Escital 10 mg raspadljiva tableta za usta

Sve informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima isključivo su informativne prirode. Svrha objavljenih informacija nije davanje potpunih informacija o primjeni, doziranju, mjerama opreza, uputama, upozorenjima i mogućim nuspojavama, interakcijama s drugima lijekovima i alergijskim reakcijama.

Napomena
Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svoj liječnika ili ljekarnika.
Opis
Escital 10 mg raspadljiva tableta za usta

Što Escital sadrži?

Djelatna tvar je escitalopram.

Jedna tableta sadrži 10 mg escitaloprama u obliku escitalopramoksalata.

Drugi sastojci (pomoćne tvari) su: kalijev polakrilin; koncentrirana kloridna kiselina; laktoza hidrat; mikrokristalična celuloza; umrežena karmelozanatrij; aroma paprene metvice; acesulfam kalij; neohesperidinhidrohalkon.

Kako Escital izgleda i sadržaj pakiranja?

Escital 10 mg raspadljiva tableta za usta je bijela do gotovo bijela, okrugla, ravna tableta s kosim rubovima i utisnutim „10“ s jedne strane.

28 tableta u blister (Al//Al, samoljepiva folija) pakiranju, u kutiji.

Kako čuvati Escital?

Ovaj lijek čuvajte izvan dohvata i pogleda djece.

Čuvati u originalnom pakiranju, zaštićeno od svijetlosti i vlage.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad.

Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite.

Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Primjena

Što je Escital i za što se koristi?

Escital tablete sadrže djelatnu tvar escitalopram koji spada u skupinu antidepresiva, selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina. Ti lijekovi djeluju na sustav serotonina u mozgu, povisujući razinu serotonina. Poremećaji serotoninskog sustava smatraju se važnim čimbenikom u razvoju depresije i srodnih poremećaja.

Koristi se za liječenje:

 • depresije (velikih depresivnih epizoda)
 • tjeskobnih (anksioznih) poremećaja (kao što su panični poremećaj sa ili bez agorafobije (strahodotvorenogprostora),socijalnitjeskobniporemećaj,generalizirani tjeskobni poremećaj [dugotrajna tjeskoba i nemir] i opsesivno-kompulzivni poremećaj [opsesivne misli ili opsesivne radnje]).
Doziranje

Kako uzimati Escital?

Slijedite navedene upute, osim ako vam liječnik nije dao druge upute.

Ne smijete sami mijenjati doziranje ili prekinuti liječenje bez savjetovanja s liječnikom.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Escital možete uzeti sa ili bez hrane.

Raspadljive tablete za usta su krhke i s njima treba postupati pažljivo. Neposredno prije uporabe, blister se mora pažljivo otvoriti, odlijepiti samoljepljivu foliju, te izvaditi raspadljivu tabletu za usta pazeći da se zdrobi. Raspadljiva se tableta stavi u usta gdje će se odmah raspršiti. Za gutanje tablete nisu potrebni voda ili drugi napitci. Doza se mora uzeti odmah nakon otvaranja blistera.

Odrasli

Depresija

Uobičajena je doza 10 mg jednom dnevno. Liječnik Vam može povećati dozu do najviše 20 mg na dan.

Panični poremećaj

Početna je doza 5 mg jednom dnevno tijekom prvog tjedna, a zatim se doza poveća na 10 mg dnevno. Liječnik može dodatno povećati dozu do maksimalne dnevne doze od 20 mg.

Escital nije dostupan u jačini od 5 mg. Za dozu od 5 mg potrebno je uzeti drugi lijek dostupan na tržištu koji sadrži escitalopram.

Socijalni anksiozni poremećaj/socijalna fobija

Uobičajena je doza 10 mg jednom dnevno. Liječnik može ili smanjiti dozu na 5 mg na dan ili je povećati do maksimalne dnevne doze od 20 mg na dan, ovisno o Vašem odgovoru na lijek.

Escital nije dostupan u jačini od 5 mg. Za dozu od 5 mg potrebno je uzeti drugi lijek dostupan na tržištu koji sadrži escitalopram.

