MaxiRino Plus 1,0 mg/ml + 50 mg/ml sprej za nos, otopina

Sve informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima isključivo su informativne prirode. Svrha objavljenih informacija nije davanje potpunih informacija o primjeni, doziranju, mjerama opreza, uputama, upozorenjima i mogućim nuspojavama, interakcijama s drugima lijekovima i alergijskim reakcijama.

Napomena
Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svoj liječnika ili ljekarnika.
Opis

Što MaxiRino Plus sadrži?

Djelatne tvari su ksilometazolin klorid i dekspantenol.

Jedna doza (što je jednako 0,1 ml otopine) sadrži 0,1 mg ksilometazolin klorida i 5 mg dekspantenola.

1 ml otopine sadrži: ksilometazolin klorid 1 mg i dekspantenol 50 mg.

Drugi sastojci su: kalijev dihidrogenfosfat, natrijev hidrogenfosfat, voda za injekcije

Kako MaxiRino Plus izgleda i sadržaj pakiranja?

Jedna bočica sa 10 ml otopine sadrži ne manje od 90 jednostrukih doza.

MaxiRino Plus 1 mg/ml + 50 mg/ml je bistra, skoro bezbojna otopina dostupna u smeđoj staklenoj ili plastičnoj bočici, koja sadrži 10 ml otopine i zatvorena je pumpicom raspršivača s adapterom za nos i zaštitnim poklopcem.

Kako čuvati MaxiRino Plus?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji ili naljepnici bočice iza oznake „EXP“.

Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtjeva posebne uvjete čuvanja.

Nakon prvog otvaranja, MaxiRino Plus je potrebno potrošiti u roku od 6 mjeseci.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad.

Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite.

Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Primjena

Što je MaxiRino Plus i za što se koristi?

MaxiRino Plus sadrži djelatne tvari ksilometazolinklorid i dekspantenol. Ksilometazolin, koji sužava krvne žile, smanjuje otečenost sluznice nosa. Također sadrži djelatnu tvar dekspantenol, derivat vitamina pantotenske kiseline koji potiče zacjeljivanje i štiti sluznicu.

Za smanjenje otečenosti sluznice nosa u bolesnika s rinitisom te kao potporno liječenje kod zacjeljivanja rana (lezija) na koži i sluznici, kod paroksizmalne rinoreje odnosno curenja iz nosa bez alergijskog uzroka (vazomotorni rinitis) te za liječenje otežanog disanja kroz nos nakon operacije nosa.

Za primjenu u djece u dobi iznad 6 godina i odraslih.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 7 dana.

Doziranje

Kako uzimati MaxiRino Plus?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Osim ako liječnik ne propiše drukčije, uobičajena doza za odrasle i djecu stariju od 6 godina je 1 doza spreja MaxiRino Plus u svaku nosnicu, prema potrebi, ali najviše do 3 puta na dan.

Doza ovisi o individualnoj osjetljivosti i kliničkom učinku.

Način primjene

Ovaj je lijek namijenjen za primjenu u nos. Nakon što ste skinuli zaštitni poklopac, umetnite otvor raspršivača u nosnicu i jednom pritisnite pumpicu. Lagano udišite kroz nos tijekom primjene. Nakon primjene, pažljivo obrišite mlaznicu čistom papirnatom maramicom i ponovno stavite zaštitni poklopac.

Napomene

Prije prve primjene – te nakon prekida liječenja duljeg od 7 dana – pumpicu je potrebno pritisnuti nekoliko puta dok se ne dobije jednolična maglica. Kod narednih je primjena sprej s odmjernim dozama odmah spreman za uporabu.

Bolesnicima se preporučuje da prije primjene lijeka ispušu nos. Posljednju dozu svakog dana liječenja se preporuča uzeti prije odlaska na spavanje.

Iz higijenskih razloga i kako bi se izbjegle infekcije, samo jedna osoba smije koristiti istu bočicu sa sprejem.

Trajanje primjene

MaxiRino Plus ne smije se koristiti dulje od 7 dana, osim ako liječnik ne propiše drukčije. Prije ponovne primjene potreban je razmak od nekoliko dana.

Za trajanje primjene u djece, uvijek se mora za savjet obratiti liječniku.

Kronična primjena može dovesti do kroničnog oticanja te do oštećenja sluznice nosa.

Bolesnici s povišenim očnim tlakom (glaukomom, osobito glaukomom uskog kuta) prije primjene ovog lijeka se moraju savjetovati sa svojim liječnikom.

Ako mislite da MaxiRino Plus djeluje prejako ili preslabo, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ako uzmete više lijeka MaxiRino Plus nego što ste trebali

U slučaju predoziranja ili ako se lijek slučajno proguta, mogu se javiti sljedeći učinci:

 • Sužene zjenice (mioza), proširene zjenice (midrijaza), vrućica, znojenje, bljedilo, plavo obojane usnice (cijanoza), mučnina, napadaji (konvulzije), kardiovaskularni poremećaji, npr. poremećaji srčanog ritma (tahikardija- ubrzan rad srca, bradikardija- usporen rad srca, srčane aritmije), cirkulatorni kolaps, srčani arest (prestanak rada srca), povišeni krvni tlak (hipertenzija); plućni poremećaji (edem pluća, poremećaji disanja), mentalni poremećaji. Nadalje, mogu se javiti i pospanost, pad tjelesne temperature, usporeni puls srca, pad krvnog tlaka nalik na šok, prestanak disanja i gubitak svijesti (koma).

U slučaju sumnje na predoziranje, odmah se javite liječniku, koji će započeti potrebno liječenje.

Ako ste zaboravili uzeti MaxiRino Plus

Ne uzimajte dvostruku dozu kako biste nadoknadili onu koju ste zaboravili, već lijek nastavite koristiti u skladu s uputama.

