na bilo koji drugi sastojak lijeka.

Upozorenja i mjere opreza

Savjetujte se s Vašim liječnikom ili ljekarnikom prije primjene lijeka Copaxone 20 mg/ml

 • ako imate bilo kakvih srčanih ili bubrežnih problema jer ćete u tom slučaju trebati redovito obavljati pretrage i ići na liječničke preglede.

Djeca

Copaxone se ne smije koristiti kod djece mlađe od 12 godina.

Starije osobe

Copaxone nije posebno ispitivan u populaciji starijih bolesnika. Savjetujte s Vašim liječnikom prije primjene lijeka.

Drugi lijekovi i Copaxone 20 mg/ml

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ukoliko uzimate, ste nedavno uzimali ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku za savjet što biste sve trebali razmotriti vezano za uzimanje lijeka Copaxone tijekom trudnoće i/ili dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije poznat utjecaj lijeka Copaxone 20 mg/ml na sposobnost upravljanja vozilima ili rada na strojevima.

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Alergijske reakcije (preosjetljivost)

Rijetko se mogu razviti ozbiljne alergijske reakcije na ovaj lijek.

Prekinite primjenjivati Copaxone 20 mg/ml i odmah obavijestite svog liječnika ili otiđite u hitnu službu najbliže bolnice ukoliko primijetite bilo koji znak od sljedećih nuspojava:

 • osip (crvene točkice ili koprivnjača)
 • oticanja vjeđa, lica ili usana
 • iznenadni nedostatak zraka
 • konvulzije (napadaji)
 • nesvjestica

Ostale reakcije nakon primjene injekcije (neposredno nakon injiciranja)

Unutar nekoliko minuta nakon injekcije lijekom Copaxone 20 mg/ml, kod nekih osoba mogu se pojaviti jedan ili više sljedećih simptoma. Uobičajeno ti simptomi ne uzrokuju probleme i obično nestaju unutar pola sata.

No, ako navedeni simptomi kod Vas traju dulje od 30 minuta, odmah obavijestite svog liječnika ili otiđite u hitnu službu najbliže bolnice:

 • crvenilo prsa ili lica praćeno osjećajem vrućine (vazodilatacija)
 • nedostatak zraka (dispneja)
 • bol u prsima
 • osjećaj jakog i brzog lupanja srca (palpitacije, tahikardija).

Sljedeće nuspojave su zabilježene uz primjenu lijeka Copaxone:

Vrlo česte (javljaju se u više od 1 na 10 osoba):

 • infekcije, gripa
 • tjeskoba, depresija
 • glavobolja
 • mučnina
 • kožni osip
 • bol u zglobovima ili leđima
 • osjećaj slabosti, kožne reakcije na mjestu davanja injekcije uključujući crvenilo kože, bol, stvaranje urtika, svrbež, oticanje tkiva (edem), upalu i preosjetljivost na mjestu primjene injekcije (ove reakcije na mjestu primjene injekcije nisu neuobičajene i protekom vremena obično se smanjuju),  nespecifična bol

Česte (javljaju se u manje od 1 na 10 osoba)

 • infekcije dišnog i probavnog sustava, herpes, upale uha, curenje iz nosa (rinitis), zubni apscesi, gljivična infekcija rodnice (vaginalna kandidijaza)
 • nemaligni tumori kože i tkiva
 • otečeni limfni čvorovi
 • alergijske reakcije (preosjetljivost)
 • gubitak apetita, povećanje tjelesne težine
 • nervoza
 • promijenjen osjet okusa, povećani tonus mišića, migrena, poremećaji govora, nesvjestica, nevoljno drhtanje (tremor)
 • dvoslike, poremećaji oka
 • problemi s uhom
 • kašalj, sezonski rinitis
 • problemi sa završnim crijevom, zatvor, karijes, loša probava (dispepsija), teškoće s gutanjem, crijevna inkontinencija (nemogućnost zadržavanja stolice), povraćanje
 • poremećaji vrijednosti testova jetrene funkcije
 • stvaranje modrica, pojačano znojenje, svrbež, kožni poremećaj, koprivnjača
 • bol u vratu
 • neodgodiva potreba za mokrenjem, učestalo mokrenje, zadržavanje mokraće,
 • zimica, oticanje (edem) lica, gubitak potkožnog tkiva na mjestu injekcije, lokalne reakcije, zadržavanje tekućine, oticanje gležnjeva, vrućica

