Klavocin 1000 mg + 200 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju

Sve informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima isključivo su informativne prirode. Svrha objavljenih informacija nije davanje potpunih informacija o primjeni, doziranju, mjerama opreza, uputama, upozorenjima i mogućim nuspojavama, interakcijama s drugima lijekovima i alergijskim reakcijama.

Napomena
Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svoj liječnika ili ljekarnika.
Opis

Što Klavocin prašak za otopinu za injekciju/infuziju sadrži?

Jedna bočica Klavocin 500 mg + 100 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju sadrži 500 mg amoksicilina u obliku amoksicilin natrija i 100 mg klavulanske kiseline u obliku kalijevog klavulanata. Jedna bočica Klavocin 1000 mg + 200 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju sadrži 1000 mg amoksicilina u obliku amoksicilin natrija i 200 mg klavulanske kiseline u obliku kalijevog klavulanata. Klavocin prašak za otopinu za injekciju/infuziju ne sadrži pomoćne tvari.

Kako Klavocin prašak za otopinu za injekciju/infuziju izgleda i sadržaj pakiranja?

Prašak za otopinu za injekciju/infuziju.

Klavocin 500 mg + 100 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju i Klavocin 1000 mg + 200 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju su u obliku praška za otopinu za injekciju/infuziju. Prašak je bijele do žućkaste boje.

Klavocin 500 mg + 100 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju i Klavocin 1000 mg + 200 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju dostupni su u pakiranju od 5 staklenih bočica s gumenim čepom i zaštitnom aluminijskom "flip-off" kapicom, u kutiji.

Kako čuvati Klavocin?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25 °C.

Pripravljenu otopinu za injekciju/infuziju treba primijeniti odmah nakon priprave otopine (tijekom 20 min), a davanje infuzije završiti tijekom četiri sata nakon priprave otopine.

Nepripravljen Klavocin prašak za otopinu za injekciju/infuziju ne smijete upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji.

Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad.

Pitajte svoga ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite.

Ove mjere pomoći će u očuvanju okoliša.

Primjena

Što je Klavocin  i za što se koristi?

Klavocin je antibiotik koji djeluje tako da ubija bakterije koje uzrokuju infekciju. Sadrži dva različita lijeka koji se zovu amoksicilin i klavulanska kiselina. Amoksicilin pripada skupini lijekova koje zovemo penicilini i njihovo djelovanje ponekad može biti zaustavljeno (postanu inaktivni). Druga djelatna komponenta Klavocina (klavulanska kiselina) sprječava da se tako nešto dogodi.

Klavocin se koristi u odraslih i djece za liječenje sljedećih infekcija:

 • teške infekcije uha, nosa igrla
 • infekcije dišnih puteva
 • infekcije mokraćnih puteva
 • infekcije kože i mekih tkiva, uključujući infekcije zuba
 • infekcije kostiju i zglobova
 • infekcije u trbuhu
 • infekcije spolnih organa kod žena.

Klavocin se koristi u odraslih i djece za sprječavanje infekcija nakon većih operacija.

Doziranje

Kako primati Klavocin?

Nikada nećete sami sebi davati ovaj lijek, već će Vam ga dati liječnik ili medicinska sestra. Preporučena doza je:

Odrasli i djeca teška 40 kg i više

Uobičajena doza

1000 mg+200 mg svakih 8 sati

Za sprječavanje infekcija tijekom i nakon operacije

1000 mg+200 mg prije operacije kada dobijete anestetik.

Doza se može razlikovati ovisno o vrsti operacije koju imate. Liječnik može ponoviti dozu ukoliko operacija traje dulje od jednog sata.

Djeca lakša od 40 kg

 • Sve doze su temeljene na tjelesnoj težini djece u kilogramima.

Djeca od navršena 3 mjeseca i starija

25 mg+5 mg po kilogramu tjelesne težine svakih 8 sati

Djeca mlađa od 3 mjeseca ili lakša od 4 kg

25 mg+5 mg po kilogramu tjelesne težine svakih 12 sati

Bolesnici s problemima bubrega i jetre

 • Ako imate problema s bubrezima, liječnik Vam može promijeniti dozu ili preporučiti drugi lijek.

Ako imate problema s jetrom, doktor će Vas pomnije kontrolirati i može Vam češće provesti redovite pretrage kako bi se provjerio rad jetre.

Kako će Vam se primijeniti Klavocin

 • Klavocin će Vam se primijeniti u venu u obliku injekcije ili infuzije.
 • Pobrinite se da pijete dovoljno tekućine dok primate Klavocin.
 • Uobičajeno je da nećete dobivati Klavocin dulje od 2 tjedna bez ponovne liječničke kontrole terapije.

