Gastal tablete

Sve informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima isključivo su informativne prirode. Svrha objavljenih informacija nije davanje potpunih informacija o primjeni, doziranju, mjerama opreza, uputama, upozorenjima i mogućim nuspojavama, interakcijama s drugima lijekovima i alergijskim reakcijama.

Napomena
Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svoj liječnika ili ljekarnika.
Opis
Gastal tablete

Što Gastal sadrži?

Djelatne tvari su: aluminijev hidroksid-magnezijev karbonat gel (450 i magnezijev hidroksid (300 mg).

Pomoćne tvari: manitol, sorbitol, laktoza hidrat, kukuruzni škrob, natrijev ciklamat, saharin natrij, talk, magnezijev stearat, aroma: pepermint. Svaka tableta sadrži 50 mg sorbitola, 30 mg laktozehidrata.

Kako Gastal izgleda i sadržaj pakiranja?

Gastal tablete su bijele, okrugle tablete s glatkom površinom i ukošenih rubova.

Gastal je dostupan u pakiranjima od 24 ili 48 tableta u blisteru, u kutiji.

Kako čuvati Gastal?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji ili blisteru iza „Rok valjanosti“, odnosno „EXP“.

Rok valjanosti se odnosi na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad.

Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite.

Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Primjena

Što je Gastal i za što se koristi?

Gastal sadrži djelatne tvari aluminijev hidroksid-magnezijev karbonat gel i magnezijev hidroksid. Ovaj lijek pripada skupini lijekova koji se koriste za smanjivanje pretjerane kiselosti želučanog soka i nazivaju se antacidi.

Želučana kiselina potrebna je u procesu probave ali ako se izlučuje prekomjerno može izazvati niz neugodnih simptoma u probavnom sustavu. Gastal se koristi za kratkotrajno ublažavanje simptoma povećane kiselosti u želucu i želučanih tegoba (npr. žgaravice) koje su njome izazvane. Ovaj lijek je namijenjen za liječenje odraslih i djece starije od 12 godina.

Doziranje

Kako uzimati Gastal?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

 • Preporučena doza je 1 do 2 Gastal tablete, četiri do šest puta na dan, ako Vaš liječnik ne odredi drugačije.
 • Tijekom 24 sata ne smijete uzeti više od 8 tableta.
 • Gastal je najbolje uzeti približno jedan sat nakon obroka i navečer prije spavanja.
 • Protiv žgaravice možete uzeti jednak broj tableta, bez obzira na obrok.
 • Gastal tablete nemojte gristi niti gutati čitave, već ih polako rastopite u ustima.
 • Ako uzimate druge lijekove preporučuje se da iste uzmete najmanje 1 sat prije ili nakon uzimanja antacida (pogledajte dio Drugi lijekovi i Gastal).
 • Gastal ne smijete uzimati neprekidno dulje od 6 dana bez savjetovanja s liječnikom.

Primjena u djece i adolescenata

Dijete u dobi od 12 godina smije uzeti dozu jednaku dozi za odrasle ali se preporučuju manje doze i tijekom kraćeg razdoblja.

Ako uzmete više Gastala nego što ste trebali

U slučaju predoziranja ili slučajnog uzimanja prevelike količine lijeka odmah se javite svom liječniku, ljekarniku ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi. Molimo ponesite preostali lijek ili pakiranje. Mogući simptomi predoziranja su zatvor, proljev, bol u trbuhu, povraćanje.

Ako ste zaboravili uzeti Gastal

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Mjere opreza

Nemojte uzimati Gastal:

 • ako bolujete od teške bolesti bubrega (zatajenja),
 • ako ste preosjetljivi na soli aluminija i magnezija ili neki drugi sastojak ovog lijeka,
 • ako imate hipofosfatemiju (sniženu koncentraciju fosfata u krvi).

Upozorenja i mjere opreza

Ovaj lijek ne smije se uzimati neprekidno dulje od 6 dana bez savjetovanja s liječnikom.

