Artralgija

Objašnjenje

Bol u zglobu.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.175