Lanitop tablete

Sve informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima isključivo su informativne prirode. Svrha objavljenih informacija nije davanje potpunih informacija o primjeni, doziranju, mjerama opreza, uputama, upozorenjima i mogućim nuspojavama, interakcijama s drugima lijekovima i alergijskim reakcijama.

Napomena
Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svoj liječnika ili ljekarnika.
Opis
Lanitop tablete

Što sadrže Lanitop® tablete?

Djelatna tvar Lanitop® tableta je metildigoksin.

Jedna Lanitop® tableta sadrži 0,1 mg metildigoksina.

U Lanitop® tabletama su sadržane i slijedeće pomoćne tvari: Laktoza hidrat; Povidon; Silicijev dioksid, koloidni, bezvodni; Celuloza, mikrokristalična, Magnezijev stearat; Natrijev škroboglikolat, vrste A.

Sadržaj pakovanja

50 (5x10) tableta u blisteru, u kutiji.

Kako čuvati Lanitop® tablete?

Lanitop® tablete morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece!

Čuvati pri temperaturi do 25 °C.

Lanitop® tablete se ne smiju upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

Primjena

Što su Lanitop® tablete i za što se koriste?

Lanitop® tablete pripadaju skupini lijekova koji se nazivaju glikozidi digitalisa i koriste se u liječenju srčanih bolesti.

Za što se koriste Lanitop® tablete?

Lanitop® tablete se koriste u liječenju akutne i kronične srčane dekompenzacije (nemogućnost srca da pumpa dovoljnu količinu krvi).

Lanitop® tablete se također koriste u liječenju supraventrikularnih aritmija (poremećaji ritma rada srca) kao što su; fibrilacija atrija, undulacija atrija i paroksizmalna supraventrikularna tahikardija.

Doziranje

Kako uzimati Lanitop® tablete?

Vaš liječnik će odrediti koju dozu Lanitop® tableta ćete uzimati i koliko često. Pridržavajte se uputa Vašeg liječnika i uzimajte ovaj lijek točno onako kako vam je rekao.

Preporučene su doze prosječne i mogu se prilagođavati Vašoj osjetljivosti ili stanju. Stoga dozu Lanitop® tableta određuje Vaš liječnik. Liječenje se započinje većim dozama do zasićenja, kada se prelazi na dozu održavanja.

Odrasli

Brza se digitalizacija (zasićenje) može postići oralnom primjenom 0,2 mg Lanitop® tableta triput na dan tijekom 2 do 4 dana. Sporija se digitalizacija postiže manjim dozama metildigoksina (0,4 mg na dan) tijekom 3 do 5 dana.

Doza održavanja iznosi 0,05 do 0,3 mg na dan (najčešće 0,15 do 0,2 mg na dan) u jednoj dozi ili u podijeljeno u više doza.

Fibrilacija atrija

Metildigoksin 0,2 do 0,3 miligrama dnevno (oralno) djelotvoran je u kontroliranju ventrikularnog odgovora u pacijenata s atrijskom fibrilacijom. Doza se može dati ili jednom dnevno ili u dvije doze.

Kongestivno srčano zatajenje (dekompenzacija)

Efektivna oralna doza za brzu digitalizaciju je 0,2 miligrama tri puta dnevno 1 do 5 dana. U većini pacijenata digitalizacija se postiže u 2 do 3 dana.

Efektivna doza održavanja iznosi od 0,05 do 0,4 miligrama dnevno, za većinu pak pacijenata to iznosi 0,15 do 0,2 miligrama dnevno. Doza održavanja može se davati ili jednom dnevno ili u dvije doze.

Djeca

Kod djece Lanitop® tablete se primjenjuju sukladno njihovoj težini.

Doza zasićenja iznosi 0,01 mg/kg svakih 6 sati (2 do 4 doze). Nastavlja se s dozom održavanja od 0,01 mg/kg na dan.

Tablete su odgovarajući oblik primjene kod djece s adekvatnom težinom i koja su sposobna progutati ih. Za ostalu djecu lijek se treba primijeniti u obliku otopine.

