Klotrimazol Pliva 200 mg tablete za rodnicu

Sve informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima isključivo su informativne prirode. Svrha objavljenih informacija nije davanje potpunih informacija o primjeni, doziranju, mjerama opreza, uputama, upozorenjima i mogućim nuspojavama, interakcijama s drugima lijekovima i alergijskim reakcijama.

Napomena
Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svoj liječnika ili ljekarnika.
Opis

Što Klotrimazol Pliva tablete za rodnicu sadrže?

Djelatna tvar je klotrimazol. Jedna tableta za rodnicu sadrži 200 mg klotrimazola.

Drugi sastojci su: laktoza hidrat; kukuruzni škrob; karmelozanatrij; želatina; glicerol; natrijev škroboglikolat, vrste A; magnezijev stearat.

Kako Klotrimazol Pliva tablete za rodnicu izgledaju i sadržaj pakiranja?

Klotrimazol Pliva tablete za rodnicu su bijele tablete za rodnicu s jedne strane označene nazivom PLIVA.

Klotrimazol Pliva tablete za rodnicu su dostupne u pakiranju od 3 tablete u blisteru, u kutiji.

Kako čuvati Klotrimazol Pliva tablete za rodnicu?

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25°C, zaštićeno od vlage.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji ili blisteru iza oznake „EXP“.

Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad.

Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite.

Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Primjena

Što su Klotrimazol Pliva tablete za rodnicu i za što se koriste?

Klotrimazol Pliva tablete za rodnicu sadrže djelatnu tvar klotrimazol, lijek iz skupine protugljivičnih lijekova koji se nazivaju imidazoli.

Klotrimazol Pliva tablete za rodnicu koriste se u odraslih žena i adolescentica starijih od 12 godina za liječenje kandidijaze rodnice (gljivične infekcije rodnice uzrokovane gljivicama iz roda kvasnica Candida).

Tablete se primjenjuju u rodnicu svake večeri tijekom tri uzastopna dana.

Doziranje

Kako primjenjivati Klotrimazol Pliva tablete za rodnicu?

Uvijek primijenite ovaj lijek točno kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Klotrimazol Pliva tablete za rodnicu namijenjene su odraslim bolesnicama i djevojkama starijim od 12 godina.

Način primjene

Klotrimazol Pliva tablete za rodnicu namijenjene su za primjenu u rodnicu.

Jednu Klotrimazol Pliva tabletu za rodnicu valja primijeniti svake večeri tijekom tri uzastopna dana. Tabletu je potrebno uvesti što dublje u rodnicu. Najbolje je da pritom ležite na leđima s blago savijenim nogama.

Ako se ne osjećate bolje ili se osjećate lošije nakon 7 dana te u slučaju ponovnog javljanja infekcije unutar 2 mjeseca potrebno je potražiti savjet liječnika.

Liječenje se prema preporuci liječnika može ponoviti.

Tijekom liječenja Klotrimazol Pliva tabletama za rodnicu preporučuje se suzdržavati se od spolnih odnosa zbog moguće infekcije partnera ili ponavljanja infekcije kod Vas. Ako su kod Vašeg partnera prisutni simptomi infekcije (npr. svrbež, upala) on se također mora podvrgnuti liječenju.

Tijekom uporabe Klotrimazol Pliva tableta za rodnicu nemojte koristiti tampone, sredstva za ispiranje rodnice, spermicide ili druge proizvode za primjenu u rodnicu.

Primjena u djece i adolescenata

Prije primjene lijeka u djece dobi od 12 do 15 godina potrebna je procjena liječnika kako bi se isključili drugi mogući uzroci simptoma.

Ako primjenite više Klotrimazol Pliva tableta za rodnicu nego što ste trebali

Nije zamijećen rizik od akutnog predoziranja, obzirom da nije vjerojatno da će se predoziranje (primjena na velikoj površini pri uvjetima koji pogoduju apsorpciji) javiti nakon pojedinačne primjene u rodnicu ili nakon nenamjernog uzimanja kroz usta. Nema posebnog protuotrova. MeĎutim, u slučaju nenamjernog oralnog uzimanja, rutinske mjere poput ispiranja želuca treba provesti samo ako klinički simptomi predoziranja postanu očigledni (npr. omaglica, mučnina ili povraćanje). Ako ste nenamjerno primijenili preveliku dozu Klotrimazol Pliva tableta za rodnicu, savjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Ako ste zaboravili uzeti Klotrimazol Pliva tabletu za rodnicu

Ako ste uvečer zaboravili primijeniti tabletu za rodnicu, upotrijebite je sljedeće jutro, odnosno čim se sjetite. Nemojte upotrijebiti dvostruku dozu tableta za rodnicu da biste nadoknadili propuštenu dozu.

