Monlast 10 mg filmom obložene tablete

Sve informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima isključivo su informativne prirode. Svrha objavljenih informacija nije davanje potpunih informacija o primjeni, doziranju, mjerama opreza, uputama, upozorenjima i mogućim nuspojavama, interakcijama s drugima lijekovima i alergijskim reakcijama.

Napomena
Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svoj liječnika ili ljekarnika.
Opis

Što Monlast sadrži?

Djelatna tvar je montelukast.

Jedna Monlast filmom obložena tableta sadrži 10 mg montelukasta u obliku montelukastnatrija.

Drugi sastojci su:

 • Tabletna jezgra: manitol (E421); umrežena karmelozanatrij; aspartam (E951); aroma banane; mikrokristalična celuloza; niskosupstituirana hidroksipropilceluloza; magnezijev stearat.
 • Film ovojnica: hipromeloza; hidroksipropilceluloza; talk; titanijev dioksid (E171); žuti željezov oksid (E172); crveni željezov oksid (E172).

Kako Monlast 10 mg filmom obložena tableta izgleda i sadržaj pakiranja?

Monlast je bež, okrugla, promjera 8 mm, bikonveksna filmom obložena tableta.

28 (2x14) tableta u oPA/Al/PVC//Al blisteru, u kutiji.

Kako čuvati Monlast?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad.

Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite.

Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Primjena

Što je Monlast i za što se koristi?

Monlast je antagonist leukotrijenskih receptora koji blokira tvari koje se nazivaju leukotrijeni.

Leukotrijeni uzrokuju sužavanje i otok dišnih putova u plućima kao i simptome alergije. Blokiranjem leukotrijena Monlast olakšava simptome astme, pomaže pri kontroli astme i olakšava simptome sezonskih alergija (poznatih kao peludna groznica ili sezonski alergijski rinitis).

Liječnik Vam je propisao Monlast za liječenje astme, sprečavanje simptoma astme tijekom dana i noći, a koristi se u sljedećim slučajevima:

 • u liječenju odraslih i adolescenata u dobi od 15 ili više godina u kojih astma nije dobro kontrolirana trenutnim liječenjem i koji trebaju dodatno liječenje
 • u sprječavanju sužavanja dišnih putova izazvanim tjelesnim naporom
 • u bolesnika s astmom u kojih se Monlast primjenjuje za liječenje astme, Monlast može također poboljšati i simptome sezonskog alergijskog rinitisa.

Vaš će liječnik odrediti kako trebate uzimati Monlast ovisno o simptomima i težini astme.

Što je astma?

Astma je dugotrajna bolest pluća.

Za astmu je karakteristično:

 • otežano disanje koje nastaje zbog sužavanja dišnih putova. Ovo se sužavanje može pogoršavati i poboljšavati ovisno o raznim čimbenicima.
 • povećana osjetljivost dišnih putova koji reagiraju na razne podražaje kao što su dim cigareta, pelud, hladni zrak ili tjelesni napor
 • oticanje (upala) sluznice dišnih putova.

Simptomi astme uključuju kašalj, piskanje i osjećaj stezanja u prsima.

Što su sezonske alergije?

Sezonske alergije (također poznate i kao peludna groznica ili sezonski alergijski rinitis) su alergijski odgovor na pelud drveća, trava i korova koji se prenosi zrakom. Simptomi sezonskih alergija tipično uključuju: začepljen nos, curenje iz nosa, svrbež nosa, kihanje, suzne, otečene i crvene oči te svrbež očiju.

Doziranje

Kako uzimati Monlast?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik.

Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Vi ili dijete trebate uzeti jednu Monlast tabletu, jedanput na dan, prema uputi liječnika.

Lijek je potrebno uzimati i kada nemate simptome ili imate akutni napad astme.

Odrasli i adolescenti stariji od 15 godina

Preporučena doza je jedna tableta od 10 mg, jedanput na dan, navečer.

Uzimate li Monlast tablete, ne smijete uzimati druge lijekove koji sadrže istu djelatnu tvar (montelukast).

