Akustičan

Objašnjenje

Koji je povezan sa zvukom i sluhom.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173