Dugotrajna anksioznost i nemir (generalizirani anksiozni poremećaj)

Početna je doza 10 mg jednom dnevno. Vaš liječnik može povisiti dozu do maksimalne dnevne doze od 20 mg.

Opsesivne misli ili opsesivne radnje (opsesivno-kompulzivni poremećaj)

Početna je doza 10 mg jednom dnevno. Vaš liječnik može povisiti dozu do maksimalne dnevne doze od 20 mg.

Stariji bolesnici (iznad 65 godina)

Uobičajena je početna doza 5 mg jednom dnevno. Treba koristiti manju maksimalnu dozu. Vaš liječnik može povećati dozu na 10 mg dnevno. Molimo posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Escital nije dostupan u jačini od 5 mg. Za dozu od 5 mg potrebno je uzeti drugi lijek dostupan na tržištu koji sadrži escitalopram.

Primjena u djece i adolescenata (mlađi od 18 godina)

Escital tablete ne smiju se davati djeci i adolescentima.

Trajanje liječenja

Možda će biti potrebno nekoliko tjedana prije nego se počnete osjećati bolje. Nastavite s uzimanjem Escital tableta čak iako je potrebno neko vrijeme prije nego što osjetite bilo kakvo poboljšanje stanja.

Ne mijenjajte dozu lijeka prije nego se posavjetujete s liječnikom.

Nastavite s uzimanjem tableta onoliko dugo koliko preporučuje Vaš liječnik. Ako prerano prekinete s liječenjem, simptomi Vam se mogu vratiti. Preporučuje se nastaviti s liječenjem tijekom najmanje 6 mjeseci nakon što se ponovno osjećate bolje.

Ako uzmete više Escitala nego što ste trebali

Ako ste uzeli veću dozu lijeka nego što biste smjeli, odmah se posavjetujte s liječnikom ili ljekarnikom.

Ako ste uzeli previše Escitala, odmah obavijestite svog liječnika ili hitnu službu najbliže bolnice. Učinite tako čak i ako nema uznemirujućih znakova. Pojedini simptomi koji se mogu javiti: omaglica, drhtanje, uznemirenost, napadaji (konvulzije), koma, mučnina, povraćanje, promjene srčanog ritma, sniženi krvni tlak te poremećaj ravnoteže tekućine/soli. Kada se uputite liječniku ili u bolnicu, sa sobom ponesite kutijicu/pakovanje Escital tableta.

Ako ste zaboravili uzeti Escital

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako zaboravite uzeti jednu dozu i toga se sjetite istoga dana, uzmite je odmah čim se sjetite. Sljedećeg dana nastavite kao i obično. Nemojte uzeti propuštenu dozu tijekom noći, ili sljedeći dan, nego nastavite kao i obično.

Ako prestanete uzimati Escital

Ne prekidajte s uzimanjem Escital tableta sve dok Vam tako ne kaže Vaš liječnik. Kada završite s liječenjem, savjetuje se postupno smanjivanje doze Escitala tijekom nekoliko tjedana.

Kada prestanete s uzimanjem Escitala, osobito ako je to naglo, mogli biste osjetiti simptome ustezanja. To je uobičajeno nakon naglog prestanka liječenja Escitalom. Rizik je veći kada je Escital primjenjivan tijekom duljeg vremena ili u većim dozama, ili kada je doza prebrzo smanjena.

Simptomi su u većine ljudi blagi i prolaze sami od sebe unutar 2 tjedna. Međutim, u pojedinih bolesnika oni mogu biti jakog intenziteta ili mogu dugo trajati (2-3 mjeseca ili više). Ukoliko prilikom prestanka uzimanja Escitala razvijete teške simptome ustezanja, molimo obavijestite svog liječnika. Liječnik Vam može savjetovati da ponovno počnete uzimati lijek te da ih zatim na još polaganiji način prestanete uzimati.

