Fursemid tablete

Sve informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima isključivo su informativne prirode. Svrha objavljenih informacija nije davanje potpunih informacija o primjeni, doziranju, mjerama opreza, uputama, upozorenjima i mogućim nuspojavama, interakcijama s drugima lijekovima i alergijskim reakcijama.

Napomena
Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svoj liječnika ili ljekarnika.
Opis

Što Fursemid 40 mg tablete sadrže?

Djelatna tvar je furosemid.

Jedna tableta sadrži 40 mg furosemida.

Drugi sastojci su: laktoza hidrat; mikrokristalična celuloza; kukuruzni škrob; umrežena karmelozanatrij; talk; povidon; magnezijev stearat.

Kako Fursemid 40 mg tablete izgledaju i sadržaj pakiranja?

Fursemid 40 mg tablete su okrugle, ravne tablete bijele boje, ukošenih rubova. 20 (1x20) tableta u PVC/Al blisteru, u kutiji.

Kako čuvati Fursemid 40 mg tablete?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece. Ovaj lijek čuvajte na temperaturi ispod 25°C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Primjena

Što su Fursemid 40 mg tablete i za što se koriste?

Fursemid 40 mg tablete sadrže furosemid kao djelatnu tvar. Furosemid pripada skupini lijekova koji potiču stvaranje mokraće, a koje nazivamo diuretici.

Fursemid 40 mg tablete primjenjuju se za poticanje mokrenja radi izlučivanja viška tekućine u bolesnika uslijed:

 • nakupljanja tekućine u tkivima (edem) radi bolesti srca ili jetre
 • nakupljanja tekućine u tkivima (edem) radi bolesti bubrega (npr. u nefrotskom sindromu gdje dolazi do gubitka bjelančevina, poremećaja metabolizma lipida i nakupljanja vode).

Također, ovaj lijek se primjenjuje i u liječenju visokog krvnog tlaka (hipertenzija).

Doziranje

Kako uzimati Fursemid 40 mg tablete?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Dozu treba odrediti za svakog pojedinog bolesnika i ona prvenstveno ovisi o terapijskom odgovoru. Uvijek treba propisati najmanju dozu koja će dati željeni učinak.

Ako nije drugačije propisano, za odrasle se preporučuju dolje navedene doze. Nakupljanje tekućine u tkivima (edem) uslijed bolesti srca ili jetre

Početna doza za odrasle obično je 1 tableta (što odgovara količini od 40 mg furosemida) na dan.

Ako se ne postigne zadovoljavajuće izlučivanje mokraće, Vaš liječnik može donijeti odluku da se pojedinačna doza udvostruči nakon 6 sati na 2 tablete (što odgovara količini od 80 mg furosemida).

Ako se ni tako ne postigne zadovoljavajuće izlučivanje mokraće, Vaš liječnik može donijeti odluku da se nakon sljedećih 6 sati mogu uzeti 4 tablete (što odgovara količini od 160 mg furosemida).

Ako je neophodno, u iznimnim slučajevima mogu se dati početne doze od preko 200 mg furosemida i to pod strogim kliničkim nadzorom.

Dnevna doza održavanja obično iznosi 1 do 2 tablete (što odgovara količini od 40 do 80 mg furosemida).

Nakupljanje tekućine u tkivima (edem) uslijed bolesti bubrega

Početna doza za odrasle obično je 1 tableta (što odgovara količini od 40 mg furosemida) na dan. Ako se ne postigne očekivano izlučivanje mokraće, Vaš liječnik može donijeti odluku da se pojedinačna doza udvostruči nakon 6 sati na 2 tablete (odnosno 80 mg furosemida).

Ako se ni tako ne postigne zadovoljavajuće izlučivanje mokraće, Vaš liječnik može donijeti odluku da se nakon sljedećih 6 sati mogu uzeti 4 tablete (što odgovara količini od 160 mg furosemida).

Ako je neophodno, u iznimnim slučajevima mogu se dati početne doze od preko 200 mg furosemida i to pod strogim kliničkim nadzorom.

Dnevna doza održavanja obično iznosi 1 do 2 tablete (što odgovara količini od 40 do 80 mg furosemida).

U nefrotskom sindromu dozu treba pomno prilagoditi zbog rizika od povećanja nuspojava. Visoki krvni tlak (hipertenzija)

Obično se uzima 1 tableta (što odgovara količini od 40 mg furosemida) jedanput na dan, kao jedina terapija ili u kombinaciji s drugim lijekovima.

