Klotrimazol Pliva 10 mg/g krema

Sve informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima isključivo su informativne prirode. Svrha objavljenih informacija nije davanje potpunih informacija o primjeni, doziranju, mjerama opreza, uputama, upozorenjima i mogućim nuspojavama, interakcijama s drugima lijekovima i alergijskim reakcijama.

Napomena
Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svoj liječnika ili ljekarnika.
Opis

Što Klotrimazol Pliva krema sadrži?

Djelatna tvar je klotrimazol.

1 g kreme sadrži 10 mg kotrimazola.

Drugi sastojci su: cetilni alkohol, stearilni alkohol, cetilpalmitat, bijeli vazelin, benzilni alkohol, sorbitanstearat, polisorbat 60, propilenglikol, pročišćena voda.

Kako Klotrimazol Pliva krema izgleda i sadržaj pakiranja?

Klotrimazol Pliva krema je bijele boje.

Pakiranje sadrži 20 g kreme u aluminijskoj tubi, u kutiji.

Kako čuvati Klotrimazol Pliva kremu?

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji ili tubi iza oznake „EXP“.

Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad.

Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite.

Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Primjena

Što je Klotrimazol Pliva krema  i za što se koristi?

Klotrimazol Pliva krema je lijek protiv gljivica za lokalno liječenje (na kožu). Sadrži djelatni sastojak klotrimazol, iz skupine lijekova s protugljivičnim djelovanjem, a nazivaju se imidazoli.

Lijek je namijenjen za liječenje infekcija kože uzrokovanih gljivicama i nekim drugim mikroorganizmima. Primjenjuje se za liječenje infekcija kože stopala, kožne  infekcije  bilo kojeg dijela tijela neobraslog dlakama, infekcije nogu uključujući infekcije kožnih pregiba te gljivične infekcije kože nazvane pityriasis versicolor koja se manifestira u obliku sitnih ljuski svjetlije, tamnije, žutosmeđe ili ružičaste boje, a može se pojaviti i gubitak kožnoga pigmenta (depigmentacija).

Doziranje

Kako primjenjivati Klotrimazol Pliva kremu?

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Potrebno je pridržavati se uputa da bi lijek mogao pravilno djelovati.

Način primjene

Klotrimazol Pliva krema namijenjena je samo za vanjsku primjenu na kožu. Krema ne smije doći u kontakt sa sluznicom oka i usta.

Dva puta na dan (ujutro i uvečer) nanesite tanak sloj kreme na oboljele dijelove kože i lagano utrljajte dok se ne upije. Dovoljna je mala količina kreme (istisnite oko ½ cm kreme) za površinu kože veličine dlana. Prije nanošenja kreme oboljelo mjesto dobro operite i osušite.

Trajanje primjene

Liječenje treba trajati od 2 do 4 tjedna, ovisno o proširenosti i jačini promjena na koži.

Kako biste spriječili ponovnu infekciju, liječenje se mora nastaviti još 2 tjedna nakon nestanka svih simptoma bolesti. Ako su simptomi bolesti i dalje prisutni nakon 4 tjedna liječenja, obratite se Vašem liječniku.

Što još možete učiniti za liječenje infekcije?

Donje rublje, odjeću i ručnike koji dođu u dodir s oboljelim dijelom kože treba zamijeniti svaki dan. To će pomoći u liječenju i spriječiti infekciju drugih dijelova tijela kao i drugih osoba.