Simptomi ustezanja uključuju: omaglicu (nesigurnost u hodu ili gubitak ravnoteže), trnce, žarenje i (manje često) osjet poput udara električne struje (i u glavi), smetnje spavanja (živopisni snovi, noćne more ili nesanica), tjeskobu, glavobolju, mučninu, znojenje (uključujući noćno znojenje), osjećaj nemira ili uzbuđenosti, tremor (drhtanje), osjećaj smetenosti ili gubitka orijentacije, emocionalnu nestabilnost ili razdražljivost, proljev, smetnje vida, osjećaj podrhtavanja ili lupanja srca (palpitacije).

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Mjere opreza

Nemojte uzimati Escital:

 • ako ste alergični na escitalopram ili neki drugi sastojak ovog lijeka
 • ako uzimate lijekove kojipripadaju skupiniMAO inhibitora (inhibitori monoaminooksidaze), uključujući selegilin (za liječenje Parkinsonove bolesti), moklobemid (za liječenje depresije) i/ili linezolid (za liječenje infekcija).
 • ako imate prirođen nepravilan srčani ritam ili ste imali epizodu abnormalnog rada srca (uočenu na EKG-u; pregledu za procjenu rada srca).
 • ako uzimate lijekove zbog problema s radom srca ili lijekove koji mogu utjecati na rad srca.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Escital.

Primjena u djece i adolescenata mlađih od 18 godina

Escitalopram se u pravilu ne bi trebao koristiti u djece i adolescenata mlađih od 18 godina. Pored toga, treba imati na umu da bolesnici mlađi od 18 godina imaju povećani rizik od nuspojava kao što su pokušaj samoubojstva, suicidalne misli i neprijateljsko ponašanje (prije svega agresija, suprotstavljanje [karakterizirano negativizmom, neprijateljstvom, tvrdoglavosti i pasivnog otpora odraslima, učiteljima te u nekim slučajevima drugim pretpostavljenim osobama] i gnjev) kada uzimaju ovu skupinu lijekova.

Unatoč tome, liječnik može propisati escitalopram za bolesnike mlađe od 18 godina jer je odlučio/la da je to u njihovom najboljem interesu.

Ako je liječnik propisao escitalopram bolesniku mlađem od 18 godina, tj. Vama i želite se o tome posavjetovati s liječnikom, molimo zatražite razgovor sa svojim liječnikom.

Morate obavijestiti liječnika u slučaju da se bilo koji od gore navedenih simptoma razvije ili pogorša.

Također, učinci dugotrajne primjene escitaloprama s obzirom na sigurnost primjene u vezi rasta, sazrijevanja te kognitivnog i bihevioralnog razvoja u toj dobnoj skupini još nisu utvrđeni.

Misli o samoubojstvu i pogoršanje depresije ili tjeskobnog poremećaja

Ako ste u depresiji i/ili imate anksiozni poremećaj, ponekad možete imati misli o samoozljeđivanju ili samoubojstvu. To se može pojačati na početku liječenja antidepresivima, jer je svim tim lijekovima potrebno neko vrijeme da počnu djelovati, obično oko 2 tjedna, a ponekad i dulje.

Razmišljanje o suicidalnosti i samoozljeđivanju vjerojatnije je:

 • ako ste već prije imali misli o samoubojstvu ili samoozljeđivanju, i
 • ako ste mlađa odrasla osoba.

Podaci iz kliničkih ispitivanja ukazuju na povećani rizik od suicidalnog ponašanja u odraslih osoba mlađih od 25 godina s psihijatrijskim poremećajima, koji su liječeni antidepresivom.

Ako se u bilo koje vrijeme pojave misli o samoozljeđivanju ili samoubojstvu, odmah zatražite savjet liječnika ili se javite u bolnicu.

Može biti korisno da kažete rođaku ili bliskom prijatelju da ste depresivni ili tjeskobni te da ih zamolite da pročitaju ovu uputu. Možete ih zamoliti da Vam kažu ako misle da se Vaša depresija ili tjeskoba pogoršavaju, ili ako su zabrinuti zbog promjena u Vašem ponašanju.

Molimo obavijestite svog liječnika ako imate neki drugi zdravstveni problem ili bolest jer će on to možda morati uzeti u obzir.

