Articel-Am tablete

Sve informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima isključivo su informativne prirode. Svrha objavljenih informacija nije davanje potpunih informacija o primjeni, doziranju, mjerama opreza, uputama, upozorenjima i mogućim nuspojavama, interakcijama s drugima lijekovima i alergijskim reakcijama.

Napomena
Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svoj liječnika ili ljekarnika.
Opis

Što Articel-Am sadrži?

Djelatne tvari su perindopriltosilat i amlodipin.

Jedna tableta sadrži 5 mg perindopriltosilata što odgovara 3,4 mg perindoprila i 6,935 mg amlodipinbesilata što odgovara 5 mg amlodipina.

Jedna tableta sadrži 5 mg perindopriltosilata što odgovara 3,4 mg perindoprila i 13,87 mg amlodipinbesilata što odgovara 10 mg amlodipina.

Jedna tableta sadrži 10 mg perindopriltosilata što odgovara 6,8 mg perindoprila i 6,935 mg amlodipinbesilata što odgovara 5 mg amlodipina.

Jedna tableta sadrži 10 mg perindopriltosilata što odgovara 6,8 mg perindoprila i 13,87 mg amlodipinbesilata što odgovara 10 mg amlodipina

Drugi sastojci su natrijev hidrogenkarbonat (E500), povidon K 30, laktoza hidrat, kukuruzni škrob, mikrokristalična celuloza (E460), natrijev škroboglikolat vrste A, magnezijev stearat (E572) i bezvodni kalcijev hidrogenfosfat(E341)

Kako Articel-Am izgleda i sadržaj pakiranja?

Articel-Am 5 mg/5 mg tablete su bijele, ovalne, bikonveksne tablete, s utisnutom oznakom „5/5“ na jednoj strani i bez oznake na drugoj strani.

Articel-Am 5 mg/10 mg tablete su bijele, kvadratne, bikonveksne tablete, s utisnutom oznakom „5/10“ na jednoj strani i bez oznake na drugoj strani.

Articel-Am 10 mg/5 mg tablete su bijele, okrugle, bikonveksne tablete, s utisnutom oznakom „10/5“ na jednoj strani i bez oznake na drugoj strani.

Articel-Am 10 mg/10 mg tablete su bijele, okrugle, bikonveksne tablete, s utisnutom oznakom „10/10“ na jednoj strani i bez oznake na drugoj strani.

Articel-Am pohranjen u spremnicima za tablete dostupan je u veličinama pakiranja od: 5mg/5 mg: 10, 30, 50, 60, 90, 100 i 120 (60x2) tableta.

5 mg/10 mg, 10 mg/5 mg i 10 mg/10 mg: 30, 50, 60, 90, 100 i 120 (60x2) tableta.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Kako čuvati Articel-Am?

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i bočici iza „Rok valjanosti/EXP“.

Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva čuvanje na određenoj temperaturi.

Spremnik za tablete čuvati čvrsto zatvoren radi zaštite od svjetlosti i vlage.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad.

Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite.

Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Primjena

Što je Articel-Am i za što se koristi?

Articel-Am je kombinacija dviju djelatnih tvari, perindoprila i amlodipina.

Articel-Am 5 mg/5 mg tablete sadrže 5 mg perindopriltosilata i 5 mg amlodipina.

Articel-Am 5 mg/10 mg tablete sadrže 5 mg perindopriltosilata i 10 mg amlodipina.

Articel-Am 10 mg/5 mg tablete sadrže 10 mg perindopriltosilata i 5 mg amlodipina.

Articel-Am 10 mg/10 mg tablete sadrže 10 mg perindopriltosilata i 10 mg amlodipina.

Perindopril je ACE-inhibitor (inhibitor konvertaze angiotenzina). Amlodipin je kalcijev antagonist koji pripada skupini lijekova zvanoj dihidropiridini. Djeluju zajedno tako što proširuju i opuštaju krvne žile pa krv kroz njih lakše prolazi i srce lakše održava dobar protok krvi.

Articel-Am propisuje se za liječenje visokog krvnog tlaka (hipertenzije) i/ili stabilne bolesti koronarnih arterija (stanja u kojem je opskrba srca krvlju smanjena ili blokirana).

