Hiperemeza

Objašnjenje pojma Hiperemeza:


U trudnoći, jutarnje mučnine.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173