Doziranje u starijih bolesnika i bolesnika s oštećenom bubrežnom funkcijom

Ako ste stariji i imate oštećenu bubrežnu funkciju, Vaš liječnik će doziranje prilagoditi Vašim potrebama.

Što ako ste uzeli previše tableta?

Previše tableta odjedanput može vam naškoditi. U slučaju predoziranja odmah se javite svomu liječniku kako bi Vam odmah mogao pružiti pomoć.

Što ako zaboravite uzeti tabletu?

Ako ste zaboravili uzeti dozu Lanitop® tableta uzmite ju čim se sjetite. Međutim ako je prošlo dosta vremena i blizu je vrijeme za slijedeću dozu, popuštenu dozu ne uzimajte a slijedeću dozu uzmite u uobičajeno vrijeme.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Lanitop® tableta, obratite se vašem liječniku ili ljekarniku.

Mjere opreza

Nemojte uzimati Lanitop® tablete:

 • Ako ste preosjetljivi na metildigoksin, druge srčane glikozide ili na bilo koju od pomoćnih tvari u lijeku
 • U slučaju trovanja digitalisom
 • Ako imate poremećaj ritma srčanog rada (ventrikularna tahikardija ili ventrikularna fibrilacija, AV blok II. i III. Stupnja, WPW-sindrom, osobito s fibrilacijom atrija
 • Ako imate manjak kalija, kalcija ili magnezija u krvi
 • Ako imate jednu od slijedećih srčanih bolesti; hipertrofična opstruktivna kardiomiopatija, aneurizma torakalne aorte, sindrom karotidnog sinusa, sindrom bolesnog sinusa

Budite oprezni i posavjetujte se s liječnikom prije započinjanja liječenja lijekom Lanitop® tablete:

 • Ako imate oštećenu funkciju bubrega i jetre
 • Ako ste imali bilo kakav kirurški zahvat na probavnom sustavu
 • Ako ste preboljeli infarkt srca ili imate neku drugu bolest srca (amiloidna kardiomiopatija, idiopatska hipertonična subaortalna stenoza, kronični konstruktivni perikarditis, ventrikularne aritmije, miokarditis uključujući virusni i reumatski).
 • Ako imate povišeni krvni tlak
 • Ako imate miksedem
 • Ako imate hipoksiju ili tešku bolest pluća
 • Ako bolujete od malapsorpcije
 • Ako imate poremećaj elektrolita u krvi
 • Ako imate poremećaje rada srčanog ritma Poseban oprez je potreban kod bolesnika s bradikardijskim aritmijama, bradikardijama zbog stvaranja podražaja i/ili poremećaja provođenja, AV blokom I. stupnja, corpulmonale.
 • Ako imate smanjene ili povećane vrijednosti hormona štitnjače u krvi (hipotireiza ili hipertireoza)
 • Ako ste stariji

Pomoćne tvari

Bolesnici s rijetkim nasljednim poremećajima nepodnošenja galaktoze, nedostatkom Lapp  laktaze ili glukoza-galaktoza malapsorpcijom ne bi trebali uzimati ovaj lijek.

Uzimanje drugih lijekova s Lanitop® tabletama

Kažite liječniku ukoliko koristite neke druge lijekove, bilo da Vam ih je propisao liječnik ili ste ih nabavili sami. Kod kombinacije s drugim lijekovima može doći do njihovog međudjelovanja (interakcija), stoga može biti potrebno da se doza Lanitop® tableta prilagodi ovisno o potrebama. Lanitop® tablete mogu stupiti u interakcije sa slijedećim lijekovima:

