Val tablete

Sve informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima isključivo su informativne prirode. Svrha objavljenih informacija nije davanje potpunih informacija o primjeni, doziranju, mjerama opreza, uputama, upozorenjima i mogućim nuspojavama, interakcijama s drugima lijekovima i alergijskim reakcijama.

Napomena
Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svoj liječnika ili ljekarnika.
Opis

Što sadrži Val?

Djelatna tvar je valsartan.

Jedna Val 80 mg filmom obložena tableta sadrži 80 mg valsartana.

Jedna Val 160 mg filmom obložena tableta sadrži 160 mg valsartana.

Pomoćne tvari su:

 • Jezgra: laktoza hidrat; celuloza, mikrokristalična; karmelozanatrij, umrežena; povidon; talk; magnezijev stearat; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni.
 • Film ovojnica: poli (vinilni alkohol); talk; titanijev dioksid (E171); makrogol 3350; lecitin; željezov oksid, crveni (E172); željezov oksid, žuti (E172).

Kako Val tableta izgleda i sadržaj pakiranja?

Val 80 mg filmom obložene tablete su ružičaste, okrugle, bikonveksne, filmom obložene tablete sa urezom za lomljenje na obje strane i oznakom V na jednoj strani tablete. S bočne strane tablete nalaze se urezi za lomljenje. Tableta se može razdijeliti na jednake doze.

Val 160 mg filmom obložene tablete su žute, ovalne, bikonveksne, filmom obložene tablete sa urezom za lomljenje na jednoj strani i oznakom V na drugoj strani tablete.

S bočne strane tablete nalaze se urezi za lomljenje.

Tableta se može razdijeliti na jednake doze.

Val 80 mg filmom obložene tablete:

28 (1x28) tableta u PVC/PE/PVDC//Al blisteru, u kutiji.

56 (2x28) tableta u PVC/PE/PVDC//Al blisteru, u kutiji.

Val 160 mg filmom obložene tablete:

28 (2x14) tableta u PVC/PE/PVDC//Al blisteru, u kutiji.

56 (4x14) tableta u PVC/PE/PVDC//Al blisteru, u kutiji.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Kako čuvati Val?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 30°C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.

Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad.

Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite.

Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Primjena

Što je Val i za što se koristi?

Val sadrži djelatnu tvar valsartan koja pripada skupini lijekova poznatoj kao antagonisti angiotenzin II receptora, koji pomažu u kontroli povišenog krvnog tlaka. Angiotenzin II je tvar koja sužava krvne žile u tijelu, čime uzrokuje povišenje krvnog tlaka. Val djeluje tako da inhibira djelovanje angiotenzina II. To dovodi do toga da se krvne žile šire, a krvni tlak pada.

Val se može koristiti za liječenje povišenog krvnog tlaka u odraslih te u djece i adolescenata u dobi od 6 do 18 godina. Povišeni krvni tlak povećava opterećenje na srce i arterije. Ako se ne liječi mogu se oštetiti krvne žile u mozgu, srcu i bubrezima, što može dovesti do  moždanog  udara, zatajenja srca ili zatajenja bubrega. Povišeni krvni tlak povećava rizik od srčanog udara. Snižavanje krvnog tlaka na normalnu razinu smanjuje rizik od razvoja ovih bolesti.

Val se može koristiti za liječenje odraslih bolesnika nakon nedavnog srčanog udara (infarkta miokarda). Pod "nedavno" misli se između 12 sati i 10 dana.

Val se može koristiti za liječenje simptomatskog zatajenja srca u odraslih bolesnika. Val se koristi kada se skupina lijekova pod nazivom inhibitori angiotenzin-konvertirajućeg enzima (ACE) (lijek za liječenje zatajenja srca) ne može koristiti ili se može koristiti uz ACE-inhibitore kada se  drugi lijekovi za liječenje zatajenja srca ne mogu koristiti.

Simptomi zatajenja srca uključuju kratki dah i oticanje stopala i nogu zbog nakupljanja tekućine. Do toga dolazi kada srčani mišić ne može pumpati krv dovoljno jako da opskrbi krvlju cijelo tijelo.

Doziranje

Kako uzimati Val?

Uvijek uzimajte ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Osobe s povišenim krvnim tlakom često ne osjećaju nikakve znakove ovog problema. Mnogi se osjećaju kao i obično. Stoga je važno da obavljate planirane posjete liječniku, čak i ako se dobro osjećate.

Vaš liječnik će Vam točno reći koliko Val tableta trebate uzimati. Ovisno o tome kako reagirate na liječenje, Vaš liječnik može predložiti veću ili manju dozu.

