Isoptin RR tablete s produljenim oslobađanjem

Sve informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima isključivo su informativne prirode. Svrha objavljenih informacija nije davanje potpunih informacija o primjeni, doziranju, mjerama opreza, uputama, upozorenjima i mogućim nuspojavama, interakcijama s drugima lijekovima i alergijskim reakcijama.

Napomena
Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svoj liječnika ili ljekarnika.
Opis

Što Isoptin RR 240 mg sadrži?

Jedna tableta s produljenim oslobađanjem sadrži 240 mg verapamilklorida.

Pomoćne tvari:

 • Jezgra tablete - natrijev alginat; povidon K30; celuloza, mikrokristalična; magnezijev stearat; voda, pročišćena
 • Film ovojnica – hipromeloza; talk; titanijev dioksid (E171); makrogol 400; makrogol 6000; bojilo Quinoline yellow (E104); bojilo Indigotine (Indigo carmine, E132); montan glikol vosak

Kako Isoptin RR 240 mg izgleda i sadržaj pakiranja?

Tablete su duguljaste, svijetlo zelene, s razdjelnim urezom na obje strane tablete i s utisnuta dva logo znaka na jednoj strani tablete.

20 (2 x 10) i 30 (2 x 15 ili 3 x 10) tableta s produljenim oslobađanjem u blisteru (PVC/PVDC/Al), u kutiji.

U prometu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Kako čuvati Isoptin RR 240 mg?

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece. Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza „Rok valjanosti“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Primjena

Što je Isoptin RR 240 mg i za što se koristi?

Isoptin RR 240 mg tablete s produljenim oslobađanjem sadrže djelatnu tvar verapamil.  Verapamil pripada skupini lijekova koji imaju izravan učinak na srce  putem blokiranja kalcijevih kanala. Na taj način dolazi do širenja krvnih žila koje opskrbljuju srčani mišić i usporavanja srčanog ritma.

Isoptin RR 240 mg se primjenjuje u odraslih bolesnika za:

 • liječenje blage do umjerene hipertenzije.
 • liječenje i profilaksu angine pektoris.
 • sekundarnu prevenciju reinfarkta miokarda u bolesnika bez srčanog zatajivanja, a koji ne primaju diuretike (osim diuretika koji se daju u malim dozama, kada se koriste zbog drugih indikacija, a ne zbog zatajivanja srca) te gdje beta-blokatori nisu pogodni. Liječenje se mora započeti najmanje tjedan dana nakon akutnog infarkta miokarda.
Doziranje

Kako uzimati Isoptin RR 240 mg?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Odrasli

Dozu treba prilagođavati individualno prema težini bolesti. Dugogodišnje kliničko iskustvo pokazuje da je srednja dnevna doza u svim indikacijama između 240 i 360 mg. Dnevna doza dugoročno ne smije premašiti 480 mg, iako se više doze mogu koristiti kroz kraći period.

Tabletu treba progutati bez cuclanja ili žvakanja, s dovoljno tekućine, najbolje tijekom jela ili neposredno nakon jela.

Uobičajena dnevna doza je 120 do 480 mg u jednoj ili dvije podijeljene doze (pola tablete do 2 tablete, koje se uzimaju jednom dnevno ili podijeljeno u dva puta na dan).

U starijih bolesnika preporučuje se doza za odrasle, osim kako nije oštećenja funkcije bubrega ili jetre.

Ako imate oštećenu funkciju bubrega, lijek se mora primjenjivati s oprezom te će Vas liječnik pomno pratiti.

Ako imate oštećenu funkciju jetre, učinak lijeka može biti pojačan i produžen. Stoga Vam liječnik treba pažljivo prilagoditi dozu i treba započeti s nižim dozama.

Ako uzmete više Isoptina RR 240 mg nego što ste trebali

Ukoliko Vi ili netko koga poznajete slučajno uzme puno više od propisane doze (predoziranje), odmah morate o tome obavijestiti liječnika ili se uputiti u najbližu bolničku hitnu službu. Pokažite im Vaše tablete.

Ako uzmete više Isoptina RR 240 mg nego što ste trebali, mogu se javiti sniženi krvni tlak (hipotenzija), usporen rad srca do poremećaja provođenja podražaja u srcu (AV blok) i izostanka stvaranja podražaja u sinusnom čvoru (sinusni zastoj), povišenje razine šećera u krvi (hiperglikemija), ošamućenost i metabolička acidoza. Bilo je smrtnih slučajeva kao posljedica predoziranja.

