Bilumid 50 mg filmom obložene tablete

Sve informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima isključivo su informativne prirode. Svrha objavljenih informacija nije davanje potpunih informacija o primjeni, doziranju, mjerama opreza, uputama, upozorenjima i mogućim nuspojavama, interakcijama s drugima lijekovima i alergijskim reakcijama.

Napomena
Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svoj liječnika ili ljekarnika.
Opis

Što Bilumid sadrži?

Djelatna tvar je bikalutamid.

Jedna filmom obložena tableta sadrži 50 mg bikalutamida.

Drugi sastojci su mikrokristalična celuloza; povidon; umrežena karmelozanatrij; natrijev laurilsulfat; laktoza hidrat; koloidni, bezvodni silicijev dioksid; magnezijev stearat, hipromeloza (E464), polidekstroza (E1200), titanijev dioksid (E171), makrogol 4000.

Kako Bilumid 50 mg filmom obložene tablete izgledaju i sadržaj pakiranja?

Bilumid 50 mg filmom obložena tableta je bijela, okrugla, bikonveksna, filmom obložena tableta, promjera 6,5 mm s oznakom „93“ na jednoj i „220“ na drugoj strani.

Bilumid 50 mg filmom obložene tablete dostupne su u pakiranju od 28 i 30 filmom obloženih tableta u blisteru, u kutiji.

Kako čuvati Bilumid?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25°C, u originalnom pakiranju.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na blisteru i kutiji iza „Rok valjanosti/EXP“.

Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad.

Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite.

Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Primjena

Što je Bilumid i za što se koristi?

Bilumid sadrži djelatnu tvar bikalutamid, koja pripada skupini lijekova koji se nazivaju „antiadrogenima“, što znači da djeluju na način da blokiraju učinak muških spolnih hormona, kao što je testosteron.

Ovaj lijek koristi se u odraslih osoba za liječenje uznapredovalog raka prostate, sam ili u kombinaciji s drugim lijekom (tzv. LHRH analogom) ili kirurškim postupkom.

Doziranje

Kako uzimati Bilumid?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Uobičajena doza za odrasle je jedna tableta jedanput dnevno.

Čak i ako se osjetite bolje, tablete nemojte prestati uzimati sve dok Vam to ne preporuči Vaš liječnik. Tabletu progutajte cijelu s malo vode. Nastojte tablete uzimati svaki dan u isto vrijeme.

Primjena u djece

Ovaj lijek se ne primjenjuje u djece.

Ako uzmete više Bilumida nego što ste trebali

Uzmete li više Bilumid tableta nego što Vam je propisao Vaš liječnik, bez odlaganja se obratite svom liječniku ili u najbližu bolnicu.

Ako ste zaboravili uzeti Bilumid

Zaboravite li uzeti dozu lijeka na vrijeme, preskočite propuštenu dozu, a zatim lijek nastavite uzimati prema uobičajenom rasporedu.

Propuštenu tabletu ne nadoknađujte na način da uzmete dvije tablete odjednom.

Ako prestanete uzimati Bilumid

Nemojte prestati uzimati lijek, čak i ako osjećate da ste zdravi, osim ako Vam liječnik ne savjetuje da tako učinite.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Mjere opreza

Nemojte uzimati Bilumid:

 • ako ste alergični na bikalutamid ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka
 • ako uzimate lijekove terfenadin i astemizol (zbog alergije) ili cisaprid (zbog želučanih tegoba)
 • ako ste ženskog spola, ako ste trudni ili dojite.

Također, ovaj lijek ne smiju uzimati djeca.

Odnosi li se bilo što od gore navedenoga na Vas, ne uzimajte ovaj lijek. Provjerite sa svojim liječnikom  ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Bilumid:

 • ako imate problema s jetrom. Možda ćete morati ići na određene pretrage krvi prije i za vrijeme liječenja ovim lijekom.
 • ako imate šećernu bolest i koristite već "LHRH analoge", poput goserelina, buserelina, leupoprorelina i triptorelina jer će biti potrebno pozorno nadzirati razinu šećera ukrvi.
 • ako imate bilo koje stanje srca ili krvnih žila, uključujući probleme srčanog ritma (aritmije), ili ako uzimate lijekove za ta stanja. Rizik za probleme sa srčanim ritmom može se povećati ako uzimate ovaj lijek.

Ako odete u bolnicu, obavijestite zdravstveno osoblje da uzimate ovaj lijek.

Djeca

Ovaj lijek se ne smije primjenjivati u djece.

Drugi lijekovi i Bilumid

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Nemojte uzimati Bilumid ako već koristite neki od navedenih lijekova:

 • cisaprid (koristi se za liječenje određenih probavnih smetnji)
 • određene lijekove protiv alergija (antihistaminike) poput terfenadina ili astemizola.

