Alsan terapija

Objašnjenje pojma Alsan terapija:


Terapija regenerativnim lijekovima koje je otkrila dr. Ana Aslan za zaustavljanje simptoma starenja.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173