Sinecod tablete

Sve informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima isključivo su informativne prirode. Svrha objavljenih informacija nije davanje potpunih informacija o primjeni, doziranju, mjerama opreza, uputama, upozorenjima i mogućim nuspojavama, interakcijama s drugima lijekovima i alergijskim reakcijama.

Napomena
Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svoj liječnika ili ljekarnika.
Opis
Sinecod tablete

Što Sinecod tablete sadrže?

Djelatna tvar je butamiratcitrat.

1 tableta s prilagođenim oslobađanjem sadrži 50 mg butamiratcitrata.

Pomoćne tvari - jezgra: laktoza hidrat; tartaratna kiselina (E344); povidon K30; hipromeloza (E464); metakrilatna kiselina/etilakrilat, kopolimer 1:1; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijev stearat i ricinusovo ulje, hidrogenirano.

Ovojnica: poliakrilat, 30%-tna raspršina, laktoza hidrat, polisorbat 80 (E433), talk, željezov oksid, crveni (E172), eritrozin, (E127) i titanijev dioksid (E171).

Kako Sinecod tablete izgledaju i sadržaj pakiranja?

Ciglasto crvene, okrugle, bikonveksne tablete s oznakom PT s jedne i natpisom Zyma s druge strane.

10 (1 x 10) tableta u blister pakiranju, u kutiji.

Kako čuvati Sinecod tablete?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek čuvati na temperaturi ispod 25°C, u originalnom pakiranju.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti se odnosi na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Primjena

Što su Sinecod tablete i za što se koriste?

Sinecod tablete sadrže djelatnu tvar butamiratcitrat, koja pripada skupini lijekova za liječenje kašlja koji se zovu antitusici.

Sinecod tablete se koriste za liječenje simptoma kašlja različitog porijekla.

Doziranje

Kako uzimati Sinecod tablete?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Primjena u djece i adolescenata

Adolescenti stariji od 12 godina:

  • 1 ili 2 tablete dnevno u razmaku od 8 do 12sati.

Odrasli

  • 2 ili 3 tablete dnevno u razmacima od 8 do 12sati.

Ovaj lijek se primjenjuje kroz usta. Tabletu treba progutati cijelu. Nemojte lomiti, drobiti ili žvakati tabletu.

Ako uzmete više Sinecod tableta nego što ste trebali

Ako uzmete više lijeka nego što ste trebali, odmah obavijestite svog liječnika. Mogu se pojaviti simptomi kao što su izrazita pospanost, mučnina, povraćanje, proljev, omaglica i pad krvnog tlaka.

Ako ste zaboravili uzeti Sinecod sirup

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Mjere opreza

Nemojte uzimati Sinecod tablete:

  • ako ste alergični na butamirat ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Sinecod tablete. Posavjetujte se s svojim liječnikom ili ljekarnikom ako kašalj potraje dulje od 7 dana.

Djeca i adolescenti

Nemojte davati ovaj lijek djeci mlađoj od 12 godina.

Drugi lijekovi i Sinecod tablete

Budući da ovaj lijek koči refleks kašlja, mora se izbjegavati istodobna uporaba s lijekovima za iskašljavanje (ekspektoransima) jer to može uzrokovati zadržavanja sluzi u Vašem dišnom sustavu i time povećati rizik od stezanja i infekcije dišnih puteva.

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Primjenu ovog lijeka potrebno je izbjegavati tijekom prva tri mjeseca trudnoće. Tijekom ostatka trudnoće, lijek se smije primijeniti samo ako je neophodno.

Nije poznato izlučuje li se ovaj lijek u majčino mlijeko, stoga se posavjetujte s liječnikom koji će pažljivo razmotriti korist liječenja za Vas te moguće rizike za dojenče.

Upravljanje vozilima i strojevima

Sinecod tablete, u rijetkim slučajevima, mogu u nekih ljudi izazvati izrazitu pospanost. U tom slučaju morate biti oprezni prilikom upravljanja vozilima i rada na strojevima.

Važne informacije vezane uz učinak nekih pomoćnih tvari

Svaka Sinecod tableta sadrži:

  • laktozu: ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, posavjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.
  • ricinusovo ulje: može uzrokovati želučane tegobe i proljev.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

U rijetkim slučajevima (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba) može doći do sljedećih nuspojava:

  • izrazita pospanost;
  • mučnina i proljev;
  • koprivnjača.

Ove nuspojave bi se trebale povući nakon smanjenja doze ili prestanka uzimanja lijeka.

Ako se ne povuku, prestanite uzimati Sinecod tablete i potražite savjet liječnika ili ljekarnika.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Preuzmite uputu u lijeku u PDF formatu.
Napomena

Sve informacije o lijekovima i homeopatskim proizvodima sadržane na ovim stranicama su namijenjene zdravstvenim djelatnicima u RH.

Svaka osoba koja je dobila pristup podacima na ovim stranicama snosi potpunu odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ove stranice.

Što su lijekovi na recept?

Većinu lijekova treba uzimati pod nadzorom liječnika.

Oni su namijenjeni bolesnicima, za određeno stanje organizma i zato moraju biti propisani od liječnika na recept.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijekupriloženu u ambalaži. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.