Heparin krema

Sve informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima isključivo su informativne prirode. Svrha objavljenih informacija nije davanje potpunih informacija o primjeni, doziranju, mjerama opreza, uputama, upozorenjima i mogućim nuspojavama, interakcijama s drugima lijekovima i alergijskim reakcijama.

Napomena
Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svoj liječnika ili ljekarnika.
Opis

Što Heparin MS Pliva krema sadrži

Djelatne tvari su: heparinnatrij, salicilatna kiselina i metilsalicilat.

1 g kreme sadrži 250 IU heparinnatrija, 15 mg salicilatne kiseline i 1,5 mg metilsalicilata.

Pomoćne tvari su: ulje timijana, ulje eukaliptusa, izopropilmiristat, cetilni i stearilni alkohol, bijeli vazelin, lanolin, natrijev benzoat (E211), bezvodna citratna kiselina (E330), natrijev hidrogenfosfat dodekahidrat (E339), pročišćena voda.

Kako Heparin MS Pliva krema izgleda i sadržaj pakiranja

Heparin MS Pliva krema je bijela, homogena krema.

Lijek je dostupan u pakiranju od 30 g kreme u aluminijskoj tubi, u kutiji.

Kako čuvati Heparin MS Pliva kremu?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece. Čuvati na temperaturi ispod 25 °C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Primjena

Što je Heparin MS Pliva krema i za što se koristi?

Djelatne tvari Heparin MS Pliva kreme su heparin, salicilatna kiselina i metilsalicilat.

Krema pripada skupini lijekova koji se nazivaju vazoprotektivi i koriste se u liječenju površinskog tromboflebitisa (začepljenje i upala površinske vene).

Doziranje

Kako uzimati Heparin MS Pliva kremu?

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Heparin MS Pliva krema se nanosi na oboljelo mjesto u tankom sloju 2 do 4 puta na dan.

Trajanje liječenja ovisi o težini simptoma, a najdulje do 2 tjedna. U kroničnim slučajevima moguće je dulje, ali samo nakon pregleda i preporuke liječnika.

Način primjene

Heparin MS Pliva krema je namijenjena samo za primjenu na kožu. Krema se nanosi na oboljelo mjesto u tankom sloju, uz blago utrljavanje.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Mjere opreza

Nemojte uzimati Heparin MS Pliva kremu

  • ako ste alergični na djelatnu tvar ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka
  • ako imate ranu na koži u području donjeg dijela potkoljenice (ulkus)
  • ako imate otvorene rane
  • kod krvarenja oboljelih kožnih površina
  • u slučaju infekcije kože
  • ako imate ili ste imali stanje koje se zove alergijska trombocitopenija tipa II na heparin (sniženje broja krvnih pločica kao posljedica reakcije preosjetljivosti na heparin)
  • krema se ne smije primjenjivati kod djece mlađe od 3godine
  • krema se ne smije nanositi na sluznice.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Heparin MS Pliva kremu.

Istovremeno s Heparin MS Pliva kremom ne smiju se na isto mjesto na kožu nanositi drugi pripravci (lijekovi, kozmetički proizvodi).

Djeca

Zbog veće propusnosti kože Heparin MS Pliva krema se ne smije primjenjivati u novorođenčadi i dojenčadi zbog rizika od pojave Reyevog sindroma, a primjenu kod djece mlađe od 12 godina potrebno je izbjegavati.

Kod djece mlađe od 16 godina, lokalni pripravci za kožu koji sadrže salicilatnu kiselinu (jedna od djelatnih tvari Heparin MS Pliva kreme) ne smiju se primjenjivati na veće površine tijela, primjenjivati u duljem vremenskom periodu ili ispod okluzivnih zavoja.

Drugi lijekovi i Heparin MS Pliva krema

Tijekom liječenja Heparin MS Pliva kremom nije dozvoljena primjena ostalih lokalnih pripravaka na istom mjestu na koži.

Salicilate (pojedine od djelatnih tvari Heparin MS Pliva kreme) treba s oprezom primjenjivati lokalno na koži kod bolesnika koji su na terapiji varfarinom (lijek za sprječavanje zgrušavanja krvi - antikoagulans), a osobito treba izbjegavati prekomjernu primjenu zbog moguće pojave potencijalno opasnih interakcija koje mogu dovesti do povećanja antikoagulacijskog učinka varfarina.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Iako nema podataka o štetnim učincima na majku i dijete, Heparin MS Pliva krema se u trudnica (posebno tijekom trećeg tromjesečja) i dojilja primjenjuje samo ako je neophodno i po preporuci liječnika.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ne očekuje se utjecaj Heparin MS Pliva kreme na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

Heparin MS Pliva krema sadrži pomoćne tvari

Heparin MS Pliva krema sadrži pomoćnu tvar natrijev benzoat koja može blago nadražiti kožu, oči i sluznice. Sadrži i pomoćne tvari cetilni i stearilni alkohol te lanolin koji mogu uzrokovati lokalne kožne reakcije (npr. kontaktni dermatitis).

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga. Pri pravilnoj uporabi krema se dobro podnosi.

Pri primjeni ovog lijeka primijećene su sljedeće nuspojave i učestalost:

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

  • Reakcije preosjetljivosti.

Alergijske reakcije na heparin vrlo su rijetke nakon primjene na kožu. U pojedinim slučajevima mogu se pojaviti reakcije preosjetljivosti kao što su crvenilo kože ili svrbež. Takve reakcije se obično brzo povlače nakon prestanka primjene lijeka.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Preuzmite uputu u lijeku u PDF formatu.
Napomena

Sve informacije o lijekovima i homeopatskim proizvodima sadržane na ovim stranicama su namijenjene zdravstvenim djelatnicima u RH.

Svaka osoba koja je dobila pristup podacima na ovim stranicama snosi potpunu odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ove stranice.

Što su lijekovi na recept?

Većinu lijekova treba uzimati pod nadzorom liječnika.

Oni su namijenjeni bolesnicima, za određeno stanje organizma i zato moraju biti propisani od liječnika na recept.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku priloženu u ambalaži. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.