Bolesnici koji već uzimaju perindopril i amlodipin u odvojenim tabletama mogu umjesto njih uzimati jednu tabletu lijeka Articel-Am koja sadrži oba sastojka.

Doziranje

Kako uzimati Articel-Am?

Uvijek uzmite Articel-Am točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Progutajte tabletu s čašom vode, po mogućnosti u isto doba svakog dana, ujutro prije jela. Liječnik će odrediti točnu dozu lijeka za Vas, a to je obično jedna tableta na dan.

Articel-Am se uobičajeno prepisuje bolesnicima koji već uzimaju perindopril i amlodipin u odvojenim tabletama.

Ako uzmete više lijeka Articel-Am nego što ste trebali

Ako ste uzeli previše tableta, odmah se posavjetujte sa svojim liječnikom ili se javite u najbližu hitnu službu. Najčešći učinak predoziranja je sniženje krvnog tlaka, što može uzrokovati osjećaj omaglice ili nesvjestice. U tom slučaju, može Vam pomoći ako legnete na krevet s nogama na povišenom.

Ako ste zaboravili uzeti Articel-Am

Važno je lijek uzimati svaki dan jer se redovitim uzimanje postiže bolji učinak. Ipak, ako ste zaboravili uzeti Articel-Am, sljedeću dozu uzmite u uobičajeno vrijeme. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Articel-Am

Budući da je liječenje lijekom Articel-Am obično doživotno, posavjetujte se s liječnikom prije nego što prestanete uzimati tablete.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Mjere opreza

Nemojte uzimati Articel-Am

 • Ako ste alergični na perindopril ili na bilo koji ACE-inhibitor ili na amlodipin ili bilo koji drugi antagonist kalcija ili neki drugi sastojak ovoga lijeka.
 • Ako ste trudni više od 3 mjeseca (Articel-Am također je bolje ne uzimati u ranoj trudnoći – vidjeti dio „Trudnoća i dojenje“).
 • Ako ste uočili simptome poput piskanja pri disanju, oticanja lica ili jezika, intenzivnog svrbeža ili jakog kožnog osipa koji su povezani s prethodnim uzimanjem ACE-inhibitora ili ako ste Vi ili član Vaše obitelji primijetili te simptome u bilo kojim drugim okolnostima (stanje koje se naziva angioedema).
 • Ako imate suženje zaliska na aorti (stenoza aorte) ili kardiogeni šok (stanje u kojem srce ne može tijelo opskrbljivati dovoljnom količinom krvi).
 • Ako imate izrazito nizak krvni tlak (hipotenzija).
 • Ako bolujete od zatajenja srca nakon srčanog udara.
 • Ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje krvnog tlaka koji sadrži aliskiren.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego što uzmete Articel-Am ako primijetite bilo što od sljedećeg:

 • Hipertrofičnu kardiomiopatiju (bolest srčanog mišića) ili stenozu bubrežne arterije (suženje arterije koja opskrbljuje bubreg krvlju).
 • Zatajenje srca.
 • Izrazito povišenje krvnog tlaka (hipertenzivna kriza).
 • Bilo koje poteškoće sa srcem.
 • Poteškoće s jetrom.
 • Poteškoće s bubrezima ili ako ste na dijalizi.
 • Kolagenu vaskularnu bolest (bolest vezivnog tkiva), kao što je sistemski eritemski lupus ili sklerodermija.
 • Ako ste na dijeti sa smanjenim unosom soli ili uzimate nadomjeske soli koji sadrže kalij (neophodna je dobro regulirana koncentracija kalija u krvi)
 • Ako ste stariji i Vašu je dozu lijeka potrebno povisiti.
 • Ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka:
  • blokator angiotenzin II receptora (ARB) (nazivaju se i sartanima – primjerice valsartan, telmisartan, irbesartan), osobito ako imate bubrežne tegobe povezane sa šećernom bolešću.
  • aliskiren.
 • Ako uzimate bilo koji od navedenih lijekova, povećan je rizik od nastanka angioedema:
  • racekadotril (primjenjuje se za liječenje proljeva).
  • sirolimus, everolimus, temsirolimus i ostale lijekove koji pripadaju skupini lijekova koji se nazivaju inhibitori mTOR-a (primjenjuju se za sprječavanje odbacivanja presađenih organa).