Mjere opreza

Nemojte uzimati MaxiRino Plus:

 • ako ste alergični na ksilometazolin klorid ili dekspantenol ili neki drugi sastojak ovog lijeka.
 • ako imate suhi rinitis (oblik kroničnog rinitisa koji uzrokuje suhu upalu sluznice nosa uz stvaranje krasta).
 • ako ste nedavno bili podvrgnuti neurokirurškom zahvatu (transfenoidalnoj hipofizektomiji ili nekom drugom zahvatu tijekom kojeg je moždana ovojnica izložena).
 • u djece od 6 godina starosti i mlađe.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete MaxiRino Plus:

 • ako uzimate određene lijekove za liječenje depresije koji su poznati kao inhibitori monoamino oksidaze (MAO inhibitori) ili druge lijekove koji mogu povećati krvni tlak (npr. doksapram, ergotamin, oksitocin).
 • ako uzimate lijekove koji snižavaju krvni tlak (npr. metildopa).
 • ako imate povišeni očni tlak, osobito ako imate glaukom uskog kuta.
 • ako imate koronarnu srčanu bolest ili povišeni krvni tlak(hipertenziju).
 • ako imate tumor srži nadbubrežne žlijezde (feokromocitom).
 • ako imate metaboličke poremećaje kao što su pojačana aktivnost štitne žlijezde (hipertireoza) ili šećerna bolest.
 • ako imate metabolički bolest - porfiriju (metabolički poremećaj koji zahvaća kožu i/ili živčani sustav).
 • ako imate povećanu prostatu (hiperplaziju prostate).

Kod kroničnog rinitisa, potreban je nadzor liječnika jer primjena MaxiRino Plus spreja za nos može dovesti do oštećenja sluznice nosa (tkiva u nosu).

Djeca

MaxiRino Plus ne smije se koristiti u djece od 6 godina starosti i mlađe. Za dobnu skupinu djece od 2 do 6 godina, postoje prikladni sprejevi za nos s nižim sadržajem ksilometazolina (djelatne tvari koja smanjuje otečenost sluznice nosa).

Mora se izbjegavati dugotrajna primjena i predoziranje, posebno u djece. Primjena visokih doza mora biti uz liječnički nadzor.

Drugi lijekovi i MaxiRino Plus

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Istodobna primjena lijeka MaxiRino Plus i određenih lijekova npr. lijekova za liječenje depresije (inhibitora monoaminooksidaze tipa tranilcipromina ili tricikličkih antidepresiva) kao i lijekova koji potencijalno mogu povisiti krvni tlak (npr. doksapram, ergotamin, oksitocin) može dovesti do porasta krvnog tlaka zbog učinka na kardiovaskularne funkcije.

Ovaj lijek se ne smije kombinirati s lijekovima koji snižavaju krvni tlak (npr. metildopa), zbog mogućeg vazopresornog učinka ksilometazolina (odnosno učinka na povišenje krvnog tlaka).

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

MaxiRino se može koristiti tijekom trudnoće prema uputama ne dulje od tjedan dana.

Nije poznato izlučuju li se ksilometazolin i dekspantenol, djelatne tvari MaxiRino Plusa, u majčino mlijeko. Ne može se isključiti rizik za dojenče. Potrebno je donijeti odluku bilo o prestanku dojenja ili o prestanku primjene/suzdržavanju od primjene kombinacije ksilometazolin klorida/dekspantenola, uzimajući pritom u obzir korist dojenja za dijete te korist liječenja za majku.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ne očekuje se smanjenje sposobnosti upravljanja vozilima i strojevima ako se lijek koristi u skladu s uputama.

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Sljedeće kategorije koriste se u navođenju učestalosti nuspojava:

Vrlo često:

mogu se javiti u više od 1 na 10 bolesnika

Često:

mogu se javiti u do 1 na 10 bolesnika

Manje često:

mogu se javiti u do 1 na 100 bolesnika

Rijetko:

mogu se javiti u do 1 na 1000 bolesnika

Vrlo rijetko:

mogu se javiti u do 1 na 10 000 bolesnika

Nepoznato:

ne može se procijeniti iz dostupnih podataka

Moguće nuspojave

Poremećaji imunološkog sustava:

Manje često: alergijske reakcije (reakcije preosjetljivosti) (oticanje kože i sluznica, kožni osip, svrbež)

Psihijatrijski poremećaji:

Vrlo rijetko: uznemirenost, nesanica, halucinacije- vidjeti, čuti ili osjećati stvari koje nisu prisutne (osobito u djece)

Poremećaji živčanog sustava

Vrlo rijetko: umor (omamljenost, sedacija), glavobolja, konvulzije (osobito u djece)

Srčani poremećaji

Rijetko: osjećaj lupanja srca (palpitacije), ubrzani rad srca (tahikardija)

Vrlo rijetko: poremećaji srčanog ritma (aritmije)

Krvožilni poremećaji:

Rijetko: povišenje krvnog tlaka (hipertenzija)

Poremećaji dišnog sustava, prsišta i sredoprsja:

Vrlo rijetko: pojačano oticanje sluznice nakon prestanka liječenja, krvarenje iz nosa

Nepoznato: peckanje i suhoća nosne sluznice, kihanje

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Preuzmite uputu u lijeku u PDF formatu.

Što su bezreceptni lijekovi?

Lijekovi koji su dokazano sigurni za uporabu u samoliječenju, dakle za koje ne treba prethodna liječnička preporuka, mogu se u ljekarnama nabaviti bez recepta.

Izdavanje manjeg broja takvih lijekova dozvoljeno je i u drogerijama.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku priloženu u ambalaži. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.

Sponzorski članci