Ako dobijete više Klavocina nego što ste trebali

Nije vjerojatno da ćete dobiti previše Klavocina, no ako mislite da se to dogodilo, odmah se obratite Vašem liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri. Simptomi mogu biti želučano-crijevne tegobe (mučnina, povraćanje ili proljev) ili napadaji (konvulzije).

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Mjere opreza

Što morate znati prije nego počnete primati Klavocin?

Nemojte primati Klavocin

 • ako ste alergični na amoksicilin, klavulansku kiselinu, peniciline ili neki drugi sastojak ovoga lijeka
 • ako  ste  ikada imali alergijsku reakciju (reakciju preosjetljivosti) na bilo koji drugi antibiotik.

Ovo može uključivati kožni osip ili oticanje lica ili vrata.

 • ako ste ikada imali problem s jetrom ili žuticu (pojavu žutila kože) tijekom uzimanja antibiotika.

Ako se nešto od navedenog odnosi na Vas, nemojte uzimati Klavocin. Ukoliko niste sigurni, razgovarajte s Vašim liječnikom, ljekarnikom ili medicinskom sestrom prije primanja Klavocina.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego primite Klavocin. Posebno spomenite ako:

 • imate vrućicu s oteknutim limfnim čvorovima
 • se liječite zbog problema s jetrom ili bubrezima
 • ne mokrite redovito.

Ako niste sigurni odnosi li se nešto od navedenog na Vas, razgovarajte s Vašim liječnikom ili ljekarnikom prije početka uzimanja Klavocina.

U određenim slučajevima Vaš liječnik će istražiti koji tip bakterija uzrokuje infekciju. Ovisno o rezultatima može Vam propisati drugu dozu Klavocina ili drugi lijek.

Stanja koja zahtijevaju poseban oprez

Klavocin može pogoršati određena postojeća stanja ili uzrokovati ozbiljne nuspojave. To uključuje alergijske reakcije, konvulzije (napadaje) i upalu debelog crijeva. Kako bi smanjili rizik bilo kakvih problema, obratite pažnju na određene simptome tijekom uzimanja Klavocina. Pogledajte “Stanja na koja trebate obratiti pažnju”.

Pretrage krvi i urina

Ako radite neke krvne pretrage (kao što je broj crvenih krvnih zrnaca ili testovi funkcionalnosti jetre- jetrene probe) ili pretrage urina (na glukozu), recite liječniku ili medicinskoj sestri da uzimate Klavocin. Razlog tome je što Klavocin može utjecati na rezultate ovih tipova pretraga.

Drugi lijekovi i Klavocin

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. To uključuje i lijekove koji se mogu nabaviti bez recepta kao i biljne lijekove.

 • Ako uzimate alopurinol (koristi se za liječenje gihta) zajedno s Klavocinom, postoji veća vjerojatnost razvoja alergijske kožne reakcije.
 • Ako uzimate probenecid (koristi se za liječenje gihta), Vaš će liječnik možda odlučitiprilagoditi dozu Klavocina.
 • Ako se uz Klavocin uzimaju lijekovi koji sprečavaju zgrušavanje krvi (poput varfarina), možda će biti potrebno provesti dodatne krvnepretrage.
 • Klavocin može utjecati na djelovanje metotreksata (lijek koji se koristi za liječenje karcinomaili reumatskih bolesti).

Klavocin može utjecati na djelovanje mofetilmikofenolata (lijek koji se koristi za sprječavanje odbacivanja transplantiranih organa).

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Klavocin može imati nuspojave i simptome koji mogu utjecati na Vašu sposobnost vožnje. Nemojte voziti ili upravljati strojevima ukoliko se ne osjećate dobro.

Klavocin prašak za otopinu za injekciju/infuziju sadrži natrij i kalij

Klavocin 500 mg + 100 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju sadrži oko 31,45 mg (1,35 mmol) natrija. O tome treba voditi računa u bolesnika s ograničenjem unosa natrija.

Klavocin 1000 mg + 200 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju sadrži oko 62,9 mg (2,7 mmol) natrija. O tome treba voditi računa u bolesnika s ograničenjem unosa natrija

Klavocin 500 mg + 100 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju sadrži oko 19,65 mg (0,5 mmol) kalija. O tome treba voditi računa u bolesnika sa smanjenom funkcijom bubrega ili bolesnika s ograničenjem unosa kalija.

Klavocin 1000 mg + 200 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju sadrži oko 39,3 mg (1,0 mmol) kalija. O tome treba voditi računa u bolesnika sa smanjenom funkcijom bubrega ili bolesnika s ograničenjem unosa kalija.