Liječnik Vam može provjeravati bubrežnu funkciju, krvni tlak i količinu elektrolita (npr. kalija) u krvi u redovitim intervalima.

Vidjeti također informacije pod naslovom „Nemojte uzimati Articel-Am“.

Morate obavijestiti svog liječnika ako ste (ili možete ostati) trudni. Liječenje lijekom Articel-Am ne preporučuje se u ranoj trudnoći te se lijek ne smije uzimati nakon trećeg mjeseca trudnoće jer može ozbiljno naškoditi Vašem djetetu u ovom stadiju razvoja (vidjeti dio „Trudnoća i dojenje“).

Ako uzimate Articel-Am, svog liječnika kao i druge medicinske djelatnike morate također obavijestiti:

 • ako ćete primiti anesteziju i/ili se podvrgnuti većem kirurškom zahvatu.
 • ako ste nedavno imali proljev ili ste povraćali.
 • ako ćete biti podvrgnuti postupku afereze LDL-a (postupak uklanjanja kolesterola iz krvi mehaničkim putem).
 • ako se spremate na postupak desenzibilizacije radi ublažavanja alergijske reakcije na ubode pčela i osa.

Djeca i adolescenti

Ne preporučuje se primjena lijeka Articel-Am u djece i adolescenata.

Drugi lijekovi i Articel-Am

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Primjenu lijeka Articel-Am potrebno je izbjegavati uz:

 • litij (upotrebljava se za liječenje manije ili depresije)
 • estramustin (upotrebljava se u liječenju malignih bolesti)
 • diuretike koji štede kalij (spironolakton, triamteren), pripravke kalija ili nadomjeske soli koji sadržavaju kalij.

Liječnik će Vam možda morati promijeniti dozu i/ili poduzeti druge mjere opreza

Ako uzimate neki blokator angiotenzina II receptora (ARB) ili aliskiren (vidjeti također informacije pod naslovima „Nemojte uzimati Articel-Am“ i „Upozorenja i mjere opreza“).

Drugi lijekovi mogu utjecati na liječenje lijekom Articel-Am. Obavijestite svog liječnika ako uzimate bilo koji od navedenih lijekova:

 • druge lijekove za liječenje visokog tlaka, uključujući diuretike (lijekovi koji povećavaju izlučivanje urina).
 • nesteroidne protuupalne lijekove (npr. ibuprofen) za olakšavanje boli ili visoke doze acetilsalicilatne kiseline.
 • lijekove za liječenje dijabetesa (kao što je inzulin).
 • lijekove za liječenje mentalnih bolesti kao što su depresija, tjeskoba, shizofrenija, itd. (npr. triciklički antidepresivi, antipsihotici, imipraminu slični antidepresivi, neuroleptici).
 • imunosupresive (lijekovi koji smanjuju obrambeni mehanizam organizma) koji se upotrebljavaju za liječenje autoimunih bolesti ili nakon transplantacije (npr. ciklosporin)
 • alopurinol (za liječenje gihta).
 • prokainamid (za liječenje nepravilnih srčanih otkucaja).
 • vazodilatatore, uključujući nitrate (lijekovi koji šire krvne žile).
 • heparin (lijek koji se upotrebljava za razrjeđivanje krvi).
 • efedrin, noradrenalin ili adrenalin (lijekovi koji se koriste u stanjima izrazito niskog tlaka, šoka ili astme).
 • baklofen ili dantrolen (infuzija) koji se oba upotrebljavaju za liječenje mišićne ukočenosti u bolestima kao što je multipla skleroza; dantrolen se također upotrebljava za liječenje maligne hipertermije za vrijeme anestezije (simptomi uključuju visoku temperaturu i ukočenost mišića).
 • neke antibiotike kao što su rifampicin, eritromicin, klaritromicin (za infekcije koje uzrokuju bakterije).
 • antiepileptike kao što su karbamazepin, fenobarbital, fenitoin, fosfenitoin, primidon.
 • itrakonazol, ketokonazol (lijekovi koji se upotrebljavaju za liječenje gljivičnih infekcija).
 • alfa-blokatore koji se upotrebljavaju za liječenje povećane prostate kao što su prazosin, alfuzosin, doksazosin, tamsulosin, terazosin.
 • amifostin (upotrebljava se za prevenciju ili smanjivanje nuspojava koje mogu prouzročiti onkološki lijekovi ili zračenje).
 • kortikosteroide (upotrebljavaju se za liječenje različitih stanja, uključujući teški oblik astme i reumatoidni artritis).
 • soli zlata, posebno kod intravenske primjene (upotrebljavaju se za liječenje simptoma reumatoidnog artritisa).
 • ritonavir, indinavir, nelfinavir (takozvani inhibitori proteaze koji se koriste za liječenje HIV- a).
 • simvastatin (koristi se za snižavanje razine kolesterola).
 • lijekove koji se često primjenjuju u liječenju proljeva (racekadotril) ili za sprječavanje odbacivanja presađenih organa (sirolimus, everolimus, temsirolimus i drugi lijekovi koji pripadaju skupini koja se naziva inhibitori mTOR-a). Vidjeti dio „Upozorenja i mjere opreza“
 • takrolimus (upotrebljava se za kontrolu imunološkog odgovora vašeg tijela, što omogućuje vašem tijelu da prihvati transplantirani organ).

