Irumed tablete

Sve informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima isključivo su informativne prirode. Svrha objavljenih informacija nije davanje potpunih informacija o primjeni, doziranju, mjerama opreza, uputama, upozorenjima i mogućim nuspojavama, interakcijama s drugima lijekovima i alergijskim reakcijama.

Napomena
Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svoj liječnika ili ljekarnika.
Opis

Što Irumed sadrži?

Djelatna tvar je lizinopril u obliku lizinopril dihidrata.

Jedna tableta sadrži 2,5 mg, 5 mg, 10 mg odnosno 20 mg lizinoprila u obliku lizinopril dihidrata.

Pomoćne tvari su:

 • Manitol; kalcijev hidrogenfosfat, dihidrat; kukuruzni škrob; škrob, prethodno geliran; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijev stearat; željezov oksid, žuti (E172) za doze 10 mg i 20 mg; željezov oksid, crveni (E172) za dozu 20 mg.

Kako Irumed izgleda i sadržaj pakiranja?

Tableta.

Irumed 2,5 mg tablete su bijele do gotovo bijele boje, okrugle, bikonveksne tablete, promjera oko 6,5 mm s urezom na jednoj strani.

Irumed 5 mg tablete su bijele, okrugle tablete, promjera oko 6,5 mm, s urezom na jednoj strani.

Irumed 10 mg tablete su svijetlo žute, okrugle tablete, promjera oko 8 mm, s urezom na jednoj strani.

Irumed 20 mg tablete su boje breskve, okrugle tablete, promjera oko 8 mm, s urezom na jednoj strani.

Urez nije namijenjen za lomljenje tablete.

30 (1x30) tableta u PVC/PVDC/Al blisteru, u kutiji.

60 (2x30) tableta u PVC/PVDC/Al blisteru, u kutiji.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Kako čuvati Irumed?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece. Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.

Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad.

Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite.

Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Primjena

Što je Irumed i za što se koristi?

Irumed sadrži lizinopril, lijek koji pripada skupini ACE-inhibitora (inhibitori angiotenzin konvertirajućeg enzima).

Irumed se primjenjuje za:

 • liječenje povišenog krvnog tlaka (hipertenzije)
 • liječenje zatajivanja srca
 • liječenje nedavnog infarkta srca (srčani udar)
 • liječenje bubrežnih komplikacija u bolesnika koji boluju od šećerne bolesti i povišenog krvnog tlaka.

Irumed tablete proširuju krvne žile što izaziva pad krvnog tlaka. Također, olakšavaju srcu da pumpa krv po svim dijelovima tijela.

Doziranje

Kako uzimati Irumed?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Tijekom primjene Irumed tableta, liječnik Vas može uputiti na određene krvne pretrage. Na temelju rezultata ovih pretraga, liječnik će prilagoditi dozu lijeka koja je optimalna za Vas.

Uzimanje lijeka

Progutajte cijelu tabletu s čašom vode. Urez nije namijenjen za lomljenje tablete.

Uzimajte tablete svaki dan otprilike u isto vrijeme. Tablete možete uzimati prije ili poslije obroka.

Važno je da Irumed uzimate onoliko dugo koliko Vam je rekao Vaš liječnik, zato što je ovaj lijek namijenjen dugotrajnom liječenju. Također je Važno da ovaj lijek uzimate svaki dan.

Uzimanje prve doze lijeka

Upamtite, prva doza kao i povećanje doze lijeka može uzrokovati jači pad krvnog tlaka nego primjena sljedećih doza lijeka. Pritom je moguća popratna omaglica i ošamućenost čija se pojava može ublažiti ako prilegnete.

Ako ste zbog ovoga zabrinuti, posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Doziranje u odraslih

Doziranje je prilagođeno svakom pojedinom bolesniku. Početna doza, te doza održavanja ovise o bolesti zbog koje se lijek primjenjuje, te o drugim lijekovima koji se primjenjuju istodobno. Liječnik će Vam odrediti dozu lijeka. Ukoliko niste sigurni, provjerite s liječnikom ili ljekarnikom.

Povišeni krvni tlak

Preporučena početna doza je 10 mg jedanput na dan. Uobičajena doza održavanja je 20 mg jedanput na dan.

Zatajivanje srca

Preporučena početna doza je 2,5 mg jedanput na dan. Doza održavanja je 5 do 35 mg jedanput na dan.

Stanje nakon infarkta srca (srčanog udara)

Preporučena početna doza je 5 mg prvog i drugog dana nakon infarkta, a zatim 10 mg jedanput na dan.

Bubrežne komplikacije kod šećerne bolesti

Preporučena doza je 10 mg ili 20 mg jedanput na dan.