Odrasli bolesnici s povišenim krvnim tlakom

Uobičajena doza je 80 mg dnevno. U određenim slučajevima Vaš liječnik može propisati veću dozu (do najviše 320 mg dnevno). Liječnik također može kombinirati Val tablete s drugim lijekom (npr. diuretikom).

Djeca i adolescenti s povišenim krvnim tlakom (6 do 18 godina)

U bolesnika tjelesne težine manje od 35 kg uobičajena doza je 40 mg valsartana jednom dnevno.

Dozu od 40 mg dobijete tako da prepolovite tabletu od 80 mg.

U bolesnika tjelesne težine od 35 kg ili više uobičajena početna doza je 80 mg jednom dnevno.

U nekim slučajevima liječnik može propisati veće doze ovisno o tjelesnoj težini.

Odrasli bolesnici nakon nedavnog srčanog udara

Nakon srčanog udara liječenje obično započinje već nakon 12 sati, obično s niskom dozom od 20 mg dvaput dnevno.

Početnu dozu lijeka od 20 mg dvaput na dan moguće je postići drugim lijekom dostupnim na tržištu koji sadrži valsartan u potrebnoj dozi.

Vaš će liječnik postupno povećavati ovu dozu tijekom nekoliko tjedana do najviše 160 mg dvaput dnevno.

Konačna doza ovisi o individualnoj podnošljivosti bolesnika.

Val se može primjenjivati zajedno s drugom terapijom za srčani udar, a Vaš će liječnik odlučiti koje je liječenje prikladno za Vas.

Odrasli bolesnici sa zatajenjem srca

Liječenje obično započinje s 40 mg dva puta na dan.

Dozu od 40 mg dobijete tako da prepolovite tabletu od 80 mg.

Vaš će liječnik postupno povećavati dozu tijekom nekoliko tjedana do najviše 160 mg dva puta na dan.

Konačna doza ovisi o individualnoj podnošljivosti bolesnika.

Val se može primjenjivati zajedno s drugom terapijom za zatajenje srca, a Vaš će liječnik odlučiti koje je liječenje prikladno za Vas.

Val možete uzimati zajedno s hranom ili bez nje. Val popijte s čašom vode. Val uzimajte svaki dan u otprilike isto vrijeme.

Ako uzmete više Val tableta nego što ste trebali

Kod teške omaglice i/ili nesvjestice odmah legnite i obratite se svom liječniku. Ukoliko ste slučajno uzeli više tableta nego što je liječnik propisao, odmah obavijestite svog liječnika ili se javite najbližoj hitnoj medicinskoj službi. Ponesite sa sobom tablete ili uputu o lijeku, kako bi zdravstveni djelatnici kojima ste se obratili znali točno koji ste lijek uzeli.

Ako ste zaboravili uzeti Val tablete

Ako ste zaboravili uzeti dozu, uzmite je čim se sjetite. Međutim, ako je uskoro vrijeme za sljedeću dozu, preskočite propuštenu dozu. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili propuštenu dozu.

Ako prestanete uzimati Val tablete

Prekid liječenja Val tabletama može pogoršati Vašu bolest. Ne prekidajte s uzimanjem lijeka, osim ako Vam to ne kaže Vaš liječnik.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Mjere opreza

Nemojte uzimati Val:

 • ako ste alergični na valsartan ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka
 • ako imate tešku bolest jetre
 • ako ste trudni više od 3 mjeseca (također je bolje izbjegavati VAL u ranoj trudnoći – vidjeti dio Trudnoća)
 • ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje krvnog tlaka koji sadrži aliskiren.

Ako se bilo što od gore navedenog odnosi na Vas, nemojte uzeti lijek već se obratite svom liječniku.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku prije nego uzmete Val:

 • ako imate bolest jetre
 • ako imate tešku bolest bubrega ili ste na dijalizi
 • ako bolujete od suženja bubrežne arterije
 • ako Vam je nedavno izvršeno presađivanje bubrega (primili ste novi bubreg)
 • ako se liječite nakon srčanog udara ili zbog simptomatskog zatajivanja srca, Vaš će liječnik možda provjeriti funkciju Vaših bubrega
 • ako imate tešku srčanu bolest, a da to nije zatajenje srca ili srčani udar
 • ako ste tijekom uzimanja drugih lijekova (uključujući ACE inhibitore) iskusili oticanje jezika i lica uzrokovano alergijskom reakcijom koja se zove angioedem, obavijestite svog liječnika. Ako se navedeni simptomi pojave tijekom uzimanja Val tableta, odmah prestanite uzimati Val i nemojte ga više nikad uzimati. Također pogledajte dio Moguće nuspojave.
 • ako uzimate lijekove koji povećavaju količinu kalija u Vašoj krvi. Oni uključuju nadomjestke kalija ili zamjene za sol koje sadrže kalij, lijekove koji štede kalij i heparin. U tom slučaju može biti potrebno u redovitim razmacima kontrolirati kalij u krvi.
 • ako imate manje od 18 godina i uzimate Val u kombinaciji s drugim lijekovima koji inhibiraju renin–angiotenzin-aldosteronski sustav (lijekove koji snižavaju krvni tlak), Vaš će liječnik možda provjeriti funkciju Vaših bubrega i kontrolirati kalij u krvi u redovitim razmacima
 • ako bolujete od aldosteronizma. To je bolest kod koje Vaše nadbubrežne žlijezde stvaraju previše hormona aldosterona. U tom slučaju, primjena Val tableta se ne preporučuje.
 • ako ste izgubili puno tekućine (dehidrirali) zbog proljeva, povraćanja ili visokih doza lijekova za mokrenje(diuretika)
 • obavezno obavijestite svog liječnika ako mislite da ste trudni (ili planirate trudnoću). Val se ne preporučuje u ranoj trudnoći te se ne smije uzimati ako ste trudni više od 3 mjeseca, jer može ozbiljno štetiti Vašem djetetu ako se koristi u toj fazi (vidjeti dio Trudnoća).
 • ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka:
 • ACE inhibitor (primjerice enalapril, lisinopril, ramipril), osobito ako imate bubrežne tegobe povezane sa šećernom bolešću.
 • aliskiren
 • ako se liječite ACE inhibitorom zajedno s određenim drugim lijekovima za liječenje zatajenja srca, koji se nazivaju antagonistima mineralokortikoidnih receptora (MRA) (primjerice spironolakton, eplerenon) ili beta blokatorima (primjerice metoprolol).

Liječnik Vam može provjeravati bubrežnu funkciju, krvni tlak i količinu elektrolita (npr. kalija) u krvi u redovitim intervalima.

Vidjeti također informacije pod naslovom „Nemojte uzimati Val“.

Drugi lijekovi i Val

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ste nedavno uzimali ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Uzimanje Val tableta s nekim drugim lijekovima može utjecati na terapijski učinak. Može biti potrebno promijeniti dozu, poduzeti druge mjere opreza ili u nekim slučajevima prestati uzimati  jedan od lijekova.

To se posebno odnosi na sljedeće lijekove:

 • druge lijekove koji snižavaju krvni tlak, posebno lijekove za mokrenje(diuretike)
 • lijekove koji povećavaju količinu kalija u krvi. Oni uključuju nadomjestke kalija ili zamjene za sol koje sadrže kalij, lijekove koji štede kalij i heparin.
 • određenu vrstu lijekova protiv bolova koji se zovu nesteroidni protuupalni lijekovi (NSAIL-i)
 • neke antibiotike (rifampicinska skupina antibiotika), lijekovi koji se primjenjuju za sprječavanje odbacivanja organa nakon transplatacije (ciklosporin) ili antivirusni lijekovi koji se koriste za liječenje HIV infekcije i AIDS-a (ritonavir). Ovi lijekovi mogu pojačati učinak Val tableta.
 • litij, lijek koji se koristi za liječenje nekih vrsta psihičkih bolesti.

Liječnik će Vam možda morati promijeniti dozu i/ili poduzeti druge mjere opreza:

Ako uzimate ACE inhibitor ili aliskiren (vidjeti također informacije pod naslovom „Nemojte uzimati Val” i „Upozorenja i mjere opreza”).

Ako se liječite ACE inhibitorom zajedno s određenim drugim lijekovima za liječenje zatajenja srca, koji su poznati kao antagonisti mineralokortikoidnih receptora (MRA) (primjerice spironolakton, eplerenon) ili beta blokatorima (primjerice metoprolol).

Uzimanje hrane i pića s Val tabletama

Val možete uzimati s ili bez hrane.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Vaš liječnik će Vas u pravilu savjetovati da prestanete uzimati Val tablete prije trudnoće ili čim saznate da ste trudni te će Vas savjetovati da uzmete drugi lijek umjesto Val tableta. Val tablete se ne preporučuju u ranoj trudnoći, te se ne smiju uzimati ako ste trudni više od tri mjeseca, jer mogu ozbiljno štetiti djetetu ako se koriste nakon trećeg mjeseca trudnoće.

Val tablete se ne preporučuju majkama koje doje, a ako želite dojiti liječnik može odrediti drugu terapiju, posebno ako je dijete novorođenče ili je prijevremeno rođeno.