Ako prestanete primjenjivati Klotrimazol Pliva tablete za rodnicu

Nemojte prijevremeno ili odmah po nestanku simptoma prekinuti liječenje jer gljivična infekcija neće biti izliječena te je moguća ponovna pojava bolesti. Posavjetujte se s Vašim liječnikom.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Mjere opreza

Nemojte primjenjivati Klotrimazol Pliva tablete za rodnicu:

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na klotrimazol ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Klotrimazol Pliva tablete za rodnicu:

 • ako upotrebljavate kontracepcijska sredstva od lateksa (npr. dijafragmu ili kondom) jer Klotrimazol Pliva tablete za rodnicu mogu smanjiti njihovu učinkovitost;
 • ako se približava vrijeme kad ćete dobiti menstruaciju; liječenje Klotrimazol Pliva tabletama za rodnicu mora biti završeno prije početka menstruacije;
 • ako se simptomi infekcije ponovo jave unutar 2mjeseca;
 • ako ste Vi ili Vaš partner ikada imali spolno prenosivu bolest;
 • ako ste u dobi između 12 i 15 godina ili iznad 60 godina;
 • ako osjećate bolove u donjem dijelu trbuha ili imate bolno mokrenje;
 • ako imate iscjedak iz rodnice neugodnog mirisa;
 • ako imate sukrvavi iscjedak iz rodnice;
 • ako imate poremećeno ili neredovito krvarenje iz rodnice;
 • ako imate ikakve ranice, čireve ili mjehuriće na stidnici ili rodnici;
 • ako imate vrućicu ili zimicu.

Djeca i adolescenti

Prije primjene lijeka u djece dobi od 12 do 15 godina potrebna je procjena liječnika kako bi se isključili drugi mogući uzroci simptoma.

Drugi lijekovi i Klotrimazol Pliva tablete za rodnicu

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Istodobna primjena Klotrimazol Pliva tableta za rodnicu i oralnog takrolimusa te sirolimusa (lijekova koji se upotrebljavaju nakon transplantacije organa) može dovesti do povišene razine takrolimusa i sirolimusa u krvi.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Podaci o primjeni klotrimazola u trudnica su ograničeni. Kao mjera predostrožnosti, savjetuje se izbjegavanje primjene klotrimazola u prvom tromjesečju trudnoće.

Klotrimazol i njegovi metaboliti se izlučuju u majčinom mlijeku. Dojenje se mora prekinuti tijekom primjene klotrimazola.

Ispitivanja o utjecaju klotrimazola na plodnost u ljudi nisu provedena, no ispitivanja u životinja nisu pokazala bilo kakav učinak lijeka na plodnost.

Upravljanje vozilima i strojevima

Primjena Klotrimazol Pliva tablete za rodnicu ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

U slučaju pojave sljedeće nuspojave prestanite primjenjivati lijek i odmah zatražite liječničku pomoć:

 • alergijske reakcije (nepoznata učestalost) koje mogu uključivati koprivnjaču, svrbež, crvenilo, a u težim slučajevima oticanje lica, otežano disanje, omaglicu, generalizirani osip.

Rijetko (javljaju se u manje od 1 na 1000 osoba):

 • iritacija
 • pečenje
 • bol na mjestu primjene

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

 • krvarenje iz rodnice, ljuštenje spolnih organa, svrbež, crvenilo, otok, bol u zdjelici
 • bol u abdomenu

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Preuzmite uputu u lijeku u PDF formatu.
Napomena

Sve informacije o lijekovima i homeopatskim proizvodima sadržane na ovim stranicama su namijenjene zdravstvenim djelatnicima u RH.

Svaka osoba koja je dobila pristup podacima na ovim stranicama snosi potpunu odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ove stranice.

Što su lijekovi na recept?

Većinu lijekova treba uzimati pod nadzorom liječnika.

Oni su namijenjeni bolesnicima, za određeno stanje organizma i zato moraju biti propisani od liječnika na recept.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku priloženu u ambalaži. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.