Autizam

Objašnjenje

Autizam je biološki poremećaj mozga koji oštećuje komunikaciju i društvene vještine. Povlačenje cjelokupnog duševnog života čovjeka u vlastiti unutašnji svijet, u koji se gotovo ne može prodrijeti jer bolesnik živi u njemu bez kontakta s vanjskom realnošć

  • Broj pojmova u rječniku: 2.175

Članci sa pojmom: Autizam