Sinecod sirup

Sve informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima isključivo su informativne prirode. Svrha objavljenih informacija nije davanje potpunih informacija o primjeni, doziranju, mjerama opreza, uputama, upozorenjima i mogućim nuspojavama, interakcijama s drugima lijekovima i alergijskim reakcijama.

Napomena
Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svoj liječnika ili ljekarnika.
Opis
Sinecod sirup

Što Sinecod sirup sadrži?

Djelatna tvar je butamiratcitrat.

5 ml sirupa sadržava 7,5 mg butamiratcitrata.

Pomoćne tvari su sorbitol, tekući, nekristalizirajući (E420); glicerol (E422); saharinnatrij; benzoatna kiselina (E210); vanilin; etanol (96%-tni); natrijev hidroksid (30%-tni); voda, pročišćena.

Kako Sinecod sirup izgleda i sadržaj pakiranja?

Sinecod sirup je bistra, bezbojna do smećkastožuta tekućina, s aromom vanilije, slatka i blago gorka.

200 ml sirupa u smeđoj staklenoj boci sa zaštitnim poklopcem i plastičnom odmjernom čašicom smještenom na čepu, u kutiji.

Kako čuvati Sinecod sirup?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece. Lijek čuvati na temperaturi ispod 30°C.

Nikada nemojte vraćati ostatak sirupa iz čašice natrag u bocu.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti se odnosi na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Primjena

Što je Sinecod sirup i za što se koristi?

Sinecod sirup sadrži djelatnu tvar butamiratcitrat, koja pripada skupini lijekova za liječenje kašlja koji se zovu antitusici.

Sinecod sirup se koristi za liječenje simptoma kašlja različitog porijekla.

Doziranje

Kako uzimati Sinecod sirup?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Primjena u djece i adolescenata:

  • Djeca od 3 do 6 godina starosti: 5 ml 3 putadnevno.
  • Djeca od 6 do 12 godina starosti: 10 ml 3 putadnevno.
  • Djeca starija od 12 godina (adolescenti): 15 ml 3 putadnevno.

Odrasli:

  • 15 ml 4 putadnevno.

Ovaj lijek se primjenjuje kroz usta. Isperite i posušite odmjernu čašicu nakon svake uporabe i između različitih korisnika.

Ako uzmete više Sinecod sirupa nego što ste trebali

Ako uzmete više lijeka nego što ste trebali, odmah obavijestite svog liječnika. Mogu se pojaviti simptomi kao što su izrazita pospanost, mučnina, povraćanje, proljev, omaglica i pad krvnog tlaka.

Ako ste zaboravili uzeti Sinecod sirup

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Mjere opreza

Nemojte uzimati Sinecod sirup:

  • ako ste alergični na butamirat ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu6).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Sinecod sirup.

Posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako kašalj potraje dulje od 7 dana.

Djeca i adolescenti

Nemojte davati ovaj lijek djeci mlađoj od 3 godine.

Drugi lijekovi i Sinecod sirup

Budući da ovaj lijek koči refleks kašlja, mora se izbjegavati istodobna uporaba s lijekovima za iskašljavanje (ekspektoransima) jer to može uzrokovati zadržavanja sluzi u Vašem dišnom sustavu i time povećati rizik od stezanja i infekcije dišnih puteva.

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Primjenu ovog lijeka potrebno je izbjegavati tijekom prva tri mjeseca trudnoće. Tijekom ostatka trudnoće, lijek se smije primijeniti samo ako je neophodno.

Nije poznato izlučuje li se ovaj lijek u majčino mlijeko, stoga se posavjetujte s liječnikom koji će pažljivo razmotriti korist liječenja za Vas te moguće rizike za dojenče.

Upravljanje vozilima i strojevima

Sinecod sirup, u rijetkim slučajevima, u nekih ljudi može izazvati izrazitu pospanost. U tom slučaju morate biti oprezni prilikom upravljanja vozilima i rada na strojevima.

Važne informacije vezane uz učinak nekih pomoćnih tvari

Sinecod sirup sadrži:

  • sorbitol (E420): ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovoglijeka.
  • etanol: ovaj lijek sadrži malu količinu etanola (alkohola), manje od 100 mg podozi.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

U rijetkim slučajevima (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba) može doći do sljedećih nuspojava:

  • izrazita pospanost;
  • mučnina iproljev;
  • koprivnjača.

Ove nuspojave bi se trebale povući nakon smanjenja doze ili prestanka uzimanja lijeka. Ako se ne povuku, prestanite uzimati Sinecod sirup i potražite savjet liječnika ili ljekarnika.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Preuzmite uputu u lijeku u PDF formatu.
Napomena

Sve informacije o lijekovima i homeopatskim proizvodima sadržane na ovim stranicama su namijenjene zdravstvenim djelatnicima u RH.

Svaka osoba koja je dobila pristup podacima na ovim stranicama snosi potpunu odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ove stranice.

Što su lijekovi na recept?

Većinu lijekova treba uzimati pod nadzorom liječnika.

Oni su namijenjeni bolesnicima, za određeno stanje organizma i zato moraju biti propisani od liječnika na recept.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku priloženu u ambalaži. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.