Način primjene

Lijek se uzima kroz usta.

Monlast se može uzimati s hranom ili bez nje.

Ako uzmete više Monlast tableta nego što ste trebali

Ako uzmete više Monlast tableta nego je propisano, odmah se obratite liječniku. Uzmite preostale tablete ili uputu o lijeku sa sobom kako bi zdravstveni djelatnici kojima ste se obratili znali točno koji ste lijek Vi ili dijete uzeli.

U većini slučajeva predoziranja nisu bile zabilježene nuspojave. Najčešći simptomi u odraslih i djece bili su bolovi u trbuhu, pospanost, žeđ, glavobolja, povraćanje i hiperaktivnost.

Ako ste zaboravili uzeti Monlast tabletu

Nastojte uzimati Monlast onako kako Vam je liječnik propisao. Ako ste Vi ili dijete propustili uzeti jednu dozu Monlast tableta, samo nastavite uzimati lijek prema uobičajenom rasporedu, jednu tabletu, jedanput na dan. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.

Ako prestanete uzimati Monlast tablete

Monlast može kontrolirati astmu samo ako ga redovito uzimate. Važno je da Monlast uzimate toliko dugo koliko Vam je to propisao liječnik. Tako pomažete kontrolirati svoju ili astmu djeteta.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Mjere opreza

Nemojte uzimati Monlast:

 • ako ste Vi ili dijete alergični na montelukast ili neki drugi sastojak ovog lijeka.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Monlast:

 • ako se simptomi astme ili disanje pogoršaju, u tom se slučaju odmah obratite liječniku
 • Monlast tablete nisu namijenjene za liječenje akutnog napada astme. U slučaju napada trebate slijediti upute liječnika za tu situaciju. Sa sobom uvijek trebate imati lijek za inhaliranje koji ćete uzeti u slučaju napada.
 • važno je da Vi ili dijete uzimate sve lijekove za liječenje astme prema uputi liječnika. Monlast se ne smije uzimati umjesto drugih lijekova za liječenje astme koje je propisao Vaš liječnik.
 • svi bolesnici koji uzimaju lijekove za liječenje astme trebaju imati na umu da se moraju posavjetovati s liječnikom primijete li simptome kao što su bolest slična gripi, trnci i/ili iglice ili utrnutost u rukama ili nogama, pogoršanje tegoba s disanjem i/ili osip.
 • Vi ili dijete ne smijete uzimati acetilsalicilatnu kiselinu ili druge nesteroidne protuupalne lijekove ako se zbog njih simptomi astme pogoršavaju.

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas ili, pak, niste sigurni, javite se svom liječniku.

Djeca i adolescenti

Ovaj lijek se ne smije davati djeci mlađoj od 15 godina.

Za djecu u dobi od 6 do 14 godina dostupne su Monlast 5 mg tablete za žvakanje. Za djecu u dobi od 2 do 5 godina dostupne su Monlast 4 mg tablete za žvakanje.

Drugi lijekovi i Monlast

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako Vi ili dijete uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Ukoliko ste Vi ili dijete zaprimljeni u bolnicu, obavijestite nadležnog liječnika da uzimate Monlast tablete kao i o bilo kojim drugim lijekovima koje uzimate.

Neki lijekovi mogu mijenjati način na koji Monlast djeluje ili Monlast može mijenjati učinak drugih lijekova.

Prije nego počnete uzimati Monlast tablete obavijestite svog liječnika ako uzimate sljedeće lijekove:

 • fenobarbital i fenitoin (lijekovi za liječenje epilepsije ili padavice)
 • rifampicin (lijek za liječenje tuberkuloze i nekih drugih infekcija)
 • gemfibrozil (lijek za liječenje povišenih vrijednosti lipida u plazmi).

Monlast s hranom i pićem

Monlast se može uzimati neovisno o obroku.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Liječnik će procijeniti smijete li uzimati Monlast tijekom trudnoće.