Osobito je važno da kažete liječniku:

 • ako imate epilepsiju (padavicu), jer liječenje Escitalom treba prekinuti ako se pojave napadaji ili se poveća njihova učestalost;
 • ako imate poremećaj funkcije jetre ili bubrega, jer će Vaš liječnik možda morati prilagoditi dozu lijeka;
 • ako imate šećernu bolest, jer liječenje Escitalom može utjecati na razine šećera u krvi. Možda će trebati prilagoditi dozu inzulina i/ili lijeka za snižavanje šećera u krvi kojeg uzimate kroz usta;
 • ako imate sniženu razinu natrija u krvi;
 • ako ste skloni krvarenju ili stvaranju modrica;
 • ako se liječite elektrokonvulzivnom terapijom (elektrošokovi);
 • ako imate koronarnu bolest srca;
 • ako imate ili ste imali probleme sa srcem ili ste nedavno imali srčani udar.
 • ako u mirovanju imate slabe otkucaje srca i/ili znate da možda imate manjak soli zbog produljenog teškog proljeva i povraćanja (bolest) ili primjene diuretika (tablete za mokrenje);
 • ako imate brze ili nepravilne otkucaje srca, nesvjesticu, kolaps ili omaglicu pri ustajanju, što može ukazivati na abnormalnu funkciju rada srca.

Pojedini bolesnici s manično-depresivnim poremećajem mogu ući u maničnu fazu, koja  se očituje brzom izmjenom neobičnih ideja, neprimjerenim osjećajem sreće i pretjeranom tjelesnom aktivnošću.

Ako se pojave simptomi slični navedenima, važno je da zatražite savjet svog liječnika. Simptomi poput nemira ili nemogućnosti mirnog sjedenja ili stajanja također se mogu javiti tijekom prvih tjedana liječenja. Ako osjetite navedene simptome, odmah o tome obavijestite  svog liječnika.

Drugi lijekovi i Escital

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti  bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste kupili bez recepta. Neki lijekovi mogu utjecati na djelovanje Escitala i obrnuto.

Obavijestite svog liječnika ako koristite bilo koji od sljedećih lijekova:

 • neselektivne MAO inhibitore (MAOI) koji sadrže djelatne tvari fenelzin, iproniazid, izokarboksazid,nialamiditranilcipromin.Akosteuzimalibilokojiodnavedenih lijekova, morate pričekati 14 dana prije nego započnete liječenje Escital tabletama.  Nakon prestanka liječenja Escital tabletama morate pričekati 7 dana prije uzimanja bilo kojeg od navedenih lijekova.
 • reverzibilne, selektivne MAO-A inhibitore, koji sadrže moklobemid (za liječenje depresije);
 • ireverzibilne MAO-B inhibitore koji sadrže selegilin (za liječenje Parkinsonove bolesti), ti lijekovi povećavaju rizik od nuspojava;
 • antibiotik linezolid;
 • litij (za liječenje manično-depresivnog poremećaja) i triptofan (za liječenje depresije);
 • imipramin i dezipramin (za liječenje depresije);
 • sumatriptan i slične lijekove (za liječenje migrene) i tramadol (protiv jakih bolova), ti lijekovi povećavaju rizik od nuspojava;
 • cimetidin i omeprazol (za liječenje vrijeda/čira na želucu), fluvoksamin (za liječenje depresije)itiklopidin(zasmanjivanjerizikaodmoždanogudara),tilijekovi mogu uzrokovati povišenje razine escitaloprama u krvi;
 • gospinu travu – biljni lijek koji se koristi kod depresije;
 • acetilsalicilatnu kiselinu i nesteroidne protuupalne lijekove (za ublažavanje bolova i za sprječavanje zgrušavanja krvi), jer se može povećati sklonost krvarenju;
 • varfarin, dipiridamol i fenprokumon (za sprječavanje zgrušavanja krvi). Vaš liječnik će Vam vjerojatno provjeriti parametre zgrušavanja krvi prije uvođenja ili prekida liječenja Escital tabletama kako bi utvrdio je li doza antikoagulansa još uvijek primjerena;
 • meflokin (za liječenje malarije), bupropion (za liječenje depresije) i tramadol (za liječenje jakih bolova),zbog mogućeg rizika od sniženja konvulzivnog praga (prag izbijanja epileptičnih napadaja);
 • neuroleptici (za liječenje shizofrenije, psihoze) povezani su s mogućim rizikom za sniženje konvulzivnog praga i antidepresivi (za liječenje depresije);
 • flekainid, propafenon i metoprolol (za liječenje kardiovaskularnih bolesti);
 • klomipramin i nortriptilin (antidepresivi) te risperidon, tioridazin i haloperidol (antipsihotici), jer će možda trebati prilagoditi dozu Escitala.

