Anamneza

Objašnjenje pojma Anamneza:


Skup podataka koje bolesnik navodi liječniku. Obično su to podaci vezani uz preboljene, sadašnje i obiteljske tegobe, životne prilike i navike, te svi drugi podaci koji mogu biti značajni za postavljanje dijagnoze, ali i izbor odgovarajućeg liječenja.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Anamneza