Ako ste zaboravili uzeti Isoptin RR 240 mg

Ukoliko zaboravite uzeti dozu, uzmite je odmah čim to primijetite, osim ukoliko nije već skoro vrijeme za sljedeću dozu. U tom slučaju nemojte uzeti izostavljenu dozu. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Isoptin RR 240 mg

Ne postoji ograničenje u trajanju primjene. Dugotrajnu terapiju verapamilom se ne smije naglo prekinuti, već se preporuča postupno smanjivanje doze.

U slučaju bilo kakvih pitanja ili nejasnoća u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Mjere opreza

Nemojte uzimati Isoptin RR 240 mg

 • ako ste alergični na djelatnu tvar ili neki drugi sastojak ovog lijeka.
 • ako bolujete od sljedećeg:
  • izrazito niskog tlaka što dovodi do problema s srcem (kardiogeni šok);
  • srčanog (atrioventrikularnog (AV)) bloka drugog ili trećeg stupnja (osim ako imate ugrađeni srčani stimulator –“pacemaker“);
  • sindrom bolesnog sinusnog čvora (osim ako imate ugrađeni srčani stimulator – “pacemaker“);
  • zatajenja srca s reduciranom izbačajnom frakcijom manjom od 35% i/ili plućni okluzivni tlak iznad 20 mm Hg (osim sekundarno na supraventrikularnu tahikardiju podložnu terapiji verapamilom)
  • ako imate treperenje/lepršanje pretkomora srca (atrijska fibrilacija/undulacija) uz ubrzani prijenos podražaja iz srčanih pretkomora do komora (Wolf-Parkinson-White sindrom, Lown-Ganong-Levinov sindrom). Postoji rizik od pojave od pojave ventrikularnih tahiaritmija uključujući ventrikularnu fibrilaciju.
  • ako već uzimate lijek koji sadrži i vabradin za liječenje određenih srčanih bolesti

Ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas, nemojte uzimati Isoptin RR 240 mg. Ako niste sigurni, razgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Djeca i adolescenti

Isoptin RR 240 mg nije namijenjen za primjenu u djece i adolescenata.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Isoptin RR 240 mg.

Razgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom prije uzimanja lijeka ako bolujete od:

 • akutnog srčanog infarkta s komplikacijama
 • AV bloka 1.stupnja
 • usporenog srčanog ritma (bradikardije)
 • odsutnosti srčanih kontrakcija (asistola)
 • zatajenja srca
 • niskog krvnog tlaka (hipotenzije)
 • teškog zatajenja jetre
 • bubrežnog oštećenja
 • neuromuskularnih poremećaja (miastenia gravis, Lambert-Eaton sindrom, uznapredovala Duchenne-ova mišićna distrofija).

Ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas, ili niste sigurni, razgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom prije uzimanja lijeka Isoptin RR 240 mg.

Drugi lijekovi i Isoptin RR 240 mg

Obavijestite svojeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Razgovarajte s Vašim liječnikom uzimate li bilo koji od sljedećih lijekova:

 • beta blokatori – lijekovi koji se koriste u liječenju povišenog krvnog tlaka (propranolol i metoprolol)
 • alfa blokatori–lijekovi koji se koriste u liječenju povišenog krvnog tlaka, srčanih stanja i poremećaja prostate (prazosin i terazosin)
 • hipolipemici – lijekovi koji smanjuju masnoće i kolesterol u krvi (atorvastatin, simvastatin, lovastatin)
 • antiaritmici – lijekovi koji se koriste u liječenju poremećaja srčanog ritma (flekainid, kinidin)
 • antiastmatici – lijekovi koji se koriste u liječenju astme (teofilin)
 • antikonvulzivi/antiepileptici – lijekovi koji se koriste u liječenju epilepsije (karbamazepin, fenitoin)
 • barbiturati – lijekovi koji se koriste u liječenju epilepsije (fenobarbital)
 • antidepresivi – lijekovi koji se koriste u liječenju depresije (imipramin, biljni lijek gospina trava)
 • antidijabetici – lijekovi koji se koriste u liječenju šećerne bolesti (glibenklamid)
 • kolhicin – lijek za liječenje gihta
 • antiinfektivi (antibiotici) – lijekovi koji se koriste u liječenju infekcija (eritromicin, klaritromicin, telitromicin, rifampicin)
 • antineoplastici – lijekovi koji se koriste u liječenju neoplazmi (doksorubicin)
 • benzodiazepini – lijekovi koji se koriste u liječenju anksioznosti, nesanice (buspiron, midazolam)
 • srčani glikozidi – lijekovi koji se koriste u liječenju zatajenja srca (digoksin, digitoksin)
 • antagonisti 2 receptora – lijekovi koji smanjuju stvaranje želučane kiseline (cimetidin)
 • imunosupresivi – lijekovi koji smanjuju imunološki odgovor (npr. poslije transplantacije organa) (ciklosporin, everolimus, sirolimus,takrolimus)
 • antagonisti serotonina – lijekovi koji se koriste u liječenju nekih psihijatrijskih bolesti (almotriptan)
 • urikozurici – lijekovi koji poboljšavanju izlučivanje mokraćne kiseline (sulfinpirazon)
 • antivirusni lijekovi – lijekovi koji se koriste u liječenju HIV infekcije (ritonavir)
 • litij – lijek koji se koristi u liječenju nekih psihijatrijskih bolesti
 • neuromuskularni blokatori – lijekovi koji opuštajumišiće.
 • acetilsalicilatnu kiselinu – lijek koji se koristi za ublažavanje boli i vrućice
 • dabigatran (lijek za sprečavanje stvaranja krvnih ugrušaka)

