Glukoza 5%

Sve informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima isključivo su informativne prirode. Svrha objavljenih informacija nije davanje potpunih informacija o primjeni, doziranju, mjerama opreza, uputama, upozorenjima i mogućim nuspojavama, interakcijama s drugima lijekovima i alergijskim reakcijama.

Napomena
Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svoj liječnika ili ljekarnika.
Opis

Što je Glukoza 5% HZTM otopina za infuziju i za što se koristi?

Djelatna tvar u Glukozi 5% HZTM je glukoza hidrat.

Pomoćna tvar u Glukozi 5% HZTM je kloridna kiselina i voda za injekcije.

Što sadrži Glukoza 5% HZTM?

Glukoza 5% HZTM je sterilna otopina koja u 1000 ml sadrži 50 g glukoze u obliku glukoza hidrata odnosno 278 mmola glukoze.

Kako izgleda Glukoza 5 % HZTM?

Glukoza 5% HZTM je bistra, bezbojna tekućina.

Farmakoterapijska skupina

Glukoza 5% HZTM pripada skupini lijekova koja se zove: Otopine za parenteralnu prehranu

Farmaceutski oblik i veličina pakovanja

Glukoza 5% HZTM je otopina za infuziju.

1000 ml sadržava 50 g glukoze u obliku glukoza hidrata, odnosno 278 mmola glukoze.

Kako čuvati Glukozu 5% HZTM otopinu za infuziju?

Glukoza 5% HZTM mora se čuvati od dohvata i pogleda djece.

Ne smrzavati.

Ne zahtjeva posebne uvjete čuvanja.

Liječnik neće upotrijebiti Glukozu 5% HZTM nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

Liječnik neće koristiti otopinu za infuziju koja nije bistra i bezbojna ili se nalazi u oštećenoj boci.

Liječnik će upotrijebiti otopinu za infuziju odmah nakon probadanja čepa setom za infuziju s filterom.

Primjena

Glukoza je djelatna tvar koja je sastavni dio tjelesnih tekućina.

Glukoza se koristi kao najbrži izvor energije kada uzimanje hrane nije moguće ili je ograničeno, za dopunu glukoze kod niske koncentracije u krvi (kod hipoglikemije) ili za nadoknadu tekućine koju treba nadomjestiti u organizmu (kod dehidracije).

Glukoza 5% HZTM često se koristi kao prijenosno sredstvo za primjenu ili razrjeđivanje lijekova koji se primjenjuju u venu.

U slučaju nedostatka glukoze i vode važni životni procesi mogu biti ugroženi.

Primjena

Glukoza 5% HZTM daje se u venu.

Liječnik odlučuje o količini koja se primjenjuje. Količina ovisi o nedostatku glukoze i količini vode, Vašoj dobi i težini, Vašem kliničkom stanju te o lijeku koji se primjenjuje otapanjem ili  razrjeđivanjem u Glukozi 5% HZTM.

Doziranje  lijeka je individualno.

Ukoliko ste trudni ili dojite, lijek se može primijeniti ali upoznajte liječnika sa svojim stanjem.

Doziranje

Kako uzimati Glukozu 5% HZTM otopinu za infuziju?

Glukozu 5% HZTM će Vam liječnik dati u venu.

Liječnik će odlučiti koju količinu lijeka ćete primiti i koliko dugo ćete primati lijek.

Ukoliko se Glukoza 5% HZTM, koristi za davanje drugih lijekova, liječnik će odlučiti o količini i vremenu kako dugo ćete primati lijek.

Glukoza 5% HZTM ne smije se davati istovremeno s transfuzijom krvi, niti kroz isti set za transfuziju krvi zbog opasnosti od stvaranja ugrušaka krvi ili hemolize crvenih krvnih stanica.

Tijekom davanja lijeka bit ćete promatrani od liječnika.

Uzimat će se uzorci krvi na analizu, pratiti količina glukoze i elektrolita u krvi te količina tekućine.

Prevelike količine lijeka Glukoze 5% HZTM mogu uzrokovati ozbiljne nuspojave, ugroziti zdravlje i život.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Glukoze 5% HZTM obratite se liječniku ili ljekarniku.

Mjere opreza

Prije nego počnete uzimati Glukozu 5% HZTM  otopinu za infuziju

Molimo Vas,  recite  liječniku  ako  bolujete  od neke od niže navedenih bolesti:

  • šećerne bolesti (nekompenzirani dijabetes, hiperosmolarna koma)
  • smanjene koncentracije kalija ili natrija (u krvi)
  • bubrežne bolesti
  • srčane bolesti
  • bolesti jetre
  • nedostatka vitamina B1

Molimo Vas, recite liječniku ako uzimate lijekove, jer neki lijekovi mijenjaju učinak koji je očekivan prilikom davanja Glukoze 5% HZTM.

U tim slučajevima ovisno o stupnju poremećaja u Vašem organizmu i vašeg stanja, te stupnja težine ostalih bolesti i uzimanja lijekova liječnik će s oprezom odrediti količine i primijeniti lijek.

Prije davanja lijeka liječnik će provjeriti da li imate:

  • veće količine vode u organizmu
  • svježu traumu glave
  • svježu operaciju mozga
  • jer  Vam se tada ne smije dati Glukoza 5% HZTM.

Kao i ostali lijekovi Glukoza 5% HZTM može izazvati nuspojave.

Produžena primjena može dovesti do previsoke koncentracije glukoze u krvi (hiperglikemije), visoke koncentracije krvi (hiperosmolarnosti), glukoze u urinu (glikozurije) i velike količine urina (osmotske diureze) i dehidracije organizma.

Zbog primjene prevelike količine otopine za infuziju Glukoze 5% HZTM može doći do poremećaja elektrolita (smanjene količine kalija, natrija, fosfata i magnezija) i acidobaznog poremećaja.

Ukoliko primate previše lijeka možete imati poremećaj ravnoteže tekućine i elektrolita, pojavu otoka, povećanje tjelesne temperature i teško disanje.

Na mjestu primjene infuzije možete osjećati bol, imati crvenilo i otok.

Osim ovih nuspojava možete imati i one koje su povezane s davanjem drugih lijekova u Glukozu 5% HZTM. Molimo Vas pročitajte upute i ostalih lijekova koje primate.

Ako primjetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Preuzmite uputu u lijeku u PDF formatu.
Napomena

Sve informacije o lijekovima i homeopatskim proizvodima sadržane na ovim stranicama su namijenjene zdravstvenim djelatnicima u RH.

Svaka osoba koja je dobila pristup podacima na ovim stranicama snosi potpunu odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ove stranice.

Što su lijekovi na recept?

Većinu lijekova treba uzimati pod nadzorom liječnika.

Oni su namijenjeni bolesnicima, za određeno stanje organizma i zato moraju biti propisani od liječnika na recept.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku priloženu u ambalaži. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.