Potrošnja kalorija

Prosječno računanje potrošnje kalorija u obzir uzima vašu težinu i vrijeme trajanja aktivnosti. Precizno računanje ovisi o vašem metabolizmu.

Izračunajte potrošnju kalorija


Interpretacija dobivenih rezultata:

Aktivnost Vrijeme Potrošene kalorije