Imunoglobulin

Objašnjenje pojma Imunoglobulin:


Proteinska protutijela koja sudjeluju u imunološkim reakcijama.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Imunoglobulin