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego što uzmete bilo koji lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Prije nego počnete voziti automobil, koristiti alate ili strojeve te obavljati druge aktivnosti koje zahtijevaju koncentraciju, svakako morate znati kako Val tablete utječu na Vas. Kao i mnogi drugi lijekovi za liječenje povišenog krvnog tlaka i Val tablete u rijetkim slučajevima mogu uzrokovati omaglicu i utjecati na sposobnost koncentracije.

Važne informacije o nekim sastojcima Val tableta

Val tablete sadrže laktozu. Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Ove nuspojave se mogu javiti s određenom učestalošću koja se definira na sljedeći način:

 • Vrlo često: mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba
 • Često: mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba
 • Manje često: mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba
 • Rijetko: mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba
 • Vrlo rijetko: mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba
 • Nepoznato: učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka.

Neke nuspojave mogu biti ozbiljne i zahtijevaju hitnu liječničku pomoć:

Odmah se javite liječniku ako osjetite simptome angioedema, poput:

 • otekline lica, jezika ili grla
 • otežanog gutanja
 • koprivnjače i otežanog disanja.

Ostale nuspojave uključuju:

Često:

 • omaglica
 • sniženi krvni tlak s ili bez simptoma poput omaglice i nesvjestice kod ustajanja
 • smanjena funkcija bubrega (znakovi oštećenja bubrega).

Manje često:

 • angioedem (vidjeti dio „Neki simptomi zahtijevaju hitnu liječničku pomoć“)
 • iznenadan gubitak svijesti (sinkopa)
 • osjećaj da Vam se vrti (vrtoglavica)
 • jako smanjena funkcija bubrega (znakovi akutnog zatajenja bubrega)
 • grčenje mišića, nepravilan srčani ritam (znakovi hiperkalemije)
 • kratki dah, otežano disanje u ležećem položaju, oteklina stopala ili nogu (znakovi zatajenja srca)
 • glavobolja
 • kašalj
 • bol u trbuhu
 • mučnina
 • proljev
 • umor
 • slabost.

Nepoznato:

 • alergijske reakcije uz osip, svrbež i koprivnjaču; simptomi vrućice, otečeni zglobovi i bol u zglobovima, bol u mišićima, otečeni limfni čvorovi i/ili simptomi nalik gripi (znakovi serumske bolesti)
 • ljubičasto-crvene pjege, vrućica, svrbež (znakovi upale krvnih žila također poznato kao vaskulitis)
 • neuobičajeno krvarenje ili pojava modrica (znakovi trombocitopenije)
 • bolovi u mišićima (mialgija)
 • vrućica, grlobolja ili čirevi u ustima zbog infekcija (simptomi snižene razine leukocita također poznato kao neutropenija)
 • sniženje razine hemoglobina i sniženje udjela eritrocita u krvi (što može, u teškim slučajevima, dovesti do anemije)
 • povišenje razine kalija u krvi (koje može, u teškim slučajevima, dovesti do grčenja mišića, nepravilnog srčanog ritma)
 • porast vrijednosti pokazatelja jetrene funkcije (što može ukazivati na oštećenje jetre), uključujući povišenje bilirubina u krvi (koje može, u teškim slučajevima, dovesti do žutila kože i očiju)
 • povišenje razine dušika iz ureje u krvi i povišenje razine kreatinina u serumu (što može ukazivati na nepravilnu funkciju bubrega)
 • niska razina natrija u krvi (što može, u teškim slučajevima, potaknuti umor, zbunjenost, trzanje mišića i/ili konvulzije).

Učestalost nekih nuspojava može se razlikovati ovisno o Vašem stanju. Na primjer, nuspojave poput omaglice i smanjene funkcije bubrega bile su rjeđe u bolesnika liječenih zbog povišenog krvnog tlaka nego u bolesnika liječenih zbog zatajivanja srca ili nakon nedavnog srčanog udara.

Nuspojave u djece i adolescenata slične su nuspojavama uočenima u odraslih bolesnika.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Preuzmite uputu u lijeku u PDF formatu.
Napomena

Sve informacije o lijekovima i homeopatskim proizvodima sadržane na ovim stranicama su namijenjene zdravstvenim djelatnicima u RH.

Svaka osoba koja je dobila pristup podacima na ovim stranicama snosi potpunu odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ove stranice.

Što su lijekovi na recept?

Većinu lijekova treba uzimati pod nadzorom liječnika.

Oni su namijenjeni bolesnicima, za određeno stanje organizma i zato moraju biti propisani od liječnika na recept.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijekupriloženu u ambalaži. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.