Anaerobne vježbe

Objašnjenje pojma Anaerobne vježbe:


Kratke, intenzivne vježbe kada mišić energiju dobiva iz glukoze bez prisutnosti kisika, a kao produkt metabolizma mišića nastaje mliječna kiselina. Primjer je dizanje utega.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Anaerobne vježbe