Hortonova bolest

Objašnjenje pojma Hortonova bolest:


Stari naziv koji se danas rabi uglavnom u oftalmologiji, a označava vaskulitis krvnih žila u području glave i vrata. Klinička su očitovanja ove bolesti glavobolje, bolovi u mišićima ramenog i zdjeličnog obruča, slabljenje i gubitak vida na jednom ili oba oka, zglobobolje. Naziv koji se danas rabi jest temporalni arteritis na kojeg uvijek treba misliti u bolesnika s reumatskom polimijalgijom. Najteža posljedica bolesti jest trajni gubitak vida - sljepoća. Bolest se može vrlo uspješno liječiti primjenom glukokortikoida, no važno je na vrijeme je prepoznati.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173