Heptanon tablete

Sve informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima isključivo su informativne prirode. Svrha objavljenih informacija nije davanje potpunih informacija o primjeni, doziranju, mjerama opreza, uputama, upozorenjima i mogućim nuspojavama, interakcijama s drugima lijekovima i alergijskim reakcijama.

Napomena
Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svoj liječnika ili ljekarnika.
Opis
Heptanon tablete

Što sadrže Heptanon tablete?

Djelatna tvar je metadonklorid.

Svaka tableta sadrži 5 mg metadoklorida.

Pomoćne tvari su: saharoza, laktoza hidrat, kukuruzni škrob, želatina, talk, magnezijev stearat.

Kako Heptanon tablete izgledaju i sadržaj pakiranja

Okrugla, bijela tableta sa slovom P na jednoj strani tablete.

Heptanon 5 mg tablete dostupne su u pakiranju od 20 tableta u blisteru, u kutiji.

Kako čuvati Heptanon tablete?

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece. Čuvati na temperaturi ispod 25 °C.

Heptanon tablete se ne smiju upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Primjena

Što je Heptanon i za što se koristi?

Heptanon tablete sadrže djelatnu tvar metadonklorid koji pripada skupini lijekova koji se koriste za liječenje ovisnosti.

Heptanon se koristi u liječenju jake boli (bol kod umirućih bolesnika, bol uzrokovana bolestima jetre i žučnih vodova, boli nakon operacije i velike ozljede, te bol kod akutnog srčanog infarkta), na koju ne djeluju ostali lijekovi za ublažavanje boli.

Heptanon se također koristi za liječenje ovisnosti (sprječavanje apstinencijskog sindroma u ovisnika) o narkoticima (heroin i drugi narkotici).

Doziranje

Kako uzimati Heptanon tablete?

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Vaš liječnik će odrediti koju dozu Heptanon tableta ćete uzimati i koliko često. Pridržavajte se uputa svog liječnika i uzimajte ovaj lijek točno onako kako Vam je propisao.

Tablete trebate progutati cijele s malo tekućine.

Visinu doze i učestalost doziranja liječnik prilagođuje svakom bolesniku zasebno.

Doza za ublažavanje boli može iznositi 2,5 do 10 mg svakih 4 do 12 sati, ovisno o jačini boli, visini doze i započinje li se lijek primjenjivati ili se duže vrijeme primjenjuje. U liječenju jake boli bilo kojeg uzroka uobičajena je doza 5 mg do 10 mg (1 do 2 tablete) svakih 6 do 8 sati, ovisno o jačini boli i preporuci liječnika.

U liječenju ovisnosti o heroinu i ostalim drogama na bazi morfija (kontrola apstinencijskog sindroma) uobičajena doza je ukupno 20 mg do 40 mg (4 do 8 tableta) dnevno.

Primijenjene doze se postupno smanjuju.

Ako imate oštećenje jetre ili bubrega, prije uzimanja ovog lijeka obavezno se savjetujte s liječnikom jer ćete trebati manju dnevnu dozu.

Starije osobe

Ako ste stariji i lošeg zdravlja, te ako imate problema s dišnim sustavom možete biti osjetljiviji na učinke lijeka Heptanon, te zbog moguće opasnosti od depresije disanja postoji mogućnost primjene niže doze.

Primjena u djece

Heptanon se ne preporučuje za liječenje djece mlađe od 16 godina.

Ako uzmete više Heptanon tableta nego što ste trebali

Ako greškom uzmete preveliku dozu Heptanon tableta, o tome odmah obavijestite svog liječnika.

Ako ste zaboravili uzeti Heptanon

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako ste zaboravili uzeti Heptanon tablete, uzmite ih što prije i onda nastavite korištenje prema uobičajenom rasporedu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Mjere opreza

Nemojte uzimati Heptanon ako:

 • ste alergični na metadonklorid ili neki drugi sastojak ovog lijeka
 • imate poteškoća s disanjem
 • imate astmatski napadaj. Morate pričekati da napadaj prođe u potpunosti i čekati dok se potpuno ne oporavite
 • uzimate ili ste prije manje od dva tjedna prestali uzimati lijekove koji se nazivaju inhibitori monoaminooksidaze (MAO inhibitori) a koriste se za liječenje depresije
 • ste uzimali bilo koje lijekove sa sedativnim učinkom
 • ste ovisni o drugim lijekovima
 • ste pred porod ili tijekom trudnoće, to može imati ozbiljne posljedice na Vaš edijete.

Heptanon se ne koristi za liječenje u djece.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Heptanon. Posebno budite oprezni ako:

 • imate problema s jetrom i bubrezima
 • imate epilepsiju
 • konzumirate alkohol
 • imate ozljedu glave
 • imate hipotireozu (smanjenu funkciju štitnjače)
 • imate problema s adrenalnim žlijezdama (žlijezde smještene iznad bubrega)
 • imate problema s prostatom
 • imate nizak krvni tlak
 • ste u šoku
 • imate mijasteniju gravis (bolest mišića koja uzrokuje njihovu slabost)
 • imate problema s crijevima
 • imate problema sa srčanim ritmom (brzinom otkucaja u minuti)
 • imate srčanu bolest
 • imate niske vrijednosti natrija i kalija u
 • ste teško bolesni ili ste starija osoba, možete biti osjetljiviji na ovaj lijek
 • planirate napraviti test na trudnoću, uzimanje metadona može dati lažne rezultate.