Primjena u djece i adolescenata

U djece se preporučuje oralna primjena furosemida u rasponu doza od 1 miligram (do 2 miligrama) po kilogramu tjelesne težine na dan, do najveće ukupne dnevne doze od 40 miligrama.

Način primjene i trajanje primjene

Tablete se uzimaju ujutro na prazan želudac i treba ih progutati cijele s dovoljno tekućine (npr. s čašom vode).

O trajanju liječenja odlučuje liječnik, a ono ovisi o prirodi i težini bolesti.

Ako uzmete više Fursemid 40 mg tableta nego što ste trebali

Ako ste uzeli više Fursemid 40 mg tableta nego što Vam je liječnik propisao, odmah se javite najbližoj hitnoj pomoći ili o tome obavijestite svog liječnika ili ljekarnika. Uzmite preostale tablete ili uputu o lijeku sa sobom kako bi zdravstveni djelatnici kojima ste se obratili znali točno koji ste lijek uzeli.

Znaci akutnoga ili kroničnoga predoziranja ovise o težini gubitka soli i tekućine. Predoziranje može rezultirati niskim krvnim tlakom i poremećajima cirkulacije kad se premještate iz sjedećeg u stajaći položaj, zatim poremećajem elektrolita (smanjene vrijednosti kalija, natrija i klorida) i povećanim pH krvi (alkaloza). Teški gubitak tekućine može za ishod imati nedostatak tekućine u organizmu što, nakon smanjenja volumena cirkulirajuće krvi, može dovesti do cirkulatornog šoka i zgušnjavanja krvi (hemokoncentracija) s povećanom osjetljivošću na trombozu. Iznenadni gubitak vode i elektrolita može dovesti do zbunjenosti.

Ako ste zaboravili uzeti Fursemid 40 mg tablete

Ako zaboravite uzeti jednu dozu, uzmite je čim se sjetite, osim ako nije blizu uobičajeno vrijeme za dozu. U tom slučaju preskočite dozu koju ste zaboravili i nastavite sa sljedećom dozom u uobičajeno vrijeme. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako bi ste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Fursemid 40 mg tablete

Ne smijete lijek prestati uzimati prerano ili u potpunosti prekinuti terapiju bez konzultacije s Vašim liječnikom, jer tako možete ugroziti ishod liječenja.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Mjere opreza

Nemojte uzimati Fursemid 40 mg tablete:

 • ako ste alergični na furosemid ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka
 • ako ste alergični nasulfonamide
 • ako imate zatajenje bubrega s prestankom izlučivanja mokraće (anurija), a ne pokazuje se terapijski odgovor nafurosemid
 • ako bolujete od akutnog zatajivanja jetre i javljaju Vam se poremećaji svijesti (koma i hepatička pretkoma)
 • ako imate jako sniženu razinu kalija
 • ako imate jako sniženu koncentraciju natrija
 • ako imate smanjeni volumen krvi (hipovolemija) ili manjak vode u organizmu(dehidracija)
 • ako dojite

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Fursemid 40 mg tablete:

 • ako Vam je krvni tlak vrlo nizak
 • ako već imate manifestnu ili prikrivenu šećernu bolest, potrebna je redovita kontrola šećera u krvi
 • ako imate giht, potreban je redoviti nadzor vrijednosti urične kiseline u krvi
 • ako imate smetnje u protoku mokraće jer primjena ovog lijeka može dovesti do zadržavanja mokraće s proširenjem mokraćnog mjehura. Ovaj lijek se može uzimati samo ako postoji nesmetan protok mokraće.
 • ako su Vam vrijednosti bjelančevina u krvi smanjene, npr. u slučaju nefrotskog sindroma (gubitak bjelančevina, poremećaji metabolizma lipida, nakupljanje vode), dozu treba pažljivo prilagoditi
 • ako imate brzo napredujući poremećaj rada bubrega koji je povezan s teškom bolesti jetre poput jetrene ciroze (hepatorenalnisindrom)
 • ako Vam je poremećena funkcija krvnih žila koje dovode krv u mozak i srce, jer ćete biti izloženi riziku koji je uvjetovan naglim neželjenim padom krvnoga tlaka
 • ako dehidrirate uslijed povraćanja, jakog proljeva ili učestalog mokrenja
 • ako bolujete od zatajenja srca ili imate poremećaj srčanog ritma
 • ako ste osoba (starija od 65 godina) s demencijom te uzimate risperidon. U kliničkim ispitivanjima zabilježen je porast smrtnosti starijih osoba koje su istodobno uzimale ovaj lijek i risperidon. Stoga će Vaš liječnik procijeniti trebate li uzimati ovaj lijek ako već uzimate risperidon. Također, potrebno je spriječiti manjak vode u organizmu.
 • ako ste starija osoba, ako uzimate neki drugi lijek koji može uzrokovati pad krvnog tlaka i ako imate druga medicinska stanja koja su rizik za pad krvnog tlaka.

