Novocef tablete

Sve informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima isključivo su informativne prirode. Svrha objavljenih informacija nije davanje potpunih informacija o primjeni, doziranju, mjerama opreza, uputama, upozorenjima i mogućim nuspojavama, interakcijama s drugima lijekovima i alergijskim reakcijama.

Napomena
Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svoj liječnika ili ljekarnika.
Opis
Novocef tablete

Što Novocef tablete sadrže?

Djelatna tvar je cefuroksim.

Jedna filmom obložena tableta sadrži 250 mg, odnosno 500 mg cefuroksima u obliku cefuroksimaksetila.

Drugi sastojci su:

 • Jezgra tablete: mikrokristalična celuloza; umrežena karmelozanatrij; natrijev laurilsulfat; koloidni bezvodni silicijev dioksidi; kalcijev stearat; kalcijev karbonat; krospovidon;
 • Ovojnica tablete: hipromeloza; propilenglikol; titanijev dioksid (E 171).

Kako Novocef tablete izgledaju i sadržaj pakiranja

Novocef 250 mg filmom obložene tablete su bijele do bjelkaste filmom obložene bikonveksne tablete oblika kapsule, s razdjelnom crtom sa jedne strane, a na drugoj je utisnuto CX250.

Novocef 500 mg filmom obložene tablete su bijele do bjelkaste filmom obložene bikonveksne tablete oblika kapsule, s razdjelnom crtom sa jedne strane, a na drugoj je utisnuto CX500.

Filmom obložena tableta; 10 (1 x 10) filmom obloženih tableta u blisteru, u kutiji.

Kako čuvati Novocef?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.

Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ovaj lijek trebate čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad.

Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite.

Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Primjena

Što je Novocef i za što se koristi?

Novocef je antibiotik koji se koristi u odraslih i djece. Sadrži cefuroksim kao djelatnu tvar, a djeluje  tako da ubija bakterije koje uzrokuju infekcije. Pripada skupini lijekova koje zovemo cefalosporini.

Novocef se koristi za liječenje sljedećih infekcija:

 • grla,
 • sinusa,
 • srednjeg uha,
 • pluća ili prsišta,
 • urinarnog trakta,
 • kože i mekih tkiva.
 • za liječenje Lajmske bolesti (infekcija koju prenose paraziti krpelji).

Vaš liječnik Vas može testirati na tip bakterije koja uzrokuje Vaše infekcije i pratiti je li ista bakterija osjetljiva na Novocef tijekom liječenja.

Doziranje

Kako uzimati Novocef?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik.

Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Doziranje

Primjena u odraslih

Za odrasle bolesnike uobičajena doza u većini infekcija je 250 mg do 500 mg dva puta na dan.

Liječnik može povisiti ili smanjiti dozu ovisno o vrsti i težini infekcije.

Primjena u djece tjelesne težine veće od 40 kilograma

Za djecu uobičajena doza u većini infekcija je 10 miligrama po kilogramu tjelesne težine (najviše 125 mg) do 15 miligrama po kilogramu tjelesne težine (najviše 250 mg) dva puta dnevno.

Liječnik može prema potrebi propisati i veću dozu.

Novocef tablete se ne preporučuju djeci mlađoj od 3 mjeseca, zbog nepoznate djelotvornosti i sigurnosti za ovu starosnu skupinu.

Posebne skupine bolesnika

U osoba s oštećenom funkcijom bubrega liječnik može promijeniti dozu lijeka.

Način primjene

Tablete progutajte cijele s čašom vode nakon obroka. Ne mrvite tablete.

Razmak između uzimanja dnevnih doza mora biti ujednačen.

Ako se i nakon završetka liječenja osjećate loše, morate ponovno posjetiti liječnika.

Ako ste uzeli previše Novocef tableta

Ako ste uzeli previše Novocef tableta, javite se liječniku što je prije moguće jer je povećana vjerojatnost napadaja (konvulzija).

Ponesite kutiju lijeka sa sobom, da liječnik može vidjeti točno što ste uzeli.

Ako ste zaboravili uzeti Novocef

Ako ste zaboravili uzeti Novocef, ne brinite, uzmite ga čim se sjetite i nastavite ga uzimati na uobičajeni način.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu.

Ako prestanete uzimati Novocef

Novocef nastavite uzimati dok ne završite terapiju, čak i ako se osjećate bolje.

Za borbu s infekcijom potrebna je svaka doza.

Ako određene bakterije prežive, infekcija se može vratiti.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Mjere opreza

Nemojte uzimati Novocef ako:

 • ste alergični (preosjetljivi) na cefuroksim, cefuroksimaksetil, cefalosporinske antibiotike ili neki drugi sastojak ovog lijeka
 • imate ili ste imali alergijsku reakciju (reakciju preosjetljivosti) na neki antibiotik, što može uključivati i kožni osip ili naticanje lica ili vrata.