Nemojte uzimati Escital tablete ako uzimate lijekove za probleme srčanog ritma ili lijekove koji mogu utjecati na srčani ritam, kao što su antiaritmici klase IA i III, antipsihotici (npr. derivati fenotiazina, pimozid, haloperidol), triciklički antidepresivi, određeni antimikrobni lijekovi (npr. sparfloksacin, moksifloksacin, eritromicin IV, pentamidin, terapija antimalaricima, posebno halofantrin), neki antihistaminici (astemizol, mizolastin). Ako imate bilo kakvih pitanja o tome, porazgovarajte sa svojim liječnikom.

Escital s hranom, pićem i alkoholom

Escitalopram se može uzimati sa ili bez hrane (vidjeti dio Kako uzimati Escital?). Kao i kod mnogih lijekova, kombinacija Escitala s alkoholom se ne savjetuje.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se  Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Nemojte uzimati Escital ukoliko ste trudni ili ako dojite, osim ako ste se prethodno posavjetovali s Vašim liječnikom o rizicima i dobrobitima liječenja tijekom trudnoće.

Ako uzimate Escital tijekom posljednja 3 mjeseca trudnoće, morate imati na umu da se kod Vašeg novorođenčeta mogu pojaviti sljedeći simptomi: poteškoće s disanjem, plavkasta koža, napadaji (konvulzije), promjene tjelesne temperature, otežano hranjenje, povraćanje, snižene razine šećera u krvi, ukočeni ili mlohavi mišići, pojačani refleksi, drhtanje, nemir, razdražljivost, letargija, stalni plač, pospanost ili smetnje spavanja.

Ako Vaše novorođenče ima bilo koji od navedenih simptoma, odmah zatražite savjet liječnika.

Obavezno recite liječniku i/ili primalji da uzimate Escital tablete. Kada se uzimaju tijekom trudnoće, osobito u zadnja 3 mjeseca trudnoće, lijekovi poput Escital tableta mogu povećati rizik od ozbiljnog poremećaja u djece, koji se naziva perzistentna plućna hipertenzija (PPHN), zbog čega dijete ubrzano diše i ima plavkastu boju. Ti simptomi obično počinju za vrijeme prva 24  sata nakon poroda. Ako se to dogodi Vašem djetetu, obavezno odmah zatražite savjet liječnika i/ili primalje.

Ispitivanja na životinjama su pokazala da citalopram, lijek sličan escitalopramu, smanjuje kvalitetu sperme. Teoretski bi to moglo utjecati na plodnost, ali utjecaj na plodnost u ljudi nije još primijećen.

Ako se koristi tijekom trudnoće, primjena Escital tableta ne smije se naglo prekinuti.

Upravljanje vozilima i strojevima

Savjetuje se da ne upravljate vozilima i strojevima dok ne utvrdite kako Escital tablete djeluju na Vas.

Escital sadrži laktozu.

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Nuspojave su u pravilu blage i obično prolaze nakon nekoliko tjedana liječenja. Molimo imajte na umu da mnogi učinci mogu također biti simptomi Vaše bolesti te će se poboljšati kada se Vaše stanje popravi.

Odmah posjetite svog liječnika ili se uputite u bolnicu ako tijekom liječenja primijetite bilo koju od sljedećih nuspojava:

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba)

 • neuobičajena krvarenja, uključujući krvarenja iz probavnog sustava.

Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba)

 • oticanje kože, jezika, usana ili lica, otežano disanje ili gutanje (alergijska reakcija),
 • vrućica, uznemirenost, smetenost, drhtanje i naglo stezanje mišića, što mogu biti znakovi rijetkog stanja koje se naziva serotoninski sindrom. Ako to osjetite, javite se svom liječniku.