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas ili pak niste sigurni, javite se svom liječniku.

Prilikom primjene ovog lijeka zbog pojačanog mokrenja dolazi do povećanog izlučivanja vode, ali i natrija, kalija, magnezija te drugih elektrolita, stoga će Vaš liječnik provoditi redovite krvne pretrage kako bi se pratile razine elektrolita, ali i šećera u krvi, posebice pri dugotrajnom liječenju.

Gubitak tjelesne težine uzrokovan povećanim mokrenjem ne smije biti veći od 1 kg na dan, neovisno o količini izlučene mokraće, stoga Vi i Vaš liječnik trebate redovito provjeravati Vašu tjelesnu težinu.

Ako ste primili ovaj lijek, rezultat antidoping testa može biti pozitivan. Također, primjena ovog lijeka kao doping sredstva nosi rizik po Vaše zdravlje.

Drugi lijekovi i Fursemid 40 mg tablete

Obavijestite svog liječnika ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Ukoliko ste zaprimljeni u bolnicu, obavijestite nadležnog liječnika da uzimate Fursemid 40 mg tablete, kao i o bilo kojim drugim lijekovima koje uzimate.

Na učinak ovog lijeka može utjecati istodobno liječenje sljedećim lijekovima ili skupinama lijekova i obrnuto:

 • steroidi (sustavni hormonski lijekovi), laksativi (lijekovi za pražnjenje crijeva) ili karbenoksolon (lijekovi za liječenje čira na želucu). Ako se istodobno uzimaju s ovim lijekom mogu dovesti do povećanog gubitka kalija.
 • lijekovi s protuupalnim djelovanjem (nesteroidni protuupalni lijekovi, kao što su indometacin ili acetilsalicilatna kiselina). Ako se istodobno uzimaju s ovim lijekom, mogu smanjiti učinak ovog lijeka ili mogu uzrokovati akutno zatajivanje bubrega.
 • fenitoin (lijeka za liječenje epilepsije i nekih vrsta boli). Ako se istodobno uzima s ovim lijekom, može smanjiti učinak ovog lijeka.
 • sukralfat (lijek za želudac). Sukralfat smanjuje apsorpciju ovog lijeka u crijevima i posljedično njegov učinak, potreban je razmak od barem dva sata između primjene tih dvaju lijekova.
 • lijekovi za liječenje gihta (poput probenecida). Ako se istodobno uzimaju s ovim lijekom, mogu smanjiti djelovanje ovog lijeka.
 • lijekovi za kontrolu srčanog ritma i srčani glikozidi (lijekovi za liječenje bolesti srca). Ako se istodobno primjenjuju s ovim lijekom, mogu povećati vjerojatnost za nastanak poremećaja rada srca.
 • salicilati (lijekovi za ublažavanje bolova, upala i povišene tjelesne temperature). Njihove nuspojave se mogu pogoršati pri istodobnoj primjeni s ovi mlijekom.
 • cisplatin ili metotreksat (lijekovi za liječenje različitih vrsta tumora). Ako se istodobno uzimaju s ovim lijekom mogu uzrokovati pogoršanje sluha ili rada bubrega ili mogu smanjiti djelovanje ovog lijeka.
 • teofilin (koristi se za liječenje astme). Njegov učinak može biti pojačan ako se uzima istodobno s ovim lijekom.
 • lijekovi za liječenje šećerne bolesti. Njihov učinak može biti smanjen ako se uzimaju istodobno s ovim lijekom.
 • lijekovi za liječenje povišenog krvnog tlaka (npr. ACE inhibitori) ili drugi lijekovi za poticanje mokrenja. Ako se istodobno uzimaju s ovim lijekom mogu dovesti do izrazitog pada krvnog tlaka i šoka. Stoga se preporučuje prilagoditi dozu ili privremeno prekinuti primjenu ovog lijeka kad se započinje liječenje s tim lijekovima.
 • litij (lijek za liječenje nekih oblika depresije). Budući da se mogu pojačati štetni učinci litija na srce i živce, potrebno je pomno nadzirati vrijednosti litija u krvi bolesnika koji primaju tu kombinaciju.
 • risperidon koji se koristi za liječenje psihičkih bolesti. Vaš liječnik će ocijeniti korist liječenja ovim lijekom naspram mogućih rizika koji se mogu javiti kada se ovaj lijek istodobno primjenjuje srisperidonom.
 • lijekovi za liječenje bakterijskih infekcija - aminoglikozidni antibiotici (poput gentamicina ili tobramicina) jer postoji rizik od oštećenja sluha, koje može biti i trajno.
 • cefalosporinski antibiotici koji, ako se uzimaju u visokim dozama istodobno s ovim lijekom, mogu dovesti do oštećenja bubrega.
 • ciklosporin (lijek za smanjenje reakcije imunološkog sustava kod presađivanja organa). Pri istodobnom uzimanju ovog lijeka i ciklosporina postoji povećani rizik od artritisa povezanog s gihtom.
 • kontrastno sredstvo (za radiološko snimanje). Ako idete na radiološko snimanje (pretragu), obavijestite zdravstveno osoblje da uzimate ovaj lijek.
 • kloralhidrat (lijek za smirenje). Ako se furosemid primijeni unutar 24 sata od uzimanja kloralhidrata, moguća je pojava osjećaja topline, znojenja, uznemirenosti, mučnine te povišenog tlaka i ubrzanog rada srca.

