Cilazil Plus 5 mg + 12,5 mg filmom obložene tablete

Sve informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima isključivo su informativne prirode. Svrha objavljenih informacija nije davanje potpunih informacija o primjeni, doziranju, mjerama opreza, uputama, upozorenjima i mogućim nuspojavama, interakcijama s drugima lijekovima i alergijskim reakcijama.

Napomena
Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svoj liječnika ili ljekarnika.
Opis

Što Cilazil Plus tablete sadrže?

Jedna filmom obložena tableta sadrži 5 mg cilazaprila u obliku cilazaprilhidrata i 12,5 mg hidroklorotiazida.

Pomoćne tvari: laktoza hidrat; kukuruzni škrob; krospovidon; talk; natrijev stearilfumarat; djelomično hidroliziran poli(vinilni alkohol); makrogol 3350, titanijev dioksid (E171), žuti željezov oksid, (E172); crveni željezov oksid, (E172)

Kako Cilazil Plus tablete izgledaju i sadržaj pakiranja?

Cilazil Plus 5 mg + 12,5 mg filmom obložene tablete dostupne su u pakovanu od 30 filmom obloženih tableta u blisteru, u kutiji.

Kako čuvati Cilazil Plus tablete?

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece. Čuvati pri temperaturi do 25 °C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Primjena

Što su Cilazil Plus tablete i za što se koriste?

Cilazil Plus tablete sastoje se od dvije djelatne tvari, cilazaprila i hidroklorotiazida. Cilazapril pripada grupi lijekova poznatih kao ACE-inhibitori.

Hidroklorotiazid pripada grupi lijekova poznatih kao tiazidski diuretici.

Cilazapril i hidroklorotiazid koriste se za liječenje povišenog krvnog tlaka. Kada se ova dva lijeka koriste u kombinaciji, učinkovitiji su nego kad se koriste pojedinačno.

Cilazapril inhibira (blokira) kemijske spojeve koji se nalaze u organizmu i koji su odgovorni za povećanje krvnog tlaka. Takva inhibicija dovodi do sniženja tlaka. Kada se cilazapril daje zajedno s diuretikom (lijekovi za mokrenje) učinak je veći, odnosno krvni tlak se još više smanji.

Doziranje

Kako uzimati Cilazil Plus tablete?

Doza Cilazil Plus je jedna tableta jedanput na dan. S obzirom na to da uzimanje hrane ne utječe na apsorpciju, Cilazil Plus tablete mogu se uzimati prije ili nakon jela. Lijek treba uzimati uvijek u isto doba dana.

Ne prekidajte liječenje Cilazil Plus tabletama sve dok Vam to ne kaže Vaš liječnik.

Ako uzmete više Cilazil Plus tableta nego što ste trebali

Ako greškom uzmete preveliku dozu Cilazil Plus tableta, odmah obavijestite liječnika ili se javite u najbližu bolnicu.

Ako ste zaboravili uzeti Cilazil Plus tablete

Ako ste zaboravili uzeti dozu Cilazil Plus tableta, možete je uzeti kasnije istog dana. Ako se sjetite propuštene doze sljedeći dan, ne uzimajte je. Dvije doze se ne smiju uzimati isti dan.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Mjere opreza

Nemojte uzimati Cilazil Plus tablete:

 • ako ste alergični na cilazapril, hidroklorotiazid, lijekove koji spadaju u skupinu ACE- inhibitora ili neki drugi sastojak ovog lijeka.
 • ako ste trudni ili dojite
 • ako ste imali angioedem (oticanje lica, usana, usta, jezika ili grla), koji se javio kao posljedica uzimanja ACEinhibitora
 • ako imate poteškoća s mokrenjem – premalo mokrite (anurija)
 • ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje krvnog tlaka koji sadrži aliskiren.

Ako niste sigurni trebate li uzimati  Cilazil Plus, savjetujte se s Vašim liječnikom.

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Cilazil Plus tablete:

 • ako ste trudni ili namjeravate zatrudnjeti (trudnice ne bi smjele uzimati ovaj lijek).
 • ako dojite ili namjeravate dojiti (dojilje ne bi smjele uzimati ovaj lijek).
 • ako idete na hemodijalizu.
 • ako uzimate preparate koji sadrže kalij.
 • ako idete na operacijski zahvat.

