Eritromicin kapsule

Sve informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima isključivo su informativne prirode. Svrha objavljenih informacija nije davanje potpunih informacija o primjeni, doziranju, mjerama opreza, uputama, upozorenjima i mogućim nuspojavama, interakcijama s drugima lijekovima i alergijskim reakcijama.

Napomena
Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svoj liječnika ili ljekarnika.
Opis

Što Eritromicin kapsule sadrže?

Jedna kapsula sadržava 250 mg eritromicina u obliku eritromicinestolata.

Pomoćne tvari su: karmelozanatrij, umrežena; magnezijev stearat; željezov oksid, crveni (El 72); željezov oksid, žuti (E172); titanijev dioksid (E171); želatina.

Lijekovi se ne smiju odlagati putem kućnih otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte ljekarnika kako odlagati lijekove koje vise ne trebate. Takvim ponašanjem čuvamo naš okoliš.

Kako Eritromicin izgleda i sadržaj pakovanja

Eritromicin kapsule su ružičaste boje.

16 (1x16) kapsula u PVC/Al blisteru, u kutiji.

Kako čuvati Eritromicin?

Eritromicin kapsule morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece. Eritromicin kapsule čuvajte pri temperaturi do 25°C.

Lijek ne smijete primijeniti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju!

Primjena

Što je Eritromicin i za što se koristi?

Eritromicin je antimikrobni lijek iz skupine makrolida za sustavnu   primjenu.

Eritromicin se primjenjuje  u liječenju velikog broja različitih  infektivnih bolesti kao sto su:

 • infekcije gornjeg dijela dišnog sustava (akutne upale sinusa, ždrijela, tonzila i grkljana, peritonzilami apsces, sekundarne infekcije kao komplikacije gripe ili obične prehlade)
 • infekcije donjeg dijela dišnog sustava (akutne upale  dušnika, akutna egzacerbacija kroničnog bronhitisa, upale pluća - lobama upala pluća, bronhopneumonije, primame atipične upale pluća; bronhiektazije, legionarska bolest)
 • upale uha (upale srednjeg i vanjskog uha, mastoiditis)
 • upale usne šupljine (gingivitis, Vincentova angina)
 • upale oka (blefaritis)
 • infekcije kože i potkožnog tkiva (impetigo, celulitis, apsces, furunkul, karbunkul, erizipel, paronihija, teški oblik akni)
 • gastrointestinalne  infekcije  (kolecistitis,  stafilokokni enterokolitis)
 • ostale infekcije (osteomijelitis, uretritis, gonoreja, sifilis, difterija, klamidijski limfogranulom venereum, prostatitis, šarlah).

Profilakticka primjena

Eritromicin kapsule mogu se koristiti i u profilaksi bakterijskog endokarditisa u bolesnika preosjetljivih na penicilin, kao i u primarnoj i sekundarnoj profilaksi reumatske groznice u istih bolesnika.

Eritromicin kapsule se također mogu primjenjivati u pre i postoperativnoj profilaksi u bolesnika preosjetljivih na penicilin.

Doziranje

Kako uzimati Eritromicin?

Liječnik može dati drukčije upute o uzimanju lijeka od ovdje navedenih.

Važno je da uzimate lijek onako kako je odredio liječnik. Ako niste sigurni kako trebate uzimati lijek, uvijek pitajte svog liječnika.

Eritromicin se uzima na taste ili jedan sat prije jela.

Odrasli

Uobičajena doza eritromicina iznosi od 1 do 2 g/dan u podijeljenim dozama.

Teške infekcije

Najveća preporučena dnevna doza je 4 g u podijeljenim dozama.

Profilaksa bakterijskog endokarditisa

1 g (4 kapsule) eritromicina 1 sat prije stomatološkog zahvata, odnosno kirurškog zahvata u području gornjeg dijela dišnog sustava, a zatim 500 mg (2 kapsule) eritromicina 6 sati kasnije.

Profilaksa reumatske groznice

250 mg (1 kapsula) eritromicina svakih 12 sati.

Stariji bolesnici

Nije potrebna prilagodba doziranja.

Djeca

Blage do umjerene infekcije: 30 mg/kg/dan u podijeljenim dozama.

Teške infekcije: 50 mg/kg/dan u podijeljenim dozama.

Ako uzmete vise Eritromicin nego sto ste trebali

Ukoliko ste slučajno uzeli vise Eritromicin kapsula nego sto Vam je liječnik propisao, odmah se javite najbližoj hitnoj pomoći ili o tome obavijestite svog liječnika. Uzmite preostale kapsule ili uputu o lijeku sa sobom kako bi zdravstveni djelatnici kojima ste se obratili znali točno koji ste lijek uzeli.

Simptomi predoziranja obuhvaćaju mučninu, povraćanje, belove u epigastriju, gubitak sluha i proljev.

Terapija je simptomatska, uz uobičajene mjere za održavanje normalne funkcije organizma.

Ako ste zaboravili uzeti Eritromicin

Ako propustite uzeti dozu lijeka, treba je uzeti čim prije. Ako je vrijeme za uzimanje sljedeće doze blizu, treba pričekati i tada uzeti lijek. U tom slučaju, nije potrebno udvostručiti dozu.

Mjere opreza

Nemojte uzimati Eritromicin:

 • ako ste preosjetljivi na eritromicin ili neki od pomoćnih sastojaka lijeka ako ste bolesnik s teškim poremećajem funkcije jetre
 • zajedno s penicilinomi cefalosporinom(osim u stanjima kad je to izričito potrebno).

Kontraindicirana je istovremena primjena Eritromicina s astemizolom, terfenadinom, cisapridom, pimozidom te ergotaminom i dihidroergotaminom.

