Aklimatizacija (prilagodba)

Objašnjenje

Postupak privikavanja na drugačiju klimu ili nadmorsku visinu.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173