Alexanderova tehnika

Objašnjenje pojma Alexanderova tehnika:


Metoda ponovnog učenja uma i tijela da poboljšaju pokret. Fokus je na primjeni odgovarajuće količine energije za svaku aktivnost u smjeru poboljšanja stava, ravnoteže i eliminiranje navika koje izazivaju stres.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Alexanderova tehnika