Ne uzimajte Novocef ni u kojem od prethodno navedenih slučajeva. Ako niste sigurni, upitajte liječnika ili ljekarnika prije nego što počnete uzimati Novocef.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Novocef:

 • ako imate teške i dugotrajne proljeve za vrijeme uzimanja ili nakon uzimanja ovog lijeka – kontaktirajte svog liječnika i ne uzimajte lijekove za usporavanje rada crijeva (lijekovi za sprječavanje proljeva)
 • ako dobijete povišenu temperaturu ili se osjećate bolesno u kratkom vremenu nakon završetka terapije infekcije koju prenose paraziti krpelji (Lajmska bolest)
 • ako za vrijeme terapije ovim lijekom dođe do razvoja gljivične infekcije

Pretrage krvi

Novocef može utjecati na rezultate testova razine šećera u krvi ili na krvnu pretragu koja se zove Coombsov test.

Ako Vam je potrebna krvna pretraga, obavijestite osobu koja uzima uzorak krvi da uzimate Novocef.

Djeca

Novocef se ne preporučuje za djecu u dobi do 3 mjeseca, budući da sigurnost i učinkovitost nisu poznati u ovoj dobnoj skupini.

Također, ovaj lijek se ne preporučuje za primjenu u djece čija je tjelesna težina manja od 40 kilograma jer su za njih prikladni drugi, tekući oblici ovog lijeka.

Drugi lijekovi i Novocef

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

U nekim slučajevima, lijekovi mogu utjecati na djelovanje drugih lijekova. To može biti slučaj s Novocef tabletama ako se uzimaju zajedno s:

 • lijekovima koji smanjuju želučanu kiselost (lijekovi za liječenje žgaravice)
 • probenecidom (lijek za liječenje gihta i drugih bolesti)
 • lijekovi za sprječavanje zgrušavanja krvi (oralni antikoagulansi)

Kontracepcijske pilule

Novocef može smanjiti učinkovitost kontracepcijskih pilula. Ako uzimate kontracepcijske pilule za vrijeme liječenja Novocefom morate dodatno koristiti barijernu metodu kontracepcije (kao što su prezervativi).

Upitajte svog liječnika za savjet.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Iako nije poznato da lijek šteti nerođenom djetetu, liječnik će propisati cefuroksimaksetil trudnici samo ako je korist primjene veća od rizika primjene, ako je stvarno neophodno.

Upravljanje vozilima i strojevima

Novocef može uzrokovati omaglicu. Nemojte voziti ili upravljati strojevima ako se ne osjećate dobro.

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se one neće javiti kod svakoga. Ovaj lijek može uzrokovati sljedeće nuspojave:

Ako primijetite neki od sljedećih simptoma ubrzo nakon uzimanja Novocef tableta, prekinite liječenje i odmah se javite liječniku:

 • naglo hripanje i bol ili stezanje uprsima
 • oticanje očnih kapaka, lica, usana, jezika ili grla uz otežano disanje
 • kožni osip, koji može imati mjehuriće, te izgleda kao male mete (središnje tamne točke uokvirene sa svijetlim dijelovima te tamnijim prstenom na rubu)
 • rašireni osip s mjehurićima i ljuštenjem kože (to mogu biti znakovi Stevens-Johnson sindroma ili toksične epidermalne nekrolize)
 • težak proljev (tzv. pseudomembranozni kolitis). Lijekovi poput Novocefa mogu izazvati upalu debelog crijeva što uzrokuje jaki proljev, obično s krvi i sluzi, bolove u želucu i povišenu tjelesnu temperaturu
 • ako koža ili oči postaju žućkasti
 • visoku temperaturu (vrućicu), zimicu, glavobolju, bolove u mišićima i osip za vrijeme liječenja Lajmske bolesti. To je poznato kao Jarisch-Herxheimer reakcija. Simptomi obično traju nekoliko sati ili do jedan dan.

Ostale nuspojave koje se mogu javiti prilikom uzimanja Novocef tableta

Često (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba):

 • infekcije gljivicama,
 • poremećaj bijelih krvnih stanica u krvi (eozinofilija),
 • prolazno povećanje jetrenih enzima
 • glavobolja, omaglica, proljev, mučnina, bol u trbuhu.

Manje često (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba):

 • manjak krvnih pločica (trombocita), manjak bijelih krvnih stanica (leukocita), lažno pozitivni nalaz nekih krvnih testova (Coombsov test)
 • povraćanje, kožni osip.

Nepoznata učestalost (ne može se procijeniti na osnovi dostupnih podataka):

 • visoka temperature (vrućica)
 • upala jetre (hepatitis)
 • prebrzo uništavanje crvenih krvnih stanica (hemolitička anemija)

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka

Napomena

Sve informacije o lijekovima i homeopatskim proizvodima sadržane na ovim stranicama su namijenjene zdravstvenim djelatnicima u RH.

Svaka osoba koja je dobila pristup podacima na ovim stranicama snosi potpunu odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ove stranice.

Što su lijekovi na recept?

Većinu lijekova treba uzimati pod nadzorom liječnika.

Oni su namijenjeni bolesnicima, za određeno stanje organizma i zato moraju biti propisani od liječnika na recept.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku priloženu u ambalaži. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.