Aklimatizacija (prilagodba)

Objašnjenje pojma Aklimatizacija (prilagodba):


Postupak privikavanja na drugačiju klimu ili nadmorsku visinu.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173