Ako imate drugih zdravstvenih problema kao što su:

 • bolesti krvnih žila
 • šećerna bolest(dijabetes)
 • bolest pod nazivom porfirija.

Ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka:

 • blokator angiotenzin receptora (ARB) (nazivaju se i sartanima – primjerice valsartan, telmisartan, irbesartan), osobito ako imate bubrežne tegobe povezane sa šećernom bolešću.
 • aliskiren

Liječnik Vam može provjeravati bubrežnu funkciju, krvni tlak i količinu elektrolita (npr. kalija) u krvi u redovitim intervalima.

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas ili u nešto niste sigurni, javite se svom liječniku.

Djeca i adolescenti

Sigurnost primjene i učinkovitost kod djece još nisu utvrđene, stoga se Cilazil Plus tablete ne preporučuju primjenjivati kod djece.

Drugi lijekovi i Cilazil Plus tablete

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Cilazil Plus tablete mogu stupiti u interakcije (međudjelovanje) sa sljedećim lijekovima:

 • Nesteroidni protuupalni lijekovi – lijekovi koji se koriste u liječenju boli, temperature i upale (acetilsalicilatna kiselina, ibuprofen,diklofenak).
 • Diuretici – lijekovi koji se koriste za mokrenje.
 • Preparati koji sadrže kalij.
 • Antidijabetici - lijekovi koji se koriste u liječenju dijabetesa.

Liječnik će Vam možda morati promijeniti dozu i/ili poduzeti druge mjere opreza:

Ako uzimate neki blokator angiotenzin II receptora (ARB) ili aliskiren (vidjeti također informacije pod naslovima “Nemojte uzimati Cilazil Plus tablete“ i „Upozorenja i mjere opreza“).

Trudnoća i dojenje

 • Tijekom trudnoće ne smijete koristiti Cilazil Plustablete.
 • Morate odmah obavijestiti Vašeg liječnika ako planirate trudnoću ili zatrudnite za vrijeme uzimanja Cilazil Plus tableta.

Upravljanje vozilima i strojevima

Cilazil Plus tablete mogu uzrokovati smanjenu sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Cilazil Plus tablete sadrže laktozu.

Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek, posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Neke nuspojave mogu biti ozbiljne i zahtijevati hitnu liječničku pomoć!

Odmah se obratite liječniku ako osjetite neki od sljedećih simptoma:

 • Oticanje lica, usana, jezika,grla.
 • Stalna bol u želucu.
 • Simptomi zatajenja bubrega: nemogućnost mokrenja ili jako smanjeno mokrenje, pospanost, mučnina, povraćanje, otežano disanje.
 • Bol u prsima, ubrzan rad ili lupanje srca.
 • Otežano disanje ili jaki kašalj.

Ozbiljne nuspojave javljaju se rijetko.

Obavijestite svojeg liječnika ako primijetite bilo koju od sljedećih nuspojava:

 • Glavobolja
 • Omaglica
 • Lupanje srca
 • Umor
 • Kašalj
 • Slabija probava
 • Kožni mjehuri ili osip na koži
 • Žutica (žutilo kože)
 • Anoreksija
 • Pojačana osjetljivost na svijetlo
 • Upala gušterače
 • Smanjeni broj bijelih krvnih stanica (leukocita) i krvnih pločica(trombocita)
 • Slabokrvnost (anemija)
 • Povećane razine jetrenih enzima
 • Upala pluća i plućni edem (nakupljanje tekućine u plućima).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

 

Preuzmite uputu u lijeku u PDF formatu.
Napomena

Sve informacije o lijekovima i homeopatskim proizvodima sadržane na ovim stranicama su namijenjene zdravstvenim djelatnicima u RH.

Svaka osoba koja je dobila pristup podacima na ovim stranicama snosi potpunu odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ove stranice.

Što su lijekovi na recept?

Većinu lijekova treba uzimati pod nadzorom liječnika.

Oni su namijenjeni bolesnicima, za određeno stanje organizma i zato moraju biti propisani od liječnika na recept.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku priloženu u ambalaži. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.