Fallotova tetralogija

Objašnjenje pojma Fallotova tetralogija:


Prirođena srčana greška. Sastoji se od: ventrikularnog septalnog defekta, stenoze pulmonalne arterije, jašuće aorte i hipertrofije desnog ventrikula (klijetke).

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173