Fursemid 40 mg tablete s hranom i pićem

Uzimanje velikih količina sladića (likviricije) za vrijeme liječenja ovim lijekom može povećati gubitak kalija i dovesti do nastanka ozbiljnih nuspojava.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ovaj lijek ne smije se uzimati tijekom trudnoće jer prolazi kroz posteljicu, osim ako liječnik to smatra apsolutno neophodnim. U tom slučaju će Vaš liječnik pratiti razvoj ploda.

Ovaj lijek se izlučuje u majčino mlijeko te smanjuje stvaranje i izlučivanje mlijeka. Stoga se ne preporučuje primjena lijeka u dojilja. Ako je potrebno liječenje ovim lijekom, dojenje treba prekinuti.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ako se nakon primjene ovog lijeka ne osjećate dobro ili osjećate vrtoglavicu i ošamućenost, nemojte voziti, upravljati strojevima ili raditi na visinama. To se posebice odnosi na početak liječenja, na povećanje doze, na prijelaz s jednog lijeka na drugi te na kombinaciju s alkoholom.

Fursemid 40 mg tablete sadrže laktozu (mliječni šećer).

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Ukoliko dođe do pojave bilo koje od niže navedenih ozbiljnih nuspojava, prekinite s uzimanjem lijeka i odmah obavijestite svog liječnika ili se uputite u najbližu hitnu službu:

 • poremećaj ravnoteže elektrolita ili dehidracija – znakovi koji mogu na to ukazivati su: glavobolja, omaglica i smetnje vida, suha usta, žeđ, poremećaj rada srca (aritmija), grčenje mišića (tetanija). Često primijećeni simptomi nedostatka natrija obuhvaćaju apatiju, gubitak apetita, grčeve u listovima, slabost, pospanost, povraćanje i smetenost, dok se nedostatak kalija može manifestirati znacima poput slabosti mišića, abnormalnim osjetom u ekstremitetima (npr. bockanje, obamrlost ili bolni osjećaj žarenja), paraliza, povraćanje, zatvor, povećano stvaranje vjetrova, povećano mokrenje, abnormalno povećana žeđ s povećanim unosom tekućine te neregularni puls (npr. srčana ekscitacija i smetnje provođenja). Teški gubitak kalija može za ishod imati paralizu crijeva (paralitički ileus) ili poremećaje svijesti, pa čak ikomu.
 • žutilo kože i bjeloočnica, mokraća tamnije boje – to mogu biti znakovi poremećaja funkcije jetre. U bolesnika u kojih je već poremećena funkcija jetre može doći do razvoja jetrene encefalopatije, čiji znakovi mogu biti zaboravljivost, promjene raspoloženja pa i koma.
 • alergijske reakcije – znakovi mogu biti upala bubrega (nefritis), otekline gležnjeva ili povišen krvni tlak, kožni osip, promjena boje kože, stvaranje mjehura po koži, preosjetljivost na sunčevu svjetlost, povišena tjelesna temperatura ili svrbež
 • teška alergijska reakcija – prvi znakovi šoka uključuju kožne reakcije kao što su crvenilo ili koprivnjača, glavobolja, znojenje, mučnina i otežano disanje, hladna, vlažna, blijeda koža te ubrzan rad srca
 • jaka bol u trbuhu ili križima – to mogu biti znakovi akutne upale gušterače – znakovi mogu biti bolovi u trbuhu, mučnina, povraćanje, slabost, znojenje, uznemirenost, vrućica, blaga žutica
 • modrice po koži, učestale infekcije i povišena tjelesna temperatura, jače nego obično izražen umor ili slabost jer ovaj lijek može uzrokovati poremećaj krvnih stanica
 • kožni osip, čirevi, gnojni prištići ili mjehurići u ustima jer to može upućivati na teške reakcije, ponekad opasne po život (npr. Stevens-Johnsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza)
 • nastajanje krvnih ugrušaka (tromboza) s pojavom primjerice boli i otekline u nozi.

Druge moguće nuspojave ovog lijeka:

Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

 • povećanje razine masnoća (triglicerida) u krvi
 • povišena razina kreatinina u krvi.

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

 • koncentriranje krvi (hemokoncentracija) do kojeg dolazi zbog pretjeranog izlučivanja mokraće
 • niske vrijednosti natrija, klorida, kalija u krvi (hiponatrijemija, hipokloremija, hipokalijemija)
 • povećanje razine kolesterola u krvi
 • povišena razina mokraćne kiseline u krvi
 • napad gihta
 • povećane količine mokraće.

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

 • smanjen broj krvnih pločica - trombocita (trombocitopenija)
 • povišena razina glukoze u krvi
 • oštećenje sluha
 • gluhoća (ponekad ireverzibilna)
 • mučnina
 • preosjetljivost na svjetlo.

Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

 • porast broja određenih bijelih krvnih stanica (eozinofilija), smanjenje broja bijelih krvnih stanica (leukocitopenija)
 • bockanje ili osjećaj obamrlosti pojedinih dijelova kože (parestezije)
 • upala krvnih žila
 • proljev, povraćanje
 • upala bubrega
 • vrućica.

Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

 • anemija zbog povećane razgradnje crvenih krvnih stanica (hemolitička anemija), anemija zbog poremećaja u stvaranju krvnih stanica u koštanoj srži (aplastična anemija)
 • zujanje/zvonjava u ušima
 • otežan protok žuči, porast razine jetrenih enzima.

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

 • niske vrijednosti kalcija, magnezija, metabolička alkaloza (porast pH krvi)
 • povišene vrijednosti natrija ili klorida u mokraći
 • povišena razina uree u krvi
 • smetnje pri mokrenju
 • povećani rizik da žila koja omogućuje premoštavanje plućne cirkulacije prije rođenja ostane otvorena (otvoreni arterijski duktus) kad se nedonoščad liječi furosemidom u prvim tjednima života
 • bubrežni kamenci i/ili kalcifikacije u bubrežnim tkivima prerano rođene djece
 • zatajivanje bubrega
 • akutna generalizirana egzantematozna pustuloza (AGEP) (akutno febrilno izbijanje kožnih promjena uzrokovano lijekom)
 • omaglica, nesvjestica i gubitak svijesti (uzrokovani simptomatskom hipotenzijom).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Preuzmite uputu u lijeku u PDF formatu.
Napomena

Sve informacije o lijekovima i homeopatskim proizvodima sadržane na ovim stranicama su namijenjene zdravstvenim djelatnicima u RH.

Svaka osoba koja je dobila pristup podacima na ovim stranicama snosi potpunu odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ove stranice.

Što su lijekovi na recept?

Većinu lijekova treba uzimati pod nadzorom liječnika.

Oni su namijenjeni bolesnicima, za određeno stanje organizma i zato moraju biti propisani od liječnika na recept.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku priloženu u ambalaži. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.