Traju li ljetni školski praznici predugo? Evo zašto su roditelji zabrinuti!

Traju li ljetni školski praznici predugo? Evo zašto su roditelji zabrinuti!

Traju li ljetni školski praznici predugo? Evo zašto su roditelji zabrinuti!
  • Objavljeno: Utorak, 21.06.2022.
  • Prosječno vrijeme čitanja:
  • Broj riječi:
Izvor slike: 123RF

Kategorija: Moja obitelj

Došao nam je kraj još jedne školske godine i čekaju nas dugi ljetni školski praznici. Sjetite se samo sebe kad ste išli u školu, koliko ste nestrpljivo odbrojavali dane do početka ljeta. Većina djece jedva čeka praznike, ali dugi ljetni praznici za mnoge roditelje, pogotovo one zaposlene, prava su noćna mora.

Raprave o ovoj temi traju godinama. Trebaju li školarci biti slobodni veći dio ljeta, kako dugi praznici utječu na njihov školski uspjeh i kamo s djecom ako nemate baku i djeda, tema je o kojoj se pisalo i po internetskim forumima. Mišljenja se razlikuju, neki žele skratiti ljetni odmor jer im se čini da se radi njega "žuri kroz gradivo" i da je zbog dugog odmora potreban predug kontinuitet učenja bez pauza, drugima je ovo pitanje više usmjereno na čuvanje djece koja su premalena da bi sama ostala doma. Također, neki roditelji se pitaju moraju li praznici počinjati i završavati u isto vrijeme u cijeloj zemlji, jer roditelji koji rade za vrijeme turističke sezone na moru tada ne mogu dobiti godišnji. Isto tako, postoji i dio roditelja koji u dugim ljetnim praznicima ne vide problem, već dapače, napominju da im upravo ovako odgovara.

Zato smo i mi odlučili pitati roditelje kako njihova djeca provode ovogodišnje ljetne praznike, čuva li ih netko ili su dovoljno veliki da ostanu sami te što misle o duljini trajanja ljetnih praznika.

Mama Barbara, dvoje djece (uskoro prvašić i učenica 2. razreda):

"Moje mišljenje je da su praznici predugi. Problem roditeljima nižih razreda je kamo s djecom za vrijeme ljetnih praznika. Prošle godine sam ljetne praznike preživjela tako što sam radila od doma. Ove ljetne praznike, iako su vrlo blizu, ni sama ne znam kako ćemo. Krpat ćemo se, malo baka i djed, malo druga baka, nešto će ići sa mnom u ured, možda tjedan dana u neki kamp, ako nađem po normalnoj cijeni. Lakše bi bilo da je neki model gdje su praznici kraći ili da se tokom praznika organiziraju radionice i slično u sklopu škole, barem dio praznika. Slična su mišljenja većina mama sa kojima pričam po parkićima. Svima je nakon vrtića najveća briga kamo s djecom za vrijeme praznika."

Mama Petra, sin (2. razred):

"Dijete neće biti doma jer ide na more, nešto kod none i dede, nešto sa mamom i tatom, a najviše s tatom jer tata radi u prosvjeti pa ima slobodno ljeto. Dužina praznika nam je u redu".

Mama Ana, dvoje djece (vrtić i 2. razred):

"Djeca su inače bila kod tete na moru, ali ove godine će biti kod bake. Trajanje praznika za one koji imaju baka servis je u redu, a i za one koji imaju stariju djecu koja mogu ostati sama doma".

Tko odlučuje o trajanju praznika?

Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2022./2023. godinu donesena je i objavljena je u Narodnim novinama, te je u istoj propisan odmor za učenike, kao i mogućnost postupanja u posebnim okolnostima kada nastavna godina ne može započeti u skladu s ovom Odlukom ili zbog okolnosti koje nije bilo moguće planirati godišnjim planom i programom rada škole, o čemu odlučuje ministar nadležan za obrazovanje na zahtjev škole i nadležnoga upravnog tijela, odgovorili su nam iz Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Kako će izgledati školski praznici u sljedećoj školskoj godini?

Neki od roditelja već sada razmišljaju o tome kako će izgledati sljedeća godina pa smo proučili kako će izgledati školska godina 2022./23., točnije koliko praznika će učenici imati i u kojem dijelu godine.

Osim zimskog, proljetnog i ljetnog odmora propisanog Zakonom, propisuje se jesenski odmor, kao i korištenje zimskog odmora u dva dijela. Nastava je kao i do sada podijeljena u dva polugodišta, a počinje 5. rujna 2022. godine te završava 21. lipnja 2023. godine, odnosno 26. svibnja 2023. godine za učenike završnih razreda srednje škole.

Jesenski praznici

Kratki jesenski odmor za učenike počinje 31. listopada 2022. godine i traje do 1. studenoga 2022. godine, s tim da nastava počinje 2. studenoga 2022. godine.

Zimski praznici u dva dijela

Prvi dio zimskoga odmora za učenike počinje 27. prosinca 2022. godine i traje do 5. siječnja 2023. godine, a nastava počinje 9. siječnja 2023. godine.

Drugi dio zimskoga odmora za učenike počinje 20. veljače 2023. godine i završava 24. veljače 2023. godine, a nastava počinje 27. veljače 2023. godine.

Proljetni praznici

Proljetni odmor za učenike počinje 6. travnja 2023. godine i završava 14. travnja 2023. godine, s tim da nastava počinje 17. travnja 2023. godine.

Ljetni odmor

Ljetni odmor počinje 23. lipnja 2023. godine, osim za učenike koji polažu predmetni, razredni, dopunski ili razlikovni ispit, koji imaju dopunski nastavni rad, završni rad ili ispite državne mature, za učenike u programima čiji se veći dio izvodi u obliku praktične nastave i vježbi, kao i za učenike koji u to vrijeme imaju stručnu praksu, što se utvrđuje godišnjim planom i programom rada škole.

Kada se nastava može produljiti

Prema Odluci nastava se organizira i izvodi najmanje u 175 nastavnih dana, a za učenike završnih razreda srednje škole najmanje u 160 nastavnih dana, a ako škola ne ostvari propisani nastavni plan i program/kurikulum, nastavna godina može se produljiti odlukom upravnog tijela županije nadležnog za poslove obrazovanja, odnosno Gradskoga ureda Grada Zagreba nadležnog za poslove obrazovanja uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za obrazovanje i nakon 21. lipnja 2023. godine, odnosno nakon 26. svibnja 2023. godine za završne razrede srednje škole.

Vitashop