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga. Dolje su navedene nuspojave koje možete dobiti primjenom ovog lijeka.

Stanja na koja trebate obratiti pažnju

Alergijske reakcije:

 • kožni osip
 • upala krvnih žila (vaskulitis) koja može biti vidljiva kao crvene ili purpurne uzdignute točkice na koži, ali mogu zahvatiti i ostale dijelove tijela
 • vrućica, bolovi u zglobovima, natečene žlijezde u vratu, pazuhu ili preponama
 • oticanje, ponekad lica ili usta (angioedem), koje uzrokuje poteškoće udisanju
 • kolaps.

Odmah se obratite liječniku ako razvijete neke od ovih simptoma. Prestanite uzimati Klavocin.

Upala debelog crijeva

Upala debelog crijeva uzrok je vodenastog proljeva, uobičajeno praćenog krvlju i sluzi, boli u trbuhu i/ili vrućicom.

Čim prije obratite se liječniku za savjet ako razvijete neke od ovih simptoma.

Česte nuspojave

Mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba

 • gljivična infekcija vagine, usta ili kožnih nabora
 • proljev

Manje česte nuspojave

Mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba

 • kožni osip, svrbež
 • svrbeći kožni osip s crvenkastim uzdignućima (koprivnjača)
 • mučnina, posebice ako uzimate visoke doze. Ako se to odnosi na Vas, uzmite Klavocin prije obroka
 • povraćanje
 • loša probava
 • omaglica
 • glavobolja.

Manje česte nuspojave koje se mogu manifestirati na krvnim pretragama:

 • povišene vrijednosti nekih tvari (enzima) koje proizvodi Vaša jetra.

Rijetke nuspojave

Mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba

 • kožni osip koji može imati mjehuriće i izgleda kao male mete (središnji tamna točka okružena svjetlijim krugom te s tamnim prstenom na rubu - erythema multiforme). Ako primijetite bilo koji od ovih simptoma, hitno se obratite liječniku.
 • oticanje i crvenilo duž vene koje je jako osjetljivo na dodir.

Rijetke nuspojave koje se mogu manifestirati na krvnim pretragama:

 • smanjen broj stanica koje su uključene u zgrušavanje krvi
 • smanjen broj bijelih krvnih stanica.

Ostale nuspojave

Ostale nuspojave su zabilježene kod vrlo malog broja ljudi, no točna učestalost njihovog pojavljivanja nije utvrđena.

 • Alergijske reakcije (vidjeti gore)
 • Upala debelog crijeva (vidjeti gore)
 • Upala zaštitne membrane koja okružuje mozak (aseptički meningitis)
 • Ozbiljne kožne reakcije:
  • široko rasprostranjeni osip s mjehurićima i ljuštećom kožom, posebno oko usta, nosa, očiju i genitalija (Stevens-Johnsonov sindrom), kao i teži oblik koji uzrokuje obilno ljuštenje kože (više od 30 % površine kože – toksična epidermalna nekroliza)
 • široko rasprostranjeni crveni kožni osip s malim gnojnim mjehurićima (bulozni eksfolijativni dermatitis)
 • crveni, ljuskasti osip s potkožnim izbočinama i mjehurićima (egzantematozna pustuloza). Odmah se javite liječniku ukoliko razvijete neke od navedenih simptoma.
 • upala jetre (hepatitis)
 • žutica uzrokovana porastom vrijednosti bilirubina u krvi (tvar koju proizvodi jetra) koji uzrokuje da Vaša koža i bjeloočnice poprime žućkastu boju
 • upala cjevčica (tubula) u bubrezima
 • produženo vrijeme zgrušavanja krvi
 • konvulzije (kod ljudi koji uzimaju visoke doze Klavocina ili imaju problema s bubrezima).

Nuspojave koje se mogu manifestirati na krvnim pretragama ili pretragama mokraće:

 • ozbiljno smanjenje broja bijelih krvnih stanica
 • smanjeni broj crvenih krvnih stanica (hemolitička anemija)
 • kristali u urinu.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Preuzmite uputu u lijeku u PDF formatu.
Napomena

Sve informacije o lijekovima i homeopatskim proizvodima sadržane na ovim stranicama su namijenjene zdravstvenim djelatnicima u RH.

Svaka osoba koja je dobila pristup podacima na ovim stranicama snosi potpunu odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ove stranice.

Što su lijekovi na recept?

Većinu lijekova treba uzimati pod nadzorom liječnika.

Oni su namijenjeni bolesnicima, za određeno stanje organizma i zato moraju biti propisani od liječnika na recept.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku priloženu u ambalaži. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.