Nepoznata učestalost (učestalost se ne može se procijeniti iz dostupnih podataka)

 • otežano mokrenje,
 • napadaji (konvulzije)
 • žuta obojenost kože i bjeloočnica - znakovi oštećenja funkcije jetre/hepatitisa
 • brz, nepravilan rad srca, nesvjestica mogu biti simptomi po život opasnog stanja poznatog kao torsades de pointes.

Uz gore navedene, prijavljene su i sljedeće nuspojave: Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

 • mučnina

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

 • začepljen nos ili iscjedak iz nosa (znakovi upale sinusa)
 • smanjen ili pojačan apetit
 • tjeskoba, nemir, živopisni snovi, otežano usnivanje, osjećaj pospanosti, omaglica, zijevanje, drhtanje, trnci,
 • proljev, zatvor, povraćanje, suha usta
 • pojačano znojenje
 • bolovi u mišićima i zglobovima
 • poremećaji spolne funkcije (odgođena ejakulacija, poteškoće s erekcijom, smanjenje spolnog nagona, žene mogu imati poteškoće u postizanju orgazma)
 • umor, vrućica
 • povećana tjelesna masa

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

 • koprivnjača, osip kože, svrbež
 • škrgutanje zubima, uzbuđenost/uznemirenost, nervoza, panični napad, smetenost
 • poremećaj okusa, smetnje spavanja, nesvjestica
 • proširene zjenice, smetnje vida, zvonjenje u ušima
 • ispadanje kose
 • krvarenje iz rodnice
 • smanjena tjelesna težina
 • ubrzani otkucaji srca
 • oteklina ruku ili nogu
 • krvarenje iz nosa

Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

 • agresija, osjećaj odvajanja od sebe i svojih osjećaja (depersonalizacija), halucinacije (priviđenja)
 • usporeni otkucaji srca

Nepoznata učestalost (učestalost se ne može se procijeniti iz dostupnih podataka):

U pojedinih bolesnika opažene su sljedeće nuspojave:

 • misli o samoozljeđivanju ili samoubojstvu
 • snižene razine natrija u krvi (mučnina i loše osjećanje uz mišićnu slabost ili smetenost)
 • omaglica pri ustajanju zbog pada krvnog tlaka
 • odstupanja u vrijednostima testova funkcije jetre (povišene razine jetrenih enzima ukrvi)
 • poremećaji kretanja (nevoljni poremećaji)
 • bolna erekcija (prijapizam)
 • poremećaji zgrušavanja, uključujući krvarenja u koži i sluznicama i smanjeni broj krvnih pločica (trombocitopenija)
 • iznenadan oticanje kože ili sluznice (angioedem)
 • povećanje količine izlučene mokraće (sindrom neodgovarajućeg lučenja antidiuretskog hormona)
 • istjecanje mlijeka u žena koje ne doje
 • razdoblja povišenog raspoloženja praćenih osjećajem viška energije (manija)
 • povećan rizik lomova kostiju uočen je u bolesnika koji uzimaju ovu vrstu lijekova
 • promjena srčanog ritma (nazvana “produljenje QT intervala”, uočljiva na EKG-u; električnoj aktivnosti srca)

Pored toga, poznate su brojne nuspojave koje se pojavljuju uz lijekove koji djeluju na sličan način kao escitalopram.

To su:

 • nemogućnost mirnog sjedenja ili stajanja (akatizija)
 • gubitak apetita.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Preuzmite uputu u lijeku u PDF formatu.
Napomena

Sve informacije o lijekovima i homeopatskim proizvodima sadržane na ovim stranicama su namijenjene zdravstvenim djelatnicima u RH.

Svaka osoba koja je dobila pristup podacima na ovim stranicama snosi potpunu odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ove stranice.

Što su lijekovi na recept?

Većinu lijekova treba uzimati pod nadzorom liječnika.

Oni su namijenjeni bolesnicima, za određeno stanje organizma i zato moraju biti propisani od liječnika na recept.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku priloženu u ambalaži. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.