Hemipareza

Objašnjenje pojma Hemipareza:


Blaži stupanj centralne motorne kljenuti koja zahvaća polovicu trupa s odgovarajućim udovima.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173