Alternativna medicina

Objašnjenje pojma Alternativna medicina:


Način liječenja baziran na filozofiji, iskustvu i tradiciji.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Alternativna medicina