Hipotalamus

Objašnjenje pojma Hipotalamus:


Dio mozga koji sukladno informacijama prikupljenima preko receptora u organima tijela upravlja radom hipofize.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Hipotalamus