Nije poznato izlučuje li se Monlast u majčino mlijeko u ljudi. Dojite li ili namjeravate dojiti, posavjetujte se s liječnikom prije nego što počnete uzimati Monlast.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ne očekuje se da bi Monlast mogao utjecati na sposobnost upravljanja motornim vozilima ili strojevima. Međutim, reakcije na lijek u bolesnika mogu biti različite. Tijekom primjene Monlast tableta, vrlo rijetko su bile zabilježene nuspojave kao što su omaglica i pospanost, koje u nekih bolesnika mogu utjecati na sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima.

Monlast sadrži izvor fenilalanina.

Može naškoditi osobama koje boluju od fenilketonurije.

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Tijekom kliničkih ispitivanja Monlast 10 mg filmom obloženih tableta, najčešće prijavljene nuspojave (javljale su se u najmanje 1 od 100 bolesnika, ali u manje od 1 od 10 liječenih bolesnika) za koje se smatra da su povezane s primjenom lijeka bile su:

 • bolovi u trbuhu
 • glavobolja.

Te su nuspojave bile uglavnom blage i javljale su se s većom učestalošću u bolesnika koji su uzimali Monlast nego u onih koji su uzimali placebo (tablete koje ne sadrže djelatnu tvar lijeka).

Osim gore navedenih nuspojava, nakon stavljanja lijeka u promet, zabilježene su sljedeće nuspojave:

Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

 • infekcije gornjih dišnih putova.

Često (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba):

 • proljev, mučnina, povraćanje
 • osip
 • vrućica.

Manje često (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba):

 • reakcije preosjetljivosti, uključujući oticanje lica, usana, jezika i/ili grla koje može uzrokovati teškoće pri disanju ili gutanju
 • promjene u ponašanju i raspoloženju (neuobičajeni snovi uključujući noćne more, poteškoće sa spavanjem, hodanje u snu, razdražljivost, osjećaj tjeskobe, nemir, uznemirenost uključujući agresivno ili neprijateljsko ponašanje, depresija)
 • omaglica, omamljenost, trnci i iglice/utrnutost, epileptički napad
 • krvarenje iznosa
 • suha usta, loša probava
 • bol u zglobovima i mišićima, grčevi u mišićima
 • stvaranje modrica, svrbež, koprivnjača
 • slabost/umor, loše osjećanje, oticanje.

Rijetko (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba):

 • povećana sklonost krvarenju
 • nevoljno drhtanje, poremećaj pažnje, poremećaj pamćenja
 • osjećaj lupanja srca.

Vrlo rijetko (mogu se javiti u do 1 na 10 000 osoba):

 • halucinacije, dezorijentacija, razmišljanje o samoubojstvu i/ili pokušaj samoubojstva
 • oticanje (upala) pluća
 • upala jetre (hepatitis)
 • pojava crvenih mekanih zadebljanja pod kožom, najčešće na potkoljenicama (erythema nodosum), teške reakcije na koži (multiformni eritem) koje se mogu javiti bez upozorenja.

U vrlo rijetkim slučajevima, u bolesnika koji boluju od astme i liječeni su Monlast tabletama, zabilježena je kombinacija simptoma kao što su bolest slična gripi, trnci i iglice ili utrnutost ruku i nogu, pogoršanje plućnih simptoma i/ili osip (Churg-Straussov sindrom). Odmah obavijestite liječnika ako primijetite jedan ili više opisanih simptoma.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Preuzmite uputu u lijeku u PDF formatu.
Napomena

Sve informacije o lijekovima i homeopatskim proizvodima sadržane na ovim stranicama su namijenjene zdravstvenim djelatnicima u RH.

Svaka osoba koja je dobila pristup podacima na ovim stranicama snosi potpunu odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ove stranice.

Što su lijekovi na recept?

Većinu lijekova treba uzimati pod nadzorom liječnika.

Oni su namijenjeni bolesnicima, za određeno stanje organizma i zato moraju biti propisani od liječnika na recept.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku priloženu u ambalaži. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.