Ovaj lijek može ometati djelovanje lijekova koji se koriste za liječenje problema srčanog ritma (npr. kinidin, prokainamid, amiodaron, sotalol) ili može povećati rizik za probleme sa srčanim ritmom kada se uzima zajedno s nekim drugim lijekovima (npr. metadonom (koji se koristi za olakšavanje boli i kao dio detoksikacijske terapije ovisnosti), moksifloksacinom (antibiotik), antipsihoticima za liječenje ozbiljnih psihičkih bolesti).

Također, obavijestite svog liječnika ako koristite neki od sljedećih lijekova:

 • lijekove koji sprečavaju nastajanje krvnih ugrušaka, a primjenjuju se kroz usta (oralni antikoagulansi). Možda ćete morati ići na određene pretrage krvi prije i za vrijeme liječenja ovim lijekom.
 • ciklosporin (koristi se za smanjivanje imunoloških reakcija u organizmu).
 • blokatore kalcijevih kanala (koriste se za liječenje povišenog krvnog tlaka ili određenih srčanih poremećaja)
 • cimetidin (koristi se za želučane smetnje)
 • ketokonazol (koristi se za liječenje gljivičnih infekcija i Cushingovog sindroma)

Bilumid s hranom

Za informacije o načinu primjene ovog lijeka, pogledajte dio Kako uzimati Bilumid.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ovaj lijek se ne smije primjenjivati u trudnica i dojilja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ovaj lijek ne utječe ili zanemarivo utječe na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i strojevima. Međutim, ako osjetite izrazitu pospanost, budite oprezni prilikom obavljanja navedenih aktivnosti.

Bilumid sadrži laktozu

Bilumid tablete sadrže laktozu, jednu vrstu šećera. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite ili ne možete probaviti određene vrste šećera, prije nego što uzmete ovaj lijek, obratite se liječniku.

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga. Ako Vam se dogodi nešto od niže navedenog, odmah se javite liječniku:

Alergijske reakcije:

Manje česte (javljaju se u manje od 1 na 100 bolesnika):

Simptomi uključuju naglu pojavu:

 • Osipa, svrbeža ili koprivnjače.
 • Oticanja lica, usana, jezika, grla ili drugih dijelova tijela
 • Nedostatka daha, piskanja ili poteškoća s disanjem.

Također, bez odlaganja se javite svom liječniku ako primijetite neku od slijedećih nuspojava:

Vrlo česte (javljaju se u više od 1 na 10 bolesnika):

 • Bol u trbuhu
 • Krv u mokraći

Česte (javljaju se u manje od 1 na 10 bolesnika):

 • Žuta boja kože ili bjeloočnice oka (žutica). Ovo mogu biti znaci oštećenja jetre ili u rijetkim slučajevima (javlja se u manje od 1 na 1000 bolesnika) zatajenja jetre.

Manje česte (javljaju se u manje od 1 na 100 bolesnika):

 • Ozbiljan nedostatak daha ili iznenadno pogoršanje težine nedostatka daha. Uz to se može pojaviti kašalj ili visoka temperatura (vrućica). Ovo mogu biti znakovi upale pluća koja se naziva "intersticijska bolest pluća".

Ostale moguće nuspojave:

Vrlo česte (javljaju se u više od 1 na 10 bolesnika):

 • Omaglica.
 • Zatvor.
 • Mučnina.
 • Oticanje i preosjetljivost dojki.
 • Naleti vrućine.
 • Osjećaj slabosti.
 • Oticanje.
 • Smanjenje broja crvenih krvnih stanica (anemija) što može uzrokovati umor i bljedilo.

Česte (javljaju se u manje od 1 na 10 bolesnika):

 • Gubitak apetita.
 • Smanjeni libido.
 • Depresija.
 • Izrazita pospanost.
 • Probavne smetnje.
 • Vjetrovi (nadutost).
 • Gubitak kose.
 • Ponovni rast kose ili rast nove kose.
 • Suha koža.
 • Svrbež.
 • Osip na koži.
 • Nemogućnost postizanja erekcije (impotencija).
 • Povećanje tjelesne težine.
 • Bol u prsnom košu.
 • Oslabljena funkcija srca.
 • Srčani udar.

Rijetke (javljaju se u 1 do 10 bolesnika na 10 000 bolesnika):

 • Povećana osjetljivost kože na sunčevu svjetlost

Nepoznata učestalost:

 • promjene u EKG-u (produljenje QT intervala)

Liječnik će Vam možda napraviti pretrage krvi, kako bi provjerio moguće promjene.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Preuzmite uputu u lijeku u PDF formatu.
Napomena

Sve informacije o lijekovima i homeopatskim proizvodima sadržane na ovim stranicama su namijenjene zdravstvenim djelatnicima u RH.

Svaka osoba koja je dobila pristup podacima na ovim stranicama snosi potpunu odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ove stranice.

Što su lijekovi na recept?

Većinu lijekova treba uzimati pod nadzorom liječnika.

Oni su namijenjeni bolesnicima, za određeno stanje organizma i zato moraju biti propisani od liječnika na recept.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku priloženu u ambalaži. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.