Budite oprezni  s Eritromicinom

U slučaju reakcije preosjetljivosti pri uzimanju Eritromicina treba odmah prekinuti primjenu lijeka i obratiti se liječniku.

Tijekom primjene Eritromicin može doći do superinfekcije otpornim sojevima bakterija i gljivica, naročito u bolesnika s dijabetesom. Ako do toga dođe, treba prekinuti primjenu lijeka.

Kao i kod drugih antibiotika širokog spektra, rijetko su zabilježeni slučajevi pseudomembranoznog  kolitisa.

Ponekad pri primjeni Eritromicin može doći do pojave reverzibilnog hepatotoksičnog učinka, sa ili bez žutice, pretežno u odraslih. To može biti praćeno simptomima kao sto su: slabost, mučnina, povraćanje, bolovi u trbuhu i temperatura. U slučaju  pojave  navedenih simptoma treba odmah prekinuti primjenu lijeka i javiti se  liječniku.

Ako se nesto od gore navedenog odnosi na Vas iii, pak, niste sigurni, javite se svom liječniku.

Uzimanje drugih lijekova s Eritromicinom

Obavijestite svog liječnika o svim lijekovima koje uzimate ili ste nedavno uzimali, uključujući i one koje ste kupili bez recepta. Ukoliko ste zaprimljeni u bolnicu, obavijestite nadležnog liječnika da uzimate Eritromicin, kao i o bilo kojim drugim lijekovima koje uzimate.

Obavijestite liječnika o drugim lijekovima koje uzimate jer neki lijekovi mogu ometati djelovanje drugih.

Obavijestite liječnika ako uzimate sljedeće lijekove:

 • astemizol i terfenadin (mogućnost nastanka opasnih aritmija),
 • ergotamin i dihidroergotamin (akutni ergotizam),
 • cisaprid, pimozidi klaritromicin (moguća pojava aritmija)
 • teofilin, bromokriptin, digoksin, karbamazepin, fenitoin, valproat, ciklosporin, takrolimus, alfentanil, dizopiramid, lovastatin, simvastatin, midazolam, triazolam, kinidin i varfarin (povećanje  njihove koncentracije u plazmi)

Trudnoća i dojenje

Pitajte svog liječnika ili ljekanika za savjet prije nego počnete koristiti bilo koji lijek.

Eritromicin prolazi kroz placentu. Ne preporučuje se primjena Eritromicina u trudnoći, izuzev, uz odgovarajući oprez i prema odluci liječnika. Eritromicin se izlučuje u majčino mlijeko, stoga se ne preporučuje njegova primjena u žena koje doje.

Bolesnici s mijastenijom gravis, odnosno porfirijom

U bolesnika s mijastenijom gravis, odnosno porfirijom ne preporučuje se primjena Eritromicina, stoga sto može doći do pogoršanja spomenutih bolesti.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nema podataka o štetnom utjecaju Eritromicina primijenjenog u terapijskim dozama na sposobnost  upravljanja vozilima i strojevima.

Kao i svi drugi lijekovi Eritromicin može izazvati nuspojave.

Nuspojave Eritromicina su relativno rijetke i obično blage  naravi.

Poremećaji probavnog sustava

Najčešće nuspojave eritromicina su one od strane probavnog sustava: bol u trbuhu, mučnina, povraćanje, gubitak teka i proljev.

Rijetko: pankreatitis.

Hipertrofična stenoza pilorusa u djece koja su uzimala eritromicin.

Poremećaji jetre i žuči

Ponekad može doći i do pojave poremećaja jetrene funkcije i hepatitisa sa ili bez kolestatske žutice.

Poremećaji živčanog sustava

Opisani su prolazni pojedinačni slučajevi neželjenih učinaka sa strane središnjeg živčanog  sustava: smetenost, halucinacije, napadaji, šum u usima i vrtoglavica.

Rijetko: konvulzije.

Pogoršanje simptoma u bolesnika koji boluju od miastenije gravis.

Srčani poremećaji

Bol u prsištu, omaglica i palpitacije.

Rijetko: produljen QT interval, ventrikulama tahikardija, Torsade de pointes.

Nije utvrđena uzročna povezanost navedenih nuspojava s primjenom  eritromicina.

Poremećaji uha i labirinta

Rijetko: reverzibilno oštećenja sluha (vise od 4 g na dan), naročito u bolesnika koji uzimaju vrlo velike doze eritromicina, u starijih, kao i u bolesnika s poremećenom funkcijom  bubrega.

Poremećaji imunološkog sustava

Reakcije  preosjetljivosti   karakterizirane osipom, svrbežom urtikarijom, te vrlo rijetko anafilaktoidnom reakcijom.

Poremećaji kože i potkožnog  tkiva

Rijetko: multiformni eritem, Stevens-Johnsonov sindrom i toksična epidermalna  nekroliza.

Poremećaji bubrega i mokraćnog  sustava

Zabilježeni su slučajevi intersticijskog nefritisa.

lnfekcije i infestacije

Rijetko: pseudomembranozni kolitis (blagi do teški pa i po život opasni).

O svakoj nuspojavi obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

Preuzmite uputu u lijeku u PDF formatu.
Napomena

Sve informacije o lijekovima i homeopatskim proizvodima sadržane na ovim stranicama su namijenjene zdravstvenim djelatnicima u RH.

Svaka osoba koja je dobila pristup podacima na ovim stranicama snosi potpunu odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ove stranice.

Što su lijekovi na recept?

Većinu lijekova treba uzimati pod nadzorom liječnika.

Oni su namijenjeni bolesnicima, za određeno stanje organizma i zato moraju biti propisani od liječnika na recept.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku priloženu u ambalaži. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.