Articel-Am s hranom i pićem

Bolesnici koji uzimaju Articel-Am ne smiju konzumirati sok od grejpa i grejp jer oni mogu povećati koncentraciju djelatne tvari amlodipin u krvi, što može dovesti do nepredvidivog pojačanog učinka lijeka Articel-Am na sniženje krvnog tlaka.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća

Ako mislite da ste (ili biste mogli ostati) trudni, o tome morate obavijestiti svog liječnika. Liječnik će Vam obično savjetovati da prestanete uzimati Articel-Am ako želite zatrudnjeti ili čim saznate da ste trudni, te će Vam savjetovati da umjesto lijeka Articel-Am uzimate drugi lijek. Liječenje lijekom Articel-Am ne preporučuje se u ranoj trudnoći te se lijek ne smije uzimati nakon trećeg mjeseca trudnoće jer može ozbiljno naškoditi Vašem djetetu.

Dojenje

Obavijestite svog liječnika ako dojite ili ćete započeti s dojenjem. Ženama koje doje ne preporučuje se uzimanje lijeka Articel-Am te Vam liječnik može propisati neki drugi lijek ako želite nastaviti s dojenjem, osobito ako imate novorođenče ili nedonošče.

Upravljanje vozilima i strojevima

Articel-Am može utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima. Ako zbog tableta osjećate mučninu ili osjetite omaglicu, slabost, umor ili glavobolju, nemojte voziti ili upravljati strojem već se odmah javite svom liječniku.

Articel-Am sadrži laktozu hidrat

Articel-Am sadržava laktozu hidrat (vrsta šećera). Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujete se sa svojim liječnikom.

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Ako primijetite bilo što od sljedeće navedenog, odmah prestanite uzimati lijek i obavijestite svog liječnika:

Česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 10 bolesnika):

 • Jaka omaglica ili nesvjestica radi pada krvnog tlaka.

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 100 bolesnika):

 • Iznenadno piskanje pri disanju, bolovi u prsištu, nedostatak zraka ili otežano disanje.
 • Oticanje kapaka, lica ili usta.
 • Oticanje usnica, jezika ili grla, što uzrokuje jako otežano disanje.

Vrlo rijetke nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 10 000 bolesnika):

 • Slabost ruku ili nogu, ili problemi s govorom, što mogu biti znakovi mogućeg moždanog udara.
 • Jake kožne reakcije uključujući jak kožni osip, koprivnjaču, crvenilo kože koje pokriva cijelo tijelo, jak svrbež, mjehuriće, ljuštenje i oticanje kože, upalu sluznica (Stevens Johnsonov sindrom) ili druge alergijske reakcije.
 • Neuobičajeno brz ili nepravilan rad srca, bol u prsištu (angina) ili srčani udar,
 • Upala gušterače koja može uzrokovati jake bolove u trbuhu i leđima praćene jako lošim osjećanjem.
 • Žuta boja kože ili očiju (žutica) što može biti znak upale jetre (hepatitisa).

