OB Gospić

Adresa: Kaniška 111

Grad/mjesto: Gospić ,

Kontakt osoba: Darko Milinović, dr.med.

Telefon: 053 57 24 33

Fax: 053 57 29 17

E-mail: opca.bolnica.gospic@gs.t-com.hr

Web: http://www.obgospic.hr

Lokacija

Pretraživanje adresara

Joナ。 iz kategorije

Sponzorski ト考anci