Ukoliko se simptomi javljaju povremeno i postoji potreba za čestom primjenom lijeka, potrebno je potražiti savjet liječnika. Nakon što popijete jednu kutiju ovog lijeka nemojte uzimati drugu kutiju bez savjetovanja s liječnikom ili ljekarnikom. Produljena primjena antacida može prikriti simptome ozbiljnijeg stanja, poput karcinoma u gastrointestinalnom sustavu.

Budite posebno oprezni s Gastalom:

 • ako imate bitno smanjenu tjelesnu masu,
 • ako imate oštećenu funkciju bubrega,
 • ako ste trudni ili dojite,
 • ako ste na dijeti s ograničenim unosom fosfata.

Djeca

Ovaj lijek nije namijenjen za primjenu u djece mlađe od 12 godina.

Drugi lijekovi i Gastal

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Ovaj lijek može pojačati ili umanjiti djelovanje drugih istodobno primijenjenih lijekova. To se posebno odnosi na lijekove za:

 • liječenje poremećaja tlaka i rada srca (npr. atenolol, metoprolol, digoksin),
 • liječenje anemije (npr. pripravci željeza),
 • liječenje povećane kiselosti u želucu (npr. ranitidin),
 • liječenje malarije (npr. klorokin),
 • liječenje bolesti kostiju (npr. bifosfonati),
 • liječenje bolesti bubrega (npr. citrati),
 • liječenje tuberkuloze (npr. izoniazid, rifampicin),
 • liječenje raznih infekcija (npr. fluorokinolone, tetraciklinski antibiotici, ketokonazol, rifampicin),
 • liječenje upale i boli nesteroidnim lijekovima (naproksen, acetilsalicilatnu kiselinu), vitamine, fluoride,
 • liječenje Parkinsonove bolesti (npr. levodopa),
 • liječenje psihičkih poremećaja (npr. klorpromazin),
 • liječenje bolesti štitne žlijezde (npr. levotiroksin),
 • liječenje povišenih masnoća u krvi (npr. rosuvastatin).

Te lijekove potrebno je uzimati najmanje 2 sata nakon ili 1 sat prije Gastala.

Općenita je preporuka da se drugi lijekovi ne uzimaju istodobno s Gastalom ili da se uzmu najmanje 1 sat prije ili nakon uzimanja Gastala.

Gastal s hranom

Ovaj lijek je najbolje uzeti približno jedan sat nakon obroka i navečer prije spavanja. Protiv žgaravice možete uzeti jednak broj tableta, bez obzira na obrok.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Gastal se smije primjenjivati tijekom trudnoće i dojenja samo ukoliko je neophodno i u skladu s preporukom liječnika.

Upravljanje s vozilima i strojevima

Ovaj lijek ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Gastal sadrži laktoza hidrat i sorbitol

Gastal sadrži laktoza hidrat i sorbitol. Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Ovaj lijek se općenito dobro podnosi. Kod uzimanja tableta u preporučenim dozama, rijetko se mogu javiti nuspojave.

Sljedeće su nuspojave zabilježene s primjenom Gastala:

Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

 • alergijske reakcije (svrbež, koprivnjača, oticanje kapaka, lica, usana ili jezika, teškoće s disanjem ili gutanjem).

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti na temelju dostupnih podataka):

 • mučnina, proljev, zatvor
 • smanjena količina fosfata u tijelu (hipofosfatemija)
 • povećane količine magnezija u tijelu (hipermagnezemija)
 • povećane količine aluminija u tijelu (hiperaluminemija).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Preuzmite uputu u lijeku u PDF formatu.

Što su bezreceptni lijekovi?

Lijekovi koji su dokazano sigurni za uporabu u samoliječenju, dakle za koje ne treba prethodna liječnička preporuka, mogu se u ljekarnama nabaviti bez recepta.

Izdavanje manjeg broja takvih lijekova dozvoljeno je i u drogerijama.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku priloženu u ambalaži. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.

Sponzorski članci