 • Pripravci koji sadrže kalcij
 • Pripravci biljke Rauwolfia i gvanetidina
 • Beta blokatori – lijekovi koji se koriste u liječenju visokog tlaka
 • Rezerpin
 • Diuretici – lijekovi koji pospješuju mokrenje
 • Kortikosteroidi - lijekovi koji se koriste u liječenju alergija, upala i kožnih bolesti
 • Neki hormoni hipofize
 • Lijekovi koji se koriste za liječenje povišenog tlaka (antagonisti kalcijevih kanala, ACE inhibitori)
 • Itrakonazaol
 • Kinin
 • Atropin
 • Antiaritmici – lijekovi koji se koriste u liječenju poremećaja rada srčanog ritma (kinidin, flekainid, propafenon)
 • Indometacin
 • Alprazolam
 • Prazosin
 • Antibiotici - lijekovi koji se koriste u liječenju bakterijskih infekcija (npr. tetraciklini, eritromicin, gentamicin, trimetoprim)
 • Antituberkulotici (rifampicin, rifapentin)
 • Antacidi
 • Kolesteramin
 • Aktivni ugljen
 • Neki lijekovi koji se koriste u liječenje epilepsije (fenitoin i fenobarbital)
 • Amfotericin B
 • Lijekovi koji se koriste u liječenju bolesti štitnjače (levotiroksin, metamizol)
 • Preparati koji sadrže gospinu travu

Trudnoća i dojenje

Lanitop® tablete zbog mogućeg štetnog djelovanja na plod ili dojenče tijekom trudnoće i dojenja valja izbjegavati; primjenjuje se samo ako korist premašuje moguću opasnost.

Upravljanje vozilima i strojevima

Lanitop® tablete nemaju utjecaja na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Ostala upozorenja

Potrebno je redovito pratiti vrijednosti elektrolita u krvi i bubrežnu funkciju.

Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Kao i svi drugi lijekovi, Lanitop® tablete mogu izazvati nuspojave.

Štetne se reakcije na Lanitop® tablete obično javljaju zbog malene granice između terapijskih i toksičnih doza. Zbog toga neke štetne reakcije mogu biti simptomi predoziranja.

Najozbiljnije štetne reakcije su srčane reakcije. Mogu nastupiti sve vrste poremećaja srčanog ritma: ventrikularne aritmije, uključujući ekstrasistole, ventrikularna tahikardija, upraventrikularna tahikardija, uključujući atrijsku tahikardiju s blokom, sinusna bradikardija, sinusatrijski blok, AV-blok. Opisani su i štetni efekti tipični za intoksikaciju digitalisom kao što su prematurni ventrikularni kompleks, bradikardija, bigeminija, AV blok.

Uporaba Lanitop® tableta može biti popraćena gubitkom teka, mučninom (pojava mučnine treba se smatrati ranim znakom prekomjerno velike doze), povraćanjem, te u rijetkim slučajevima, abdominalnom boli i proljevom. U pojedinačnim je slučajevima opisan mezenterijski infarkt (infarkt crijeva).

Glavobolja, slabost, omaglica, pospanost, nesanica i mentalne promjene koje se rijetko javljaju (npr. noćne more, nemir, konfuzija), a također i depresija, halucinacije i psihoze. U  pojedinačnim je slučajevima opisan gubitak sposobnosti govora. Postoje također izvještaji o slabosti, apatiji i lošem osjećanju. Vizualne smetnje (zamagljen vid, promijenjena percepcija boja) mogu povremeno nastupiti. Lanitop® tablete mogu rijetko uzrokovati manjak trombocita  u krvi, oštećenje bubrežne funkcije i ginekomastiju.

Reakcije preosjetljivosti (kožni osipi koje nalikuju urtikariji ili skarlatini s izraženom eozinofilijom, eritemom) su rijetke.

Ako primijetite bili kakvu nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Preuzmite uputu u lijeku u PDF formatu.
Napomena

Sve informacije o lijekovima i homeopatskim proizvodima sadržane na ovim stranicama su namijenjene zdravstvenim djelatnicima u RH.

Svaka osoba koja je dobila pristup podacima na ovim stranicama snosi potpunu odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ove stranice.

Što su lijekovi na recept?

Većinu lijekova treba uzimati pod nadzorom liječnika.

Oni su namijenjeni bolesnicima, za određeno stanje organizma i zato moraju biti propisani od liječnika na recept.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku priloženu u ambalaži. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.