Sljedeće nuspojave su često zabilježene. Ako Vam nuspojava uzrokuje poteškoće ili traje dulje od jednog tjedna, morate se obratiti svom liječniku.

 • Česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 10 bolesnika): glavobolja, omaglica, pospanost (osobito na početku liječenja), vrtoglavica, utrnulost ili osjećaj trnaca u rukama i nogama, poremećaji vida (uključujući i dvoslike), tinitus (osjećaj zujanja u ušima), palpitacije (osjećaj lupanja srca), crvenilo uz osjećaj vrućine, ošamućenost zbog niskog tlaka, kašalj, nedostatak zraka, mučnina, povraćanje, bolovi u trbuhu, poremećaji okusa, loša probava ili poremećaj probave, proljev, zatvor, alergijske reakcije (kao što je kožni osip, svrbež), mišićni grčevi, osjećaj umora, slabost, oticanje gležnjeva (edem).
 • Manje česte (mogu se javiti u do 1 na 100 bolesnika): poremećaji raspoloženja, tjeskoba, depresija, nesanica, poremećaj sna, drhtanje, gubitak osjeta boli, rinitis (začepljenje ili curenje nosa), poremećaji pražnjenja crijeva, gubitak kose, crvene mrlje po koži, promjena boje kože, bolovi u leđima, mišićima ili zglobovima, bolovi u prsima, poremećaji u mokrenju, povećana potreba za mokrenjem noću, češće mokrenje, bol, loše osjećanje, suha usta, problemi s bubrezima, impotencija, pojačano znojenje, osjećaj nelagode u ili povećanje dojki u muškaraca, povećanje ili smanjenje tjelesne težine, višak eozinofila (vrsta bijelih krvnih stanica), intenzivni svrbež ili jaki kožni osipi, stvaranje mjehura na koži, vrućica, padovi, nesvjestica, ubrzani rad srca, vaskulitis (upala krvnih žila), fotoosjetljivost (povećana osjetljivost kože na sunce), malaksalost, promjene u laboratorijskim nalazima: povišena razina kalija u krvi koja se vraća na normalu nakon prekida liječenja, niska razina natrija, hipoglikemija (vrlo niska razina šećera u krvi) kod bolesnika koji boluju od šećerne bolesti, povišene razine ureje i kreatinina u krvi.
 • Rijetke nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 1000 bolesnika): smetenost, pogoršanje psorijaze, promjene u laboratorijskim nalazima: povišena razina jetrenih enzima, visoke razine bilirubina u serumu.
 • Vrlo rijetke nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 10 000 bolesnika): kardiovaskularni poremećaji (angina i moždani udar), eozinofilna pneumonija (rijedak oblik upale pluća), multiformni eritem (kožni osip koji često započinje crvenim mrljama na koži lica, ruku i nogu koje svrbe), osjetljivost na svjetlo, poremećaji krvi, poremećaj funkcije jetre, upala jetre (hepatitis), žuta boja kože (žutica), osjećaj nadutosti u trbuhu (gastritis), poremećaj živaca koji uzrokuje slabost, trnce ili utrnulost, pojačana mišićna napetost, oticanje zubnog mesa i visoki šećer u krvi (hiperglikemija), akutno zatajenje bubrega, promjene u krvnim nalazima poput nižeg broja bijelih i crvenih krvnih stanica, nižeg hemoglobina, nižeg broja krvnih pločica.
 • Bolesnici koji uzimaju Articel-Am prijavili su slijedeće nuspojave: poremećaji koji uključuju kombinaciju ukočenosti, nevoljnog drhtanja i/ili poremećaje pokreta, drhtanje, kruto držanje, lice poput maske, spori pokreti i neuravnotežen hod sa sitnim koracima.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Preuzmite uputu u lijeku u PDF formatu.
Napomena

Sve informacije o lijekovima i homeopatskim proizvodima sadržane na ovim stranicama su namijenjene zdravstvenim djelatnicima u RH.

Svaka osoba koja je dobila pristup podacima na ovim stranicama snosi potpunu odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ove stranice.

Što su lijekovi na recept?

Većinu lijekova treba uzimati pod nadzorom liječnika.

Oni su namijenjeni bolesnicima, za određeno stanje organizma i zato moraju biti propisani od liječnika na recept.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku priloženu u ambalaži. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.