Alfa-fetoprotein (AFP)

Objašnjenje pojma Alfa-fetoprotein (AFP):


AFP je protein koji se normalno nalazi u fetalnoj krvi, a proizvode ga jetra, žumanjčana vreća i probavni sustav. Njegova vršna koncentracija doseže 3 mg/ml u 12. tjednu trudnoće. 

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173