Enlite Serter™

Sve informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima isključivo su informativne prirode. Svrha objavljenih informacija nije davanje potpunih informacija o primjeni, doziranju, mjerama opreza, uputama, upozorenjima i mogućim nuspojavama, interakcijama s drugima lijekovima i alergijskim reakcijama.

Napomena
Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svoj liječnika ili ljekarnika.
Opis
Enlite Serter™

Enlite Serter™ je medicinski proizvod indiciran za primjenu Enlite senzora™ za mjerenje glukoze.

Enlite senzor™ za mjerenje glukoze koristi se s MiniLink™ Real-Time odašiljačem pri kontinuiranom praćenju razine glukoze u međustaničnoj tekućini osoba sa šećernom bolešću.

Način izdavanja

Izdaje se na preporuku liječnika endokrinologa-dijabetologa.

Mjere opreza

Kontraindikacije

Enlite Serter™ nije indiciran za uporabu s nekim drugim proizvodom nego samo s Enlite senzorom™ za mjerenje glukoze.

Upozorenja

Prije nego što pokušate postaviti senzor, pročitajte korisničke upute za uporabu Enlite Sertera™.

Pogrešno pridržavanje uputa za upotrebu može uzrokovati bol ili ozljedu.

Napomena

Sve informacije o lijekovima i homeopatskim proizvodima sadržane na ovim stranicama su namijenjene zdravstvenim djelatnicima u RH.

Svaka osoba koja je dobila pristup podacima na ovim stranicama snosi potpunu odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ove stranice.

Što su lijekovi na recept?

Većinu lijekova treba uzimati pod nadzorom liječnika.

Oni su namijenjeni bolesnicima, za određeno stanje organizma i zato moraju biti propisani od liječnika na recept.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku priloženu u ambalaži. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.