Hidatidne ciste

Objašnjenje pojma Hidatidne ciste:


Ciste koje sadrže tekućinu i ličinke trakavice.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173