Ako primijenite više Klotrimazol Pliva kreme nego što ste trebali

Nije zamijećen rizik od akutnog predoziranja, obzirom da nije vjerojatno da će se predoziranje (primjena na velikoj površini pri uvjetima koji pogoduju apsorpciji) javiti nakon pojedinačne primjene na kožu ili nakon nenamjernog uzimanja kroz usta. Nema posebnog protuotrova. Međutim, u slučaju nenamjernog oralnog uzimanja, rutinske mjere poput ispiranja želuca treba provesti samo ako klinički simptomi predoziranja postanu očigledni (npr. omaglica, mučnina ili povraćanje). Ako ste nenamjerno primijenili preveliku dozu Klotrimazol Pliva kreme, savjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Ako ste zaboravili primijeniti Klotrimazol Pliva kremu

Ako ste zaboravili primijeniti Klotrimazol Pliva kremu, upotrijebite je onda kad se sjetite te nastavite s primjenom prema uputi. Nemojte primijeniti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete primjenjivati Klotrimazol Pliva kremu

Liječenje ne smijete prekinuti prije vremena ili odmah po nestanku simptoma, osim ako Vam to nije savjetovao Vaš liječnik.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Mjere opreza

Nemojte primjenjivati Klotrimazol Pliva kremu:

  • ako ste alergični (preosjetljivi) na klotrimazol ili neki drugi sastojak ovog lijeka.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Klotrimazol Pliva kremu.

Tijekom primjene Klotrimazol Pliva kreme trebate izbjegavati izlaganje oboljelih dijelova kože sunčevom svijetlu, dodir s očnom spojnicom ili ozlijeđenim bubnjićem uha.

Krema ne smije doći u kontakt sa sluznicom oka i usta.

U slučaju preosjetljivosti i nadraženosti prekinite primjenu lijeka.

Djeca i adolescenti

Sigurna i djelotvorna primjena ovog lijeka u djece i adolescenata je osigurana kada se primjenjuje kako je opisano u ovoj uputi.

Drugi lijekovi i Klotrimazol Pliva krema

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Ne očekuje se međudjelovanje Klotrimazol Pliva kreme i drugih lijekova.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Podaci o primjeni klotrimazola u trudnica su ograničeni. Kao mjera predostrožnosti, savjetuje se izbjegavanje primjene klotrimazola u prvom tromjesečju trudnoće.

Klotrimazol i njegovi metaboliti se izlučuju u majčinom mlijeku. Dojenje se mora prekinuti tijekom primjene klotrimazola.

Ispitivanja o utjecaju klotrimazola na plodnost u ljudi nisu provedena, no ispitivanja u životinja nisu pokazala bilo kakav učinak lijeka na plodnost.

Upravljanje vozilima i strojevima

Kod primjene Klotrimazol Pliva kreme ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

Klotrimazol Pliva krema sadrži cetilni i stearilni alkohol te propilenglikol

Klotrimazol Pliva krema sadrži cetilni i stearilni alkohol koji mogu izazvati lokalne kožne reakcije (npr. kontaktni dermatitis).

Klotrimazol Pliva krema također sadrži propilenglikol koji može nadražiti kožu.

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

U slučaju pojave sljedeće nuspojave prestanite primjenjivati lijek i odmah zatražite liječničku pomoć:

  • alergijske reakcije (nepoznata učestalost) koje mogu uključivati koprivnjaču, svrbež, crvenilo, a u težim slučajevima oticanje lica, otežano disanje, omaglicu, generalizirani osip.

Nuspojave razvrstane po učestalosti možemo klasificirati kao:

Rijetke (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba)

  • iritacija kože, pečenje i bol.

Nepoznata učestalost (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

  • svrbež, crvenilo,mjehuri na koži, edem, ljuštenje kože, nelagoda,probadanje.

Ako se nabrojene nuspojave pojave prvi put ili se stanje pogorša, prestanite upotrebljavati Klotrimazol Pliva kremu i obratite se liječniku.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Preuzmite uputu u lijeku u PDF formatu.
Napomena

Sve informacije o lijekovima i homeopatskim proizvodima sadržane na ovim stranicama su namijenjene zdravstvenim djelatnicima u RH.

Svaka osoba koja je dobila pristup podacima na ovim stranicama snosi potpunu odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ove stranice.

Što su lijekovi na recept?

Većinu lijekova treba uzimati pod nadzorom liječnika.

Oni su namijenjeni bolesnicima, za određeno stanje organizma i zato moraju biti propisani od liječnika na recept.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku priloženu u ambalaži. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.