Navedene doze mogu se smanjiti u sljedećim slučajevima:

 • ako ste starija osoba (iznad 65 godina)
 • ako imate bolest bubrega
 • ako uzimate diuretik (vidjeti dio Drugi lijekovi i Irumed tablete).

Doziranje u djece i adolescentata (starosti 6 do 16 godina) s povišenim krvnim tlakom

Irumed se ne preporučuje za primjenu u djece mlađe od 6 godina i djece s teškim poremećajem rada bubrega.

Liječnik će odrediti odgovarajuću dozu za Vaše dijete. Doza ovisi o tjelesnoj masi djeteta.

Za djecu koja su tjelesne mase između 20 i 50 kg, preporučena početna doza je 2,5 mg jednom na dan. Za djecu koja su tjelesne mase iznad 50 kg, preporučena početna doza je 5 mg jednom dnevno.

Ako uzmete više Irumed tableta nego što ste trebali

Ako uzmete više Irumed tableta nego što ste trebali, odmah se obratite svom liječniku ili u najbližu zdravstvenu ustanovu. Sa sobom ponesite tablete ili ovu uputu kako bi zdravstveno osoblje znalo koji ste lijek uzeli. Pri primjeni previsoke doze lijeka najčešća je pojava omaglice i palpitacija (nepravilno i/ili ubrzano lupanje srca).

Ako ste zaboravili uzeti Irumed

Ako ste zaboravili uzeti Irumed, propuštenu dozu lijeka uzmite što prije. Međutim, ako je uskoro vrijeme za sljedeću dozu, tada preskočite propuštenu dozu lijeka. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Irumed

Nemojte prestati uzimati Irumed unatoč tome što se dobro osjećate, sve dok Vam to liječnik ne kaže. Ovo liječenje je dugotrajno i zahtjeva redovito uzimanje lijeka svakoga dana.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Mjere opreza

Nemojte uzimati Irumed:

 • ako ste alergični na lizinopril ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka
 • ako ste ranije pri primjeni nekog od lijekova iz iste skupine (ACE-inhibitori) imali alergijsku reakciju s pojavom otekline ruku, nogu, gležnjeva, lica, usana, jezika i/ili grla, odnosno otežano disali ili gutali (tzv. angioedem)
 • ako je netko od krvnih srodnika imao tešku alergijsku reakciju (angioedem) na lijek iz skupine ACE- inhibitora, ili ako ste Vi imali tešku alergijsku reakciju (angioedem) nepoznatog uzroka
 • ako ste trudni dulje od tri mjeseca (također je bolje već u ranoj trudnoći izbjegavati primjenu Irumed tableta, vidjeti dio Trudnoća i dojenje)
 • ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje krvnog tlaka koji sadrži aliskiren.

Ako niste sigurni odnosi li se nešto od gore navedenog na Vas, posavjetujte se s liječnikom ili  ljekarnikom prije nego uzmete ovaj lijek.

Ako Vam se javi suhi kašalj, koji se ne povlači nakon dulje primjene lijeka, posavjetujte se s liječnikom.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Irumed:

 • ako imate suženje (stenozu) aorte (aorta je najveća krvna žila koja izlazi iz srca) ako imate suženje srčanih zalistaka (stenozu mitralnog zaliska)
 • ako imate suženje (stenozu) bubrežne arterije
 • ako imate zadebljanje srčanog mišića (hipertrofičnu kardiomiopatiju)
 • ako imate bolest krvnih žila (kolagena bolest krvnih žila)
 • ako imate niski krvni tlak (koji se može očitovati kao omaglica i ošamućenost, posebice pri ustajanju)
 • ako imate bolest bubrega, odnosno ako idete na dijalizu
 • ako imate bolest jetre
 • ako imate šećernu bolest
 • ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka:
  • blokator angiotenzin II receptora (ARB) (nazivaju se i sartanima – primjerice valsartan, telmisartan, irbesartan), osobito ako imate bubrežne tegobe povezane sa šećernom bolešću
  • aliskiren.

Liječnik Vam može provjeravati bubrežnu funkciju, krvni tlak i količinu elektrolita (npr. kalija) u krvi u redovitim razmacima.

Vidjeti također informacije pod naslovom Nemojte uzimati Irumed.

 • ako ste nedavno imali proljev ili ste povraćali
 • ako ste na dijeti sa smanjenim unosom soli
 • ako imate povišenu razinu kolesterola te idete na tzv. LDL aferezu
 • ako mislite da ste trudni, ili ako planirate trudnoću. Ne preporučuje se primjena ovog lijeka u trudnoći. Ako ste trudni dulje od 3 mjeseca, ne smijete uzimati Irumed (vidjeti dio Trudnoća i dojenje).
 • ako ste crne rase jer Irumed u Vas može biti manje djelotvoran. Također, može se očekivati češća pojava teške alergijske reakcije (tzv.angioedem).

Ako niste sigurni odnosi li se nešto od gore navedenog na Vas, posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije nego uzmete ovaj lijek.

Obavijestite svog liječnika ukoliko idete ili namjeravate ići na tzv. postupak desenzibilizacije zbog alergije, npr. na ubode insekata.

Postupak desenzibilizacije smanjuje alergijsku reakciju (npr. na ubod ose ili pčele), međutim, ponekad može biti uzrokom jače alergijske reakcije ukoliko se tijekom tog postupka primjenjuje neki lijek iz skupine ACE-inhibitora.

Obavijestite svog liječnika ukoliko idete na neki operativni zahvat.

Recite liječniku ili stomatologu da uzimate Irumed prije nego što dobijete lokalnu ili opću anesteziju. Naime, ako se ovaj lijek uzima istodobno s nekim anesteticima, može doći do kratkotrajnog pada krvnog tlaka (hipotenzije).

Djeca i adolescenti

Provedena su klinička ispitivanja s ovim lijekom u djece i adolescenata. Ovaj lijek se ne preporučuje u djece mlađe od 6 godina ili djece s teškim oštećenjem bubrega. Za više informacija o primjeni u djece i adolescenata obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Drugi lijekovi i Irumed tablete

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ako ste nedavno uzeli ili biste mogli  uzeti, bilo koje druge lijekove uključujući i one koje ste kupili bez recepta. To je važno jer ovaj lijek može utjecati na djelovanje drugih lijekova i drugi lijekovi mogu utjecati na djelovanje lijeka Irumed.

Osobito je bitno da liječnika ili ljekarnika obavijestite o uzimanju sljedećih lijekova:

 • lijekovi za snižavanje krvnog tlaka (antihipertenzivi)
 • blokator angiotenzin II receptora (ARB) ili aliskiren (vidjeti dijelove Nemojte uzimati Irumed i Upozorenja i mjere opreza)
 • diuretici (lijekovi koji povećavaju izlučivanje mokraće)
 • lijekovi za razgradnju krvnih ugrušaka (koji se obično primjenjuju u bolnici)
 • beta-blokatori, kao što su atenolol ipropranolol
 • nitratni pripravci (lijekovi za srčane tegobe)
 • nesteroidni lijekovi protiv upale (lijekovi za liječenje artritisa i bolova)
 • acetilsalicilatna kiselina u dozi većoj od 3 grama nadan
 • lijekovi za liječenje depresije i drugih psihičkih bolesti, uključujući litij
 • preparati kalija ili nadomjesci za sol koji sadrže kalij
 • inzulin ili lijekovi za liječenje šećerne bolesti koji se uzimaju kroz usta
 • lijekovi za liječenje astme
 • lijekovi koji se primjenjuju kod začepljenosti nosa i sinusa te ostali lijekovi protiv simptoma prehlade (uključujući i one koji se mogu kupiti bez liječničkog recepta)
 • imunosupresivi (lijekove koji suzbijaju imunološku reakciju organizma)
 • alopurinol (lijek za liječenje gihta)
 • prokainamid (lijek za liječenje poremećaja otkucaja srca)
 • lijekovi koji sadrže zlato, uključujući natrijev aurotiomalat, koji se primjenjuju u obliku injekcije.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Liječnik će preporučiti prestanak primjene Irumed tableta prije nego zatrudnite ili odmah nakon potvrde trudnoće te Vam savjetovati da umjesto Irumed tableta uzimate drugi lijek.

Ne preporučuje se primjena Irumed tableta u ranoj trudnoći.

Ako ste trudni dulje od 3 mjeseca, ne smijete uzimati ovaj lijek jer njegova primjena nakon trećeg mjeseca trudnoće može izazvati teško oštećenje djeteta.

Obavijestite liječnika ako dojite ili planirate dojiti. Ne preporučuje se primjena Irumed tableta u dojilja. Ako odlučite dojiti (osobito ako se radi o novorođenčetu ili nedonoščetu), liječnik može izabrati drugu terapiju.

Upravljanje vozilima i strojevima

U nekih je osoba moguća pojava omaglice ili umora tijekom primjene ovog lijeka. U slučaju ovakve reakcije na lijek, nemojte voziti niti upravljati strojevima.

Zato se prije navedenih aktivnosti preporučuje da utvrdite kako reagirate na uzimanje ovog lijeka.

Irumed sadrži manitol koji može imati laksativni učinak.

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Ako imate sljedeću reakciju pri uzimanju lijeka, prestanite uzimati Irumed i odmah se javite liječniku:

 • teška alergijska reakcija (manje česta nuspojava može se javiti u manje od 1 na 100 osoba). reakcija uključuje naglu pojavu otekline lica, usana, jezika i/ili grla, što može izazvati otežano gutanje. Također, moguća je pojava teškog i naglog oticanja ruku, nogu i gležnjeva, poteškoće s disanjem, ili jak svrbež kože (sa čvorastim izbočinama).
 • teške kožne promjene, kao što je nagla pojava osipa, osjećaja žarenja, crvenila i ljuštenja kože (vrlo rijetke nuspojave, mogu se javiti u manje od 1 na 10 000osoba)
 • simptomi infekcije kao što je povišena tjelesna temperatura i opće loše stanje ili povišena tjelesna temperatura sa simptomima ograničene infekcije kao što je grlobolja, simptomi upale ždrijela, usta ili mokraćnih putova (vrlo rijetka nuspojava, može se javiti u manje od 1 na10 000osoba).

Ostale moguće nuspojave:

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

 • glavobolja
 • omaglica ili ošamućenost, osobito pri naglom ustajanju
 • proljev
 • dugotrajan suh kašalj
 • povraćanje
 • bubrežne tegobe (vidljive u rezultatima krvnih pretraga).

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

 • promjene raspoloženja
 • promjene boje prstiju na rukama i nogama (u početku blijedo plava, a kasnije crvena boja), osjećaj obamrlosti i trnaca u prstima ruku i nogu
 • promjena osjeta okusa
 • pospanost
 • vrtoglavica
 • poteškoće sa spavanjem
 • moždani udar
 • ubrzani rad srca
 • curenje iznosa
 • mučnina
 • bolovi u trbuhu i poremećaj probave
 • kožni osip i svrbež
 • nemogućnost erekcije (impotencija)
 • osjećaj umora i slabosti (gubitak snage)
 • izraziti pad krvnog tlaka može se pojaviti u osoba koje boluju od koronarne bolesti srca, suženja aorte, bubrežne arterije ili srčanog zaliska, ili, pak, koje imaju zadebljan srčani mišić. Pritom je moguća pojava omaglice ili ošamućenosti, osobito pri naglom ustajanju.
 • odstupanja u rezultatima krvnih pretraga koje pokazuju rad jetre i bubrega
 • srčani udar (infarkt srčanog mišića)
 • vidne i/ili slušne halucinacije.

Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

 • zbunjenost
 • koprivnjača (urtikarija)
 • suha usta
 • gubitak kose
 • psorijaza
 • promjena osjeta mirisa
 • povećanje dojki u muškaraca
 • odstupanja u krvnoj slici (povremeno Vas liječnik može uputiti na provjeru krvne slike kako bi se utvrdilo utječe li lijek na sastav krvi). Moguća je pojava umora, bljedoće, grlobolje, povišene tjelesne temperature, bolova u zglobovima i mišićima, kao i oteklina zglobova ili limfnih čvorova te preosjetljivost na sunčevu svjetlost.
 • niske razine natrija u krvi (simptomi mogu uključivati umor, glavobolju, mučninu i povraćanje)
 • nagli poremećaj rada bubrega.

Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

 • sinuitis (bol i osjećaj pritiska u području obraza ili očiju)
 • piskanje u prsima
 • pad razine šećera u krvi (hipoglikemija). Moguća je pojava osjećaja gladi ili slabosti, znojenja i ubrzanog rada srca.
 • upala pluća. Moguća je pojava kašlja, kratkog daha i povišene tjelesne temperature.
 • žutilo kože i/ili bjeloočnica (žutica)
 • upala jetre. Moguća je pojava gubitka apetita, žutila kože i bjeloočnica te tamno obojana mokraća.
 • upala gušterače, koja je popraćena umjerenom do jakom boli u trbuhu
 • teške promjene kože, uključujući crvenilo, pojavu mjehura i ljuštenje kože
 • znojenje
 • smanjeno mokrenje ili potpuni prestanak mokrenja
 • poremećaj rada jetre
 • čvorovi
 • upala crijeva.

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

 • simptomi depresije
 • nesvjestica.

Nuspojave tijekom primjene lijeka u djece odgovaraju onima zabilježenim u odraslih.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Preuzmite uputu u lijeku u PDF formatu.
Napomena

Sve informacije o lijekovima i homeopatskim proizvodima sadržane na ovim stranicama su namijenjene zdravstvenim djelatnicima u RH.

Svaka osoba koja je dobila pristup podacima na ovim stranicama snosi potpunu odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ove stranice.

Što su lijekovi na recept?

Većinu lijekova treba uzimati pod nadzorom liječnika.

Oni su namijenjeni bolesnicima, za određeno stanje organizma i zato moraju biti propisani od liječnika na recept.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku priloženu u ambalaži. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.