Manje česte (javljaju se u manje od 1 na 100 osoba)

 • apsces (lokalizirana gnojna upala), upala kože i potkožnog tkiva, kožni čirevi, herpes zoster, infekcije bubrega
 • rak kože
 • povećanje broja bijelih krvnih stanica, sniženje broja bijelih krvnih stanica, povećanje slezene, smanjenje broja krvnih pločica, promjene u obliku bijelih krvnih stanica
 • povećanje štitnjače (guša), pojačani rad štitnjače
 • slabo podnošenje alkohola, giht, povišene vrijednosti masnoća (lipida) u krvi, povišene vrijednosti natrija u krvi, snižene vrijednosti feritina u krvi
 • abnormalni snovi, smetenost, prekomjeran osjećaj sreće ili prekomjerna aktivnost, halucinacije (kada osoba vidi, čuje, osjeća stvari koje ne postoje), agresivnost, abnormalno povišeno raspoloženje, poremećaji ličnosti, pokušaj suicida
 • bol i utrnulost u šakama (sindrom karpalnog tunela), mentalne smetnje, napadaji (konvulzije), poremećaj pisanja i čitanja, mišićni poremećaji, problemi s pokretima, mišićni grč, upale živaca, abnormalna funkcija mišića, nevoljni brzi pokreti očnih jabučica, paraliza, viseće stopalo, nesvjesno stanje (stupor), defekt vidnog polja
 • zamućenje leće (katarakta), oštećenje rožnice, suho oko, krvarenje u oku, spuštene vjeđe, proširenje zjenice (midrijaza), poremećaj ili gubitak vida
 • poremećaj srčanog ritma (ekstrasistole), usporeni ili ubrzani rad srca
 • proširene vene
 • zastoj disanja u kratkim razmacima, krvarenje iz nosa, abnormalno ubrzano ili duboko disanje (hiperventilacija), osjećaj stezanja u grlu, plućni poremećaj, osjećaj gušenja
 • upala debelog crijeva, polipi debelog crijeva, upala tankog crijeva, podrigivanje, vrijed jednjaka, upala desni, krvarenje iz rektuma, povećanje žlijezda slinovnica
 • žučni kamenci, povećanje jetre
 • oticanje kože i mekog tkiva, kontaktni kožni osip, bolne crvene kvržice na koži, kvržice na koži
 • oticanje, upala i bol u zglobovima (artritis ili osteoartritis), upala i bol vrećica s tekućinom koje se nalaze u blizini zglobova, bol u slabinama, smanjenje mišićne mase
 • krv u mokraći, bubrežni kamenci, poremećaj mokraćnog sustava, abnormalnosti mokraće
 • pobačaj (abortus)
 • otečene dojke, poteškoće u postizanju erekcije, spuštanje (prolaps) zdjeličnih organa, stalna erekcija, poremećaji prostate, abnormalni nalaz brisa vrata maternice, poremećaj testisa, krvarenje iz rodnice, poremećaj rodnice
 • ciste, mamurnost, snižena tjelesna temperatura (hipotermija), nespecifična upala, oštećenje tkiva na mjestu primjene injekcije, poremećaji na sluznicama
 • postvakcinacijski sindrom

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Preuzmite uputu u lijeku u PDF formatu.
Napomena

Sve informacije o lijekovima i homeopatskim proizvodima sadržane na ovim stranicama su namijenjene zdravstvenim djelatnicima u RH.

Svaka osoba koja je dobila pristup podacima na ovim stranicama snosi potpunu odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ove stranice.

Što su lijekovi na recept?

Većinu lijekova treba uzimati pod nadzorom liječnika.

Oni su namijenjeni bolesnicima, za određeno stanje organizma i zato moraju biti propisani od liječnika na recept.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku priloženu u ambalaži. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.