Telfast 120 mg filmom obložene tablete

Sve informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima isključivo su informativne prirode. Svrha objavljenih informacija nije davanje potpunih informacija o primjeni, doziranju, mjerama opreza, uputama, upozorenjima i mogućim nuspojavama, interakcijama s drugima lijekovima i alergijskim reakcijama.

Napomena
Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svoj liječnika ili ljekarnika.
Opis

Što Telfast 120 mg sadrži?

Djelatna tvar je feksofenadinklorid.

Jedna tableta sadrži 120 mg feksofenadinklorida.

Pomoćne tvari su:

 • Jezgra tablete: mikrokristalična celuloza, prethodno geliran kukuruzni škrob, umrežena karmelozanatrij, magnezijev stearat.
 • Film ovojnica: hipromeloza, povidon, titanijev dioksid (E171), bezvodni koloidni silicijev dioksid, makrogol 400, željezov oksid (E172).

Kako Telfast 120 mg izgleda i sadržaj pakiranja?

Telfast 120 mg filmom obložene tablete su boje breskve, oblika kapsule s oznakama „012“ na jednoj strani i slovom „e“ na drugoj strani.

Pakiranje sadrži 30 tableta u blisteru.

Kako čuvati Telfast?

Ovaj lijek čuvajte izvan dohvata i pogleda djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza „Rok valjanosti ili „EXP“.

Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad.

Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite.

Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Primjena

Što je Telfast i za što se koristi?

Telfast sadrži feksofenadinklorid, koji je antihistaminik.

Telfast 120 mg mogu uzimati odrasli i adolescenti od 12 godina nadalje za ublažavanje simptoma povezanih s peludnom groznicom (sezonski alergijski rinitis) kao što su kihanje, osjećaj svrbeža u nosu, curenje iz nosa ili začepljen nos, osjećaj svrbeža očiju, crvenilo i suzenje očiju.

Doziranje

Kako uzimati Telfast?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik.

Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Odrasli i djeca od 12 godina nadalje

Preporučena doza je jedna tableta (120 mg) dnevno.

Uzmite tabletu prije obroka, s vodom.

Ako uzmete više Telfasta nego što ste trebali

Ako uzmete previše tableta, odmah obavijestite svojeg liječnika ili najbližu službu hitne pomoći. Simptomi predoziranja u odraslih su omaglica, omamljenost, umor i suha usta.

Ako ste zaboravili uzeti Telfast

Nemojte uzeti dvostruku dozu da biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.

Uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme, kako Vam je propisao liječnik.

Ako prestanete uzimati Telfast

Obavijestite Vašeg liječnika ako želite prestati uzimati Telfast prije završetka terapije.

Ako prestanete uzimati Telfast prije vremena, simptomi se mogu vratiti.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovoga lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Mjere opreza

Nemojte uzimati Telfast

 • ako ste alergični na feksofenadin ili neki drugi sastojak ovog lijeka.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Telfast

 • ako imate problema s jetrom ili bubrezima
 • ako imate ili ste ikada imali srčanu bolest, s obzirom da ovaj lijek može uzrokovati ubrzane ili nepravilne srčane otkucaje
 • ako ste starije dobi.

Ako se bilo što od ovdje navedenog odnosi na Vas ili ako niste sigurni, prije uzimanja Telfasta obratite se svome liječniku.

Drugi lijekovi i Telfast

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Lijekovi koji se uzimaju za liječenje loše probave, a sadrže aluminij i  magnezij, mogu utjecati na djelovanje Telfasta smanjujući količinu apsorbiranog lijeka. Preporučuje se napraviti razmak od oko 2 sata između uzimanja Telfasta i sredstva protiv loše probave.

Trudnoća i dojenje

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek. Ne uzimajte Telfast ako ste trudni, osim ako nije neophodno.

Telfast se ne preporučuje tijekom dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije vjerojatan utjecaj Telfasta na sposobnost vožnje ili upravljanja strojevima. Ipak, prije nego probate voziti ili upravljati strojevima, morate provjeriti da u vašem slučaju Telfast ne uzrokuje pospanost ili omaglicu.

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Prestanite uzimati Telfast i odmah se obratite liječniku, ako iskusite nuspojave kao što su oticanje lica, usana, jezika ili grla i otežano disanje, jer to mogu biti znakovi ozbiljne alergijske reakcije.

Česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba): glavobolja, omamljenost, mučnina i omaglica.

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba): umor, pospanost.

Ostale nuspojave čija je učestalost nepoznata (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka):

 • problemi sa spavanjem (nesanica),
 • poremećaji spavanja,
 • loši snovi,
 • nervoza,
 • brzi ili nepravilni srčani otkucaji,
 • proljev,
 • kožni osip i svrbež,
 • koprivnjača,
 • ozbiljne alergijske reakcije koje mogu uzrokovati oticanje lica, usana, jezika ili grla, crvenilo praćeno osjećajem vrućine, stezanje u prsima i poteškoće s disanjem.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Preuzmite uputu u lijeku u PDF formatu.
Napomena

Sve informacije o lijekovima i homeopatskim proizvodima sadržane na ovim stranicama su namijenjene zdravstvenim djelatnicima u RH.

Svaka osoba koja je dobila pristup podacima na ovim stranicama snosi potpunu odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ove stranice.

Što su lijekovi na recept?

Većinu lijekova treba uzimati pod nadzorom liječnika.

Oni su namijenjeni bolesnicima, za određeno stanje organizma i zato moraju biti propisani od liječnika na recept.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku priloženu u ambalaži. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.