Alternativna medicina

Objašnjenje

Način liječenja baziran na filozofiji, iskustvu i tradiciji.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Alternativna medicina