Isoptin RR 240 mg s hranom, pićem i alkoholom

Nemojte piti sok od grejpa dok uzimate ovaj lijek, budući da može utjecati na apsorpciju ovog lijeka. Istodobna primjena lijeka s alkoholom može povećati razinu alkohola u krvi.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Isoptin RR 240 mg trudnice i dojilje ne smiju uzimati, osim ako liječnik prosudi da je neophodno.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ovisno o osjetljivosti pojedinca, Vaša sposobnost da upravljate vozilom i radite sa strojem ili u opasnim uvjetima može biti narušena. To osobito vrijedi  u početnim fazama liječenja, kada se povećava doza,  kada prelazite s terapije nekim drugim lijekom na verapamil ili uz istodobno uzimanje alkohola. Verapamil može povisiti razine alkohola u krvi i usporiti njegovo izlučivanje. Stoga učinci alkohola  mogu biti povećani.

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Odmah obavijestite Vašeg liječnika u slučaju pojave sljedećih nuspojava:

 • žuta boja kože ili očiju, vrućica i osjetljivost u predjelu trbuha. To su znakovi poremećaja funkcije jetre
 • osjećaj lupanja srca (palpitacije), bol u prsima po prvi put ili učestalija pojava takve boli
 • iznenadno piskanje pri disanju, otežano disanje, oticanje usta, usana ili jezika ili teški kožni osip. To mogu biti simptomi reakcije preosjetljivosti.

Ostale nuspojave koje se mogu javiti nakon uzimanja Isoptin RR 240 mg

Česte nuspojave (javljaju se od 1 na 10 do 1 na 100 bolesnika koji uzimaju lijek)

 • glavobolja
 • omaglica
 • usporeni otkucaji srca(bradikardija)
 • crvenilo uz osjećaj vrućine
 • niski krvni tlak
 • zatvor
 • mučnina
 • oticanje zglobova i prstiju

Manje česte nuspojave (javljaju se od 1 na 100 do 1 na 1000 bolesnika koji uzimaju lijek)

 • nepravilni ili ubrzani otkucaji srca (tahikardija)
 • bolovi u trbuhu
 • umor

Rijetke nuspojave (javljaju se od 1 na 1000 do 1 na 10 000 bolesnika koji uzimaju lijek)

 • osjećaj trnaca i bockanja (parestezije)
 • nevoljno drhtanje
 • jaka pospanost
 • zvonjava u ušima (tinitus)
 • povraćanje
 • pojačano znojenje

Nepoznate nuspojave (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

 • preosjetljivost
 • poremećaji kretanja
 • paraliza
 • napadaji
 • povišena razina kalija
 • vrtoglavica
 • srčani blok (AVblok)
 • zatajenje srca
 • odsutnost lupanja srca (asistola)
 • suženje dišnih puteva (bronhospazam)
 • otežano disanje
 • nelagoda u trbuhu
 • oticanje desni
 • začepljenje crijeva
 • oticanje usta, usana ili jezika ili teško kožni osip
 • osip, koprivnjača,svrbež
 • gubitak kose (alopecija)
 • bol u zglobovima, bol i slabost u mišićima
 • impotencija
 • lučenje mlijeka iz dojki
 • povećanje i oticanje dojki
 • povišena vrijednost prolaktina u krvi
 • povišene vrijednosti enzima jetre

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika  ili ljekarnika. Ovo uključuje i  svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Preuzmite uputu u lijeku u PDF formatu.
Napomena

Sve informacije o lijekovima i homeopatskim proizvodima sadržane na ovim stranicama su namijenjene zdravstvenim djelatnicima u RH.

Svaka osoba koja je dobila pristup podacima na ovim stranicama snosi potpunu odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ove stranice.

Što su lijekovi na recept?

Većinu lijekova treba uzimati pod nadzorom liječnika.

Oni su namijenjeni bolesnicima, za određeno stanje organizma i zato moraju biti propisani od liječnika na recept.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku priloženu u ambalaži. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.