Drugi lijekovi i Heptanon

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ako ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Heptanon može stupiti u neželjeno međudjelovanje sa sljedećim lijekovima:

 • inhibitori monoaminooksidaze (MAO inhibitori – lijekovi koji se koriste u liječenju depresije)
 • ostali lijekovi koji se koriste u liječenju depresije
 • lijekovi koji imaju sedacijski učinak (kao što su sedativi, hipnotici, anestetici)
 • lijekovi koji se koriste u liječenju ovisnosti (naltrekson, buprenorfin)
 • 2  antagonisti (lijekovi koji smanjuju nastajanje želučane kiseline – npr. cimetidin)
 • rifampicin (lijek koji se koristi u liječenju tuberkuloze)
 • lijekovi koji se koriste u liječenju epilepsije (npr. fenitoin, karbamazepin, fenobarbital, primidon)
 • lijekovi koji zakiseljavaju urin (askorbatna kiselina – vitamin C)
 • opioidni analgetici – lijekovi koji se koriste u liječenju jake boli (kodein, pentazocin)
 • lijekovi koji blokiraju djelovanje opioida ili imaju suprotni učinak (nalokson)
 • lijekovi koji se koriste u liječenju HIV infekcije (npr.nevirapin)
 • ciprofloksacin (antibiotik – lijek koji se koristi u liječenju bakterijskih infekcija)
 • alkohol, sok od grejpa
 • lijekovi koji se koriste u liječenju srčanih bolesti (npr. verapamil)
 • lijekovi koji mogu promijeniti ravnotežu elektrolita (lijekovi za izmokravanje)
 • lijekovi protiv gljivičnih infekcija kao što su flukonazol, itrakonazol iketokonazol.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Heptanon se ne preporučuje primjenjivati za vrijeme trudnoće i dojenja.

Heptanon se ne smije primjenjivati neposredno prije ili tijekom poroda zbog rizika od zatajenja disanja u novorođenčeta.

Upravljanje vozilima i strojevima

Heptanon snažno utječe na sposobnost upravljanja vozilima ili rada sa strojevima.

Vrijeme potrebno za ponovno vraćanje ovih sposobnosti je strogo ovisno o svakom bolesniku i ponovno upravljati vozilom ili rukovati strojevima možete jedino uz suglasnost svog liječnika.

Heptanon s hranom i alkoholom

Ne smijete piti alkohol dok uzimate Heptanon, a također morate izbjegavati sok od grejpa jer to može povećati mogućnost nuspojava.

Važne informacije o nekim sastojcima Heptanon tableta

Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim liječnikom. Ovaj lijek sadrži laktozu i saharozu, o tome treba voditi računa u bolesnika koji imaju šećernu bolest. Može štetiti zubima.

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Učestalost niže navedenih nuspojava nije poznata odnosno učestalost se ne može utvrditi na temelju dostupnih podataka:

 • zbunjenost, promjene raspoloženja (uključujući euforiju), halucinacije, nemir, smanjeni spolni nagon, navikavanje i ovisnost
 • glavobolja, pospanost, povišenje tlaka unutar lubanjske šupljine, grčevi mišića
 • suženje zjenice, suhoća oka
 • vrtoglavica
 • usporeni srčani ritam, osjećaj lupanja srca, poremećaji provođenja u srcu
 • pad krvnog tlaka kod ustajanja, crvenilo lica
 • oslabljeno disanje posebno pri višim dozama, suhoća nosa
 • mučnina i povraćanje mogu se pojaviti posebno na početku liječenja, zatvor, suha usta
 • suženje žučnih vodova zabilježen je u rjeđim slučajevima
 • osip, svrbež, koprivnjača, znojenje
 • rjeđe su primijećeni otežano mokrenje, smanjeno mokrenje, suženje uretera
 • sniženje tjelesne temperature.

Dugotrajno liječenje metadonom može prouzrokovati povećane razine hormona prolaktina. Zabilježeno je da je produljeno uzimanje metadona u muškaraca povezano s pojavom ginekomastije (povećanih dojki) i smanjene plodnosti.

Djeca i adolescenti

Mogu se pojaviti konvulzije (grčevi mišića) posebno u novorođenčadi.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Preuzmite uputu u lijeku u PDF formatu.
Napomena

Sve informacije o lijekovima i homeopatskim proizvodima sadržane na ovim stranicama su namijenjene zdravstvenim djelatnicima u RH.

Svaka osoba koja je dobila pristup podacima na ovim stranicama snosi potpunu odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ove stranice.

Što su lijekovi na recept?

Većinu lijekova treba uzimati pod nadzorom liječnika.

Oni su namijenjeni bolesnicima, za određeno stanje organizma i zato moraju biti propisani